ลงทะเบียนออนไลน์

ลงทะเบียนออนไลน์ l โปสเตอร์ l รายชื่อผู้ลงทะเบียน

 เสวนาพิเศษ Science Café คุยกับนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล
ตอน “ทำไมถึงศึกษารังสีคอสมิกในประเทศไทย”
 

วันที่ 28 สิงหาคม 2560
เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์มงคลสุข 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

:: ปิดรับลงทะเบียน ::