ลงทะเบียนออนไลน์

ลงทะเบียนออนไลน์ l รายชื่อผู้ลงทะเบียน

Science Café หัวข้อ The 49th International Chemistry Olympiad in Thailand;
Chemistry talk series ตอน Back to the IChO

วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 -16.00 น.
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ โทร. 02-201-5071, 5090  


* คำนำหน้า 
* ชื่อ 
* นามสกุล 
 
*สถานะ  อาจารย์
บุคลากร
อื่นๆ (โปรดระบุ)

ภาควิชา / หน่วยงาน  
คณะ / สถาบัน 
 
* E-mail 
* เบอร์โทร (ที่สามารถติดต่อได้) 
ยืนยันการลงทะเบียนโปรดเติมคำว่า "confirm" ลงในช่องด้านล่าง
พิมพ์ข้อความลงในช่อง :