ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการติดเชื้อ COVID-19

สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (กรณีทำประกันกับมหาวิทยาลัย)

ดาวน์โหลดหนังสือเรียกร้องค่าสินไหมฯได้ที่  https://bit.ly/3x9FDVN