ลงทะเบียนออนไลน์

ลงทะเบียนออนไลน์ l กำหนดการ l รายชื่อผู้ลงทะเบียน

Science cafe'

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาแบบสบาย ๆ สไตล์ Science Café ตอน จันทรุปราคา และความก้าวหน้าทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล ดร.ธารา เฉลิมทรงศักดิ์ ดร.วฤทธิ์ มิตรธรรมศิริ และ ดร.เพชระ ภัทรกิจวานิช
ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร พิเชษฐ กิจธารา
ในวันที่ 31 มกราคม  2561  เวลา 15.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุม N 101 อาคารชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)

และขอเชิญชมจันทรุปราคาเต็มดวง พร้อมฟังการบรรยายและเรียนรู้ด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์ จากทีมผู้บรรยาย
เวลา 19.30 น.-21.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานสื่อสารองค์กร โทร. 02-201-5090, 5093

:: ปิดรับลงทะเบียน ::

...