logo


ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ธันวาคม 2560

วันที่ กิจกรรม
27 ธ.ค. 60 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์พร้อมใจทำบุญตักบาตร ร่วมกีฬาฮาเฮ และเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
26 ธ.ค. 60 เสวนาพิเศษ เรื่อง ผลกระทบประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2560 ต่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25-27 ธ.ค. 60 STEM 3 DAY CAMP: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับกิจกรรมดี ๆ ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
23-25 ธ.ค. 60 กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ โครงการเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม
ณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
ภาพข่าว
19 ธ.ค. 60 Mahidol University - Osaka University Joint Campus Opening Ceremony
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือ ทางวิชาการในการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาและผลิตบุคลากรประกันชีวิต
ณ ห้องประชุม 601 สมาคมประกันชีวิตไทย กรุงเทพมหานคร
ภาพข่าว
18 ธ.ค. 60 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 14 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ อาคารศิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
6 ธ.ค. 60 โครงการอบรมความปลอดภัยในอาคาร ประจำปี 2560
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 ธ.ค. 60 พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
1 ธ.ค. 60 นักศึกษาชาวเมียนมาร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ "Innovation Award" การประกวดนวัตกรรมระดับประเทศ ของประเทศเมียนมาร์ งาน Entrepreneurship Startup Competition Myanmar 2017
ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ภาพข่าว

พฤศจิกายน 2560

วันที่ กิจกรรม
29 พ.ย. 60 กิจกรรมงานพบปะสังสรรค์ ชมรม Super SC
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
24-25 พ.ย. 60 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2560
ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ภาพข่าว
22 พ.ย. 60 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลยอดเยี่ยมในการประกาศรางวัล Newton Prize ประจำปี 2560
ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
ภาพข่าว
15 พ.ย. 60 งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบปีที่ 59
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 พ.ย. 60 ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 13th QS-APPLE Conference and Exhibition
ณ เมืองไทชุง ประเทศไต้หวัน
ภาพข่าว
10 พ.ย. 60 งาน MU Quality Forum EdPEx#1
ณ ห้อง grand auditorium ชั้น 4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
9 พ.ย. 60 คณะวิทยาศาสตร์เดินสายเข้าร่วมกิจกรรม College Fair
ณ โรงเรียนสาธิตคริสเตียน นนทบุรี
ภาพข่าว
8 พ.ย. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 20/2560
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
3-4 พ.ย. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดกิจกรรมในงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2560
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
1 พ.ย. 60 การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เวลา 13:30 – 15:30 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

ตุลาคม 2560

วันที่ กิจกรรม
29 ต.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์เดินสายเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ภาพข่าว
25 ต.ค. 60 ดีเคเอสเอชสนับสนุนการวิจัยในอาเซียนด้วยศูนย์ความเป็นเลิศแห่งใหม่ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 ต.ค. 60 พิธีถวายพานพุ่มและเทิดพระเกียรติ เนื่องใน "วันเทคโนโลยีของไทย" ประจำปี 2560
ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
13 ต.ค. 60 STEM 1 DAY CAMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญ
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
12 ต.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
12 ต.ค. 60 พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "ถวายอาลัยจากดวงใจราษฎร์ แด่องค์มหาราชแห่งแผ่นดิน"
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

กันยายน 2560

วันที่ กิจกรรม
28-30 ก.ย. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือไบโอเทค และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ พัฒนา "VIP-Safe Plus" คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน 13th Taipei International Invention Show & Technomart" (INST 2017)
ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
ภาพข่าว
28-29 ก.ย. 60 ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ รับการประเมิน AUN-QA
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
28 ก.ย. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
27 ก.ย. 60 งานวิทยากษีณานุสรณ์ 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
26 ก.ย. 60 รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการค้นหาตัวยา (ECDD)
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
24 ก.ย. 60 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2560
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
21 ก.ย. 60 พิธีมอบทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 
ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
21 ก.ย. 60 งานแถลงข่าวโครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย "เพื่อสตรี ในงานวิทยาศาสตร์"
ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
21 ก.ย. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ University of Sussex
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
20 ก.ย. 60 อบรม An Introduction to the Actuarial Profession
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
20 ก.ย. 60 งานปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ 2560
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
20 ก.ย. 60 งานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of Sussex
ณ ร้านอาหาร ไชน่าเพลส กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
18 ก.ย. 60 งานทำบุญประจำปีภาควิชาพฤกษศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี การก่อตั้ง
ณ บริเวณหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ ตึก N ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
13 ก.ย. 60 งานแสดงความยินดีผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2559
ณ โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
10 ก.ย. 60 พิธีมอบครุยวิทยฐานะแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
6 ก.ย. 60 พิธีทำบุญอาคารสัตว์ทดลองและอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
5 ก.ย. 60 ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศ ทางด้านการค้นหาตัวยา (ECDD)
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
5 ก.ย. 60 มูลนิธิกรุงเทพประกันภัยมอบเงินบริจาคเพื่อซื้อรถตู้รับร่างอาจารย์ใหญ่ แก่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร
ภาพข่าว
5 ก.ย. 60 การอบรม "Writing a great paper and getting it published in a research journal"
เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
3 ก.ย. 60 งานปัจฉิมนิเทศมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19,26 ส.ค. และ 2 ก.ย. 60 Design thinking Workshop
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

