การประชุมวิชาการ


 

การประชุมวิชาการในประเทศ

 
2564
17-19 มีนาคม 2564 Global Rubber Latex & Tyre Expo 2021 กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการต่างประเทศ

2564
9-12 มกราคม 2564 Arab Plast ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
18-20 มกราคม 2564 Tyres Batteries Lubricants (TBL) Expo ณ ประเทศไนจีเรีย
11-12 กุมภาพันธ์ 2564 RubberCon 2020 ณ ประเทศฝรั่งเศส
17-19 มีนาคม 2564 Tyre Expo Asia 2021 ณ ประเทศสิงค์โปร์
24-26 มีนาคม 2564 Tyre & Rubber Indonesia ณ ประเทศอินโดนีเซีย
13-16 เมษายน 2564 Chinaplas ณ ประเทศจีน
18-20 พฤษภาคม 2564 The Tire Cologne ณ ประเทศเยอรมนี
2-3 มิถุนายน 2564 PU Tech Asia Foam Expo 2021 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2564 DKT IRC 2021 ณ ประเทศเยอรมนี
11-13 สิงหาคม 2564 International Rubber Glove Conference & Exhibition (IRGCE) ณ ประเทศมาเลเซีย
16-18 สิงหาคม 2564 The 18 thTire Expo 2021 ณ ประเทศจีน
13-14 ตุลาคม 2564 PU Tech Arub Foam Expo 2021 ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์