ลงทะเบียนออนไลน์

ลงทะเบียนออนไลน์ l รายชื่อผู้ลงทะเบียน

งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 60 ปี
เสวนาพิเศษ "ทวนอดีต มองปัจจุบัน เพื่อก้าวสู่อนาคต"

ในวันที่ 24 ตุลาคม  2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานสื่อสารองค์กร โทร. 02 201 5090, 5093


* คำนำหน้า 
* ชื่อ 
* นามสกุล 
 
*สถานะ  อาจารย์
บุคลากร
นักศึกษา
อื่นๆ (โปรดระบุ)

ภาควิชา / หน่วยงาน  
คณะ / สถาบัน 
 
* E-mail 
* เบอร์โทร (ที่สามารถติดต่อได้) 
 
  

...