สิงหาคม 2560

วันที่ กิจกรรม
30 ส.ค. 60 สโมสรผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำดอกไม้จันทน์มอบแก่สำนักงานเขตพญาไท เพื่อร่วมถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
ณ สำนักงานเขตพญาไท
ภาพข่าว
30 ส.ค. 60 กิจกรรมงานพบปะสังสรรค์ ชมรม Super SC
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
29 ส.ค. 60 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ชั้น 4 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
28 ส.ค. 60 เสวนาพิเศษ Science Café : คุยกับนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล ตอน "ทำไมถึงศึกษารังสีคอสมิกในประเทศไทย"
เวลา 13.45 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
27 ส.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ ฮอลล์ 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
ภาพข่าว
26-27 ส.ค. 60 ค่ายปฐมนิเทศบัณฑิตทุนเรียนดีวิทย์ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2560
ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
26 ส.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ ฮอลล์ 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
ภาพข่าว
25 ส.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ ฮอลล์ 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
ภาพข่าว
24 ส.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ ฮอลล์ 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
ภาพข่าว
23 ส.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
23 ส.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ ฮอลล์ 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
ภาพข่าว
22 ส.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ ฮอลล์ 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
ภาพข่าว
22 ส.ค. 60 สโมสรผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบทุนการศึกษาบุตรผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2560
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 ส.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ ฮอลล์ 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
ภาพข่าว
20 ส.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ ฮอลล์ 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
ภาพข่าว
19-20 ส.ค. 60 "STEM พัฒนาครูไทย สู่ยุค Thailand 4.0"
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
19 ส.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ ฮอลล์ 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
ภาพข่าว
18 ส.ค. 60 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 2 และพบผู้ปกครองเป็นประจำปี 2560
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 ส.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีเปิด และจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ ฮอลล์ 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
ภาพข่าว
18 ส.ค. 60 งานเลี้ยงแสดงความยินดีนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560
เวลา 18.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
18 ส.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีถวายราชสักการะ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เวลา 07.00 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
17 ส.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ ฮอลล์ 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
ภาพข่าว
15 ส.ค. 60 งานประชุมวิชาการประจำปี : 3rd COCAB Conference 2017
เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม กมลพร (ชั้น 1) โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
11 ส.ค. 60 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9 เนื่องในกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2560
เวลา 08.05 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 ส.ค. 60 นักศึกษาประเทศมาเลเซีย เยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา "Excellent Center for Drug Discovery: ECDD"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 ส.ค. 60 The 15th anniversary of Coopertive Research Station in Southeast Asia, ICBiotech, Osaka University (OU:CRS) and Mahidol University and Osaka University Collaborative Reserch Center for Bioscience and Biotechnology (MU-OU:CRC)
ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
4 ส.ค. 60 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการให้โควตานักเรียนเข้าเรียน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
3 ส.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จัดพิธีลงนาม MOU พัฒนาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียาง
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SC2 – 220 อาคารวิทยาศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
ภาพข่าว
3 ส.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงข่าว มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)
ภาพข่าว
2 ส.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการงานมหิดล-วันแม่ ประจำปี 2560
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว

