ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรทุกท่าน สวมเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์หรือสวมเสื้อโทนสีเหลือง ตลอดเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฏาคม 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภัคดี เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยพร้อมเพรียงกัน