สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
วาระปี 2566 - 2568
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ 2565
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศ


ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อรับทุนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2565

 

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ได้มอบโล่เกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าของคณะฯ ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ และได้ประกอบคุณประโยชน์อเนกประการ แก่สังคมและประเทศชาติ.

จำนวนสมาชิกสามัญ

0 คน
ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565

จำนวนยุวสมาชิก

0 คน
ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกได้ที่อีเมล : msca@mahidol.ac.th

ศ.นพ.ประสพ รัตนากร
ศ.นพ.ประสพ รัตนากรปูชนียบุคคลผู้มีคุณูปการ
ศ.นพ.ประสพ รัตนากร
ศ.นพ.ประสพ รัตนากรปูชนียบุคคลผู้มีคุณูปการ
ปูชนียบุคคลผู้มีคุณูปการ ต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปูชนียบุคคล

ผู้มีคุณูปการต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปูชนียบุคคล ผู้มีคุณูปการต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.กำจร มนุญปิจุ
ศ.ดร.กำจร มนุญปิจุราชบัณฑิต
ศ.ดร.กำจร มนุญปิจุ
ศ.ดร.กำจร มนุญปิจุราชบัณฑิต
ปูชนียบุคคลผู้มีคุณูปการ ต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าสมัครสมาชิก

สมาชิกยุวสมาชิก

  • นักศึกษาปัจจุบันของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.