ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

  ชมรมอยู่ดีมีสุขขอเชิญร่วมกิจกรรม "ผิวงาม หน้าสวย" โดย รศ.ดร.วิไล หนุนภักดี (10 ต.ค. 2555)

  ข่าวดี !! จากคณะอนุกรรมการสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ : ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 55 เป็นต้นไป

จะมีบริการรถตู้รับ-ส่งระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ กับ สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ 

  ชมรมอยู่ดีมีสุขขอเชิญร่วมกิจกรรมพูดคุยหัวข้อ "รู้ทันโรคพยาธิ..จากแมวสู่คน" โดย ศ.พีรพรรณ ตันอารีย์ (11 ก.ค. 2555)

  ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาเพื่อขอรับเงินสวัสดิการเงินสงเคราะห์กรณีประสบอุบัติภัย ครั้งที่ 3

  ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาเพื่อขอรับเงินสวัสดิการเงินสงเคราะห์กรณีประสบอุบัติภัย ครั้งที่ 2

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมกรรมการประจำคณะฯ (21 มี.ค. 55)