กรกฎาคม 2560

วันที่ กิจกรรม
31 ก.ค. 60 นศ. ภาคคณิตศาสตร์ คว้าทุนการศึกษาและรางวัลการศึกษา จากสมาคมประกันชีวิตไทย กว่า 49 ราย
ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
31 ก.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
27 ก.ค. 60 อบรมหลักสูตร กฏหมายเพื่อการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 6 : พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
27 ก.ค. 60 พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เวลา 08.10 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
26 ก.ค. 60 อาจารย์คณะวิทย์คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560
เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
24 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศ ! พร้อมนำมหาวิทยาลัยก้าวสู่ Entrepreneurial University
ณ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
22 ก.ค. 60 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บริจาคร่างเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เวลา 9.00-15.00 น. ห้อง L 01 อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
21 ก.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Biotech Group in National Chung Cheng University (BioCCU) ประเทศไต้หวัน
เวลา 10:00 – 11:00 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
21 ก.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล
ภาพข่าว
21 ก.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานทำบุญคล้ายวันก่อตั้งสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ปีที่ 34
เวลา 10.00 น. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล (ศาลายา)
ภาพข่าว
20 ก.ค. 60 คณะวิทย์ร่วมงาน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้"
ณ ห้อง World Ballroom โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด
ภาพข่าว
19 ก.ค. 60 พิธีทำบุญ 98 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
เวลา 9.45-13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มลคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
17-18 ก.ค. 60 งาน "พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
14 ก.ค. 60 Farewell Party กิจกรรมงานเลี้ยงส่งเพื่ออำลาผู้เข้าร่วมแข่งขันหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49
เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
14 ก.ค. 60 ประเทศไทยส่งต่อการเป็นเจ้าภาพในพิธีปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
13 ก.ค. 60 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 เข้าชมการทำเกษตรอินทรีย์ ณ ไร่ปลูกรัก
ณ ไร่ปลูกรัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ภาพข่าว
12 ก.ค. 60 ผู้เข้าร่วมแข่งขันและทีมคณาจารย์เคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 เยี่ยมชมสถานที่สำคัญของไทย
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานครฯ
ภาพข่าว
11 ก.ค. 60 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ร่วมงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า (Reunion Party)
ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
11 ก.ค. 60 การสอบภาคทฤษฎี การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49
ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
10 ก.ค. 60 ผู้เข้าร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา...เพื่อเรียนรู้วิถีไทย
ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ค่ายบางกุ้ง และอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ภาพข่าว
9 ก.ค. 60 การสอบภาคปฏิบัติ การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
8 ก.ค. 60 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ภาพข่าว
7 ก.ค. 60 งานเลี้ยงต้อนรับ (Welcome Lunch) ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49
ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
7 ก.ค. 60 พิธีเปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
6 ก.ค. 60 ต้อนรับคณะผู้แทนการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49
ภาพข่าว
5 ก.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ
เวลา 12.30-14.45 น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ภาพข่าว
5 ก.ค. 60 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิทยาศาสตร์) และสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

มิถุนายน 2560

วันที่ กิจกรรม
28 มิ.ย. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เวลา 09.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
27 มิ.ย. 60 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์ รายการ "Research Impact" ทางสถานีโทรทัศน์ Mahidol Channel
เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ Astrophysics
ภาพข่าว
27 มิ.ย. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดบ้านสร้างแรงบันดาลใจ ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
26 มิ.ย. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล พร้อมรับคลื่นลูกใหม่ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25-27 มิ.ย. 60 โครงการสัมมนา Young Investigators Retreat 2017
ณ ดาษดา รีสอร์ท (Dasada resort) จังหวัดปราจีนบุร
ภาพข่าว
22 มิ.ย. 60 มหิดลแถลง..พร้อมรับการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
21 มิ.ย. 60 Creative & Innovation thinking การคิดสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรม เพื่อการปฏิบัติงาน
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 มิ.ย. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 มิ.ย. 60 พิธีลอยอังคาร ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 8.00 น. ณ ท่าน้ำสโมสรนายทหารสัญญาบัตร โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ
ภาพข่าว
16-17 มิ.ย. 60 งานสวดพระอภิธรรม งานพระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ฌาปนสถาน ทอ. วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
16 มิ.ย. 60 พิธีเปิดร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ณ บริเวณใต้ถุนตึก SC-4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
16 มิ.ย. 60 โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้น และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
14-20 มิ.ย. 60 STEM 1 DAY CAMP โรงเรียนศึกษานารี
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
14-16 มิ.ย. 60 การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
14 มิ.ย. 60 การประชาพิจารณ์ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระยะเวลาของสัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ณ ห้องประชุม L04 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
12,13,15 มิ.ย. 60 STEM 1 DAY CAMP โรงเรียนอัสสัมชัญ
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
6 มิ.ย. 60 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ศึกษาดูงานที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
5-6 มิ.ย. 60 คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมรับการตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPex ประจำปี 2560
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
3-4 มิ.ย. 60 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 12 "วิทยาศาสตร์พื้นฐานสู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0"
ณ ห้อง Grand Hall 201-202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร 
ภาพข่าว
3 มิ.ย. 60 Tech Plan Demo Day in Thailand 2017
เวลา 13.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 มิ.ย. 60 พิธีเปิดงานครบรอบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 
ภาพข่าว

