คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Rama VI Road, แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ติดต่องานสื่อสารองค์กร

หน่วยประชาสัมพันธ์และหน่วยกิจกรรมพิเศษ ให้บริการที่ห้อง K125 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึกหมายเลข 13)

หน่วยศิลปกรรม ให้บริการที่ห้อง B300 อาคารชีววิทยา (ตึกหมายเลข 4)

เวลาทำการ 8:30 – 16:30 วันจันทร์ – วันศุกร์