ประกันสุขภาพเฉพาะโรค สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ประจำปี 2564

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์จะดำเนินการส่งข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อทำประกันสุขภาพเฉพาะโรค สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ประจำปี 2564 หากผู้ปฏิบัติงานประสงค์จะทำประกันดังกล่าว โปรดส่งสำเนาบัตรประชาชนของท่าน มาที่งานบริหารและธุรการ โดยเขียนข้อความในสำเนาบัตรว่า “ใช้ประกอบการทำประกันโควิด เจอ จ่าย จบ แผน 1 ให้กับบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)” พร้อมเซ็นชื่อกำกับ

Read more