พฤษภาคม 2560

วันที่ กิจกรรม
31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 60 นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลการนำเสนอแบบบรรยายดีเด่นสาขา วิทยาศาสตร์กายภาพ
ณ โรงแรม Fortune Grand Mercure กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
31 พ.ค. 60 กิจกรรมงานพบปะสังสรรค์ ชมรม Super SC
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
31 พ.ค. 60 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์) พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
26 พ.ค. 60 งานนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project Exhibition) ครั้งที่ 18: SciEx2017
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
26 พ.ค. 60 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร รู้จัก รู้ใจ ผู้รับบริการ
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
24-25 พ.ค. 60 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จากสมาคมฟิสิกส์แห่งประเทศไทย
ณ จังหวัดระยอง
ภาพข่าว
24 พ.ค. 60 โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2560
เวลา 09:30-15:30 น. ณ ห้องประชุม L02 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
23 พ.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับการประปานครหลวง พร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำ
เวลา 14:00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 พ.ค. 60 เสวนาพิเศษ "Warning! Ransomware Wannacry"
เวลา 13:30-15:00 น. ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
17 พ.ค. 60 Science Café: The 49th International Chemistry Olympiad in Thailand talk series ตอน Ex-Olympiad
เวลา 14:00-16:00 น. ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
17 พ.ค. 60 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม”
เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
7 พ.ค. 60 พิธีขอขมาและอำลาร่างอาจารย์ใหญ่
ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ตึก AN1 ชั้น 3 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
5 พ.ค. 60 บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0
เวลา 09.30 น. ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
ภาพข่าว
4 พ.ค. 60 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์) พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 พ.ค. 60 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
3 พ.ค. 60 พิธีทำบุญภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
เวลา 09.15 - 14.00 น. ณ บริเวณห้องโถงอาคารเคมี ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 พ.ค. 60 โครงการลดการใช้ถุงพลาสติก Reduce & Reuse กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและร้านนายอินทร์
ณ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และร้านนายอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
1 พ.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนอาวุโส ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาศาสตร์ จากทวีปอเมริกาเหนือ
เวลา 14:30-16:30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

เมษายน 2560

วันที่ กิจกรรม
19 เม.ย. 60 งานเสวนา Science Café เรื่อง The 49th International Olympiad in Thailand Chemistry talk series "Back to The IChO"
เวลา 14.00-16.00 ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
11 เม.ย. 60 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์ 2560
เวลา 07.30-10.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว

 

มีนาคม 2560

วันที่ กิจกรรม
29 มี.ค. 60 อาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมรับเสด็จ และถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ภาพข่าว
29 มี.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาในหัวข้อ " สิทธิและการรักษาสิทธิของผู้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ "
เวลา 13:00 – 15:00 น. ณ ห้องบรรยายรวม L02 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
29 มี.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฟังธรรมนำสุข รุ่นที่ 5
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
27 มี.ค. 60 บริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมสนับสนุนด้านวิชาการวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนการแข่งขัน เคมีโอลิมปิคระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49
เวลา 15:00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
27 มี.ค. 60 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา และผลิตบุคลากรประกันภัย
ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
27 มี.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
24-25 มี.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน STEM Open House & Mini Job Fair 2017
เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
24 มี.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมเจรจาร่วมมือกับ Yamaguchi University
ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
22 มี.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมชี้แจงสาขาวิชา การเยี่ยมชมภาควิชา สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 59
เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 มี.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับตัวแทนจาก University of Technology Sydney (UTS) ประเทศออสเตรเลีย และจัดเสวนาวิชาการร่วมกัน
เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
18 มี.ค. 60 โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 มี.ค. 60 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธนบุรี
ภาพข่าว
17-19 มี.ค. 60 High School 3 Day Camp
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
17 มี.ค. 60 "เสื้ออัจฉริยะ" เผยแพร่ภาพข่าวทางโทรทัศน์รายการสด บ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง 9 MCOT HD
เวลา 13.00-13.35 น. ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30
ภาพข่าว
13 มี.ค. 60 Math & Science Day camp 2016
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
10-12 มี.ค. 60 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ สำหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทสนับสนุน
ณ ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ภาพข่าว
9 มี.ค. 60 Business Talk Series by BDU เรื่อง Tech Planter in Thailand 2017
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
9 มี.ค. 60 พิธีมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49
ณ บริษัท ดาว ประเทศไทย
ภาพข่าว
3 มี.ค. 60 รศ. ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี ได้รับรางวัล Research Pitch จากการแข่งขันประชันนำเสนองานวิจัย
ณ ห้องประชุม สกว.
ภาพข่าว
2 มี.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน 48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
1 มี.ค. 60 Meet the Dean 2017 : ชาวคณะวิทยาศาสตร์พร้อมใจร่วมงานคณบดีพบประชาคม 2560
เวลา 13:30-15:00 น. ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ กิจกรรม
25 ก.พ. 60 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลอันดับ 3 การแข่งขันรายการ MIT Enterprise Forum & Global Social Venture Competition งาน IDE Thailand 2017 รอบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ณ โรงแรม The Millennium Hilton Bangkok
ภาพข่าว
24 ก.พ. 60 Mr. & Ms. MU International Night 2016
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
24 ก.พ. 60 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้าทุน Endeavour Executive Fellowship 2017 จากรัฐบาลออสเตรเลีย
ณ ประเทศออสเตรเลีย
ภาพข่าว
16 ก.พ. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
15 ก.พ. 60 งาน “วันรักนกเงือก” ตอน รวมใจให้นกเงือก
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
14 ก.พ. 60 กิจกรรมงานพบปะสังสรรค์ ชมรม Super SC
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
10 ก.พ. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เวลา 19:00 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ภาพข่าว
7-10 ก.พ. 60 งานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11 และพิธีเปิด STANG Co-Working Space
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 ก.พ. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อตราสัญลักษณ์ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
ภาพข่าว
6 ก.พ. 60 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมผู้แทนประเทศไทยโครงการการคัดเลือก ผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี 2559
เวลา 10.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 101B ชั้น1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (โยธี)
ภาพข่าว
4-5 ก.พ. 60 นักศึกษา Mat.Sci. ทีม IoT-Farm2Food: อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สู่ไร่อ้อยอัจฉริยะ ผ่านเข้ารอบ 12 ทีม (ทีมเดียวจาก ม.มหิดล) เพื่อเข้าไปสู่การแข่งขันในรอบตัดสิน "Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016"
ณ ห้อง Auditorium ศูนย์ C asean อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์
ภาพข่าว
3, 8 ก.พ. 60 นวัตกรรมเครื่องตรวจสอบมะเร็งตับและงานวิจัยหมอนอัจฉริยะ หนึ่งในแนวธุรกิจ Start Up คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท และณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซ.งามดูพลี (MRT ลุมพินี)
ภาพข่าว
3 ก.พ. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
3 ก.พ. 60 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ศึกษาดูงานภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องปฏิบัติการเลเซอร์ ภาควิชาฟิสิกส์ ตึก P คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2-6 ก.พ. 60 งาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 (Thailand Inventors' Day 2017) และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition : IPITEx 2017)
ณ Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
1 ก.พ. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 8
เวลา 11.30 – 15.30 น. ณ สนามข้างอาคารเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

มกราคม 2560

วันที่ กิจกรรม
30 ม.ค. 60 นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลทุน LIF ณ กรุงลอนดอน ประเทศ อังกฤษ
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ภาพข่าว
24-25 ม.ค. 60 นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานการประชุมเกษตรกรรมในร่ม ณ ประเทศสิงคโปร์
ณ ประเทศสิงคโปร์
ภาพข่าว
24-25 ม.ค. 60 สัมมนาประจำปีโครงการผลิตอาจารย์แพทย์ อาจารย์ทันตแพทย์ และเภสัชกร ครั้งที่ 12
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
20 ม.ค. 60 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เวลา 07.30 – 09.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 ม.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเชิงวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Biosafety : Principles and Practices
เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 ม.ค. 60 คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ รับมอบ ส.ค.ส พระราชทาน จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 ม.ค. 60 การประชุมหลังการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
17 ม.ค. 60 งานแถลงข่าวรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และการจัด "งานวันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ภาพข่าว
11-15 ม.ค. 60 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ในการเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
11 ม.ค. 60 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 ม.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ย่อยสลาย
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

 

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550
ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547