logo


ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ธันวาคม 2558

วันที่ กิจกรรม
30 ธ.ค. 58 ร่วมชื่นชมกับผลงานภาพถ่ายของ นายเทพทัต คุ้มสังข์ ที่ได้ส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่ายกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 'Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่'
ณ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
30 ธ.ค. 58 คณะวิทย์ มหิดล มอบกระเช้าสุขภาพอวยพรปีใหม่ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ณ ตึกอำนวยการชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
29 ธ.ค. 58 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบกระเช้าสุขภาพอวยพรปีใหม่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
ภาพข่าว
29 ธ.ค. 58 คณะวิทย์ มหิดล มอบกระเช้าสุขภาพอวยพรปีใหม่ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาพข่าว
29 ธ.ค. 58 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มอบเงินรางวัลปีใหม่แก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
28 ธ.ค. 58 คณะวิทย์ มหิดล มอบกระเช้าสุขภาพอวยพรปีใหม่ท่านอธิการบดี
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
24 ธ.ค. 58 โครงการอบรมการเรียนการสอน เรื่อง Interactive Lecture : Why and How?
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
23 ธ.ค. 58 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559
เวลา 18.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
23 ธ.ค. 58 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี
ณ บริเวณสนามหญ้าข้างตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
23 ธ.ค. 58 งานทำบุญวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
23 ธ.ค. 58 มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 8.00-9.30 น. ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
20 ธ.ค. 58 กิจกรรมเตรียมน้องสู่มหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนร่วมเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
ณ โรงเรียนร่วมเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
ภาพข่าว
19 ธ.ค. 58 ประชุมวิชาการ เรื่อง การสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ดำเนินการเกี่ยวกับอาหารหมักจากถั่วเหลือง
เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องการ์เด้นท์ 3-4 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
18-20 ธ.ค. 58 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร และการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว
ภาพข่าว
16 ธ.ค. 58 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับโล่ฯ รับรองมาตรฐาน มคกส.
เวลา 09.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
ภาพข่าว
11 ธ.ค. 58 ชาวคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมใจ Bike for Dad 11 ธันวาคม 2558
ณ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
6-11 ธ.ค. 58 อาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาพฤกษศาสตร์เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Botanical Research in Tropical Asia
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ภาพข่าว
5 ธ.ค. 58 คณะวิทย์ มหิดล เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา
เวลา 19.19 น. ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
4 ธ.ค. 58 คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายพระพร ประจำปี 2558
เวลา 09.09 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
3 ธ.ค. 58 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน
เวลา 09.09 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
2 ธ.ค. 58 นักศึกษาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2558
ณ ห้อง L2-101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว

พฤศจิกายน 2558

วันที่ กิจกรรม
30 พ.ย. 58 Meet the Dean(s)
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
28 พ.ย. 58 งานมุทิตาจิตปิยาจารย์ งานคืนสู่เหย้า และมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ เวลา 15.00 น ณ ห้อง L01 ตึกกลม และลานอนุสรณ์สถานศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
27 พ.ย. 58 การบรรยายเพื่อรายงานผลการวิจัยองค์กร
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25 พ.ย. 58 งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2558
ณ L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25 พ.ย. 58 ชมรม Super Sc ผู้เกษียณงานจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมพบปะสังสรรค์
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
24 พ.ย. 58 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา หน่วยพัฒนาหลักสูตร งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต
เวลา 13:30 – 16:00 น. ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ภาพข่าว
24 พ.ย. 58 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา หน่วยพัฒนาหลักสูตร งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา ที่โรงแรมริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี
เวลา 08:30 น. ณ โรงแรมริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี
ภาพข่าว
21 พ.ย. 58 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบเข็มทองคำเชิดชูเกียรติฯ นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี 2558
เวลา 11.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
18-19 พ.ย. 58 การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 Joint International Symposium on Animal Cell Technology for Asian Network ในหัวข้อ "Biologics and Foods: Trend in technology, regulation and safety"
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 พ.ย. 58 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล ทะกุจิ
เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
16 พ.ย. 58 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เจรจาความร่วมมือ ณ University of Surabaya ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ณ University of Surabaya ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ภาพข่าว
14-25 พ.ย. 58 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558 (National Science and Technology Fair 2015)
เวลา 9.00 น.-20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็คเมืองทองธานี

DAY 1 : วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558
ภาพข่าว

DAY 2 : วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558
ภาพข่าว

DAY 3 : วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558
ภาพข่าว

DAY 4 : วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558
ภาพข่าว

DAY 5 : วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558
ภาพข่าว

DAY 6 : วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558
ภาพข่าว

DAY 7 : วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558
ภาพข่าว

DAY 8 : วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558
ภาพข่าว

DAY 9 : วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558
ภาพข่าว

DAY 10 : วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558
ภาพข่าว

DAY 11 : วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558
ภาพข่าว

DAY 12 : วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ภาพข่าว

13 พ.ย. 58 เสวนา Science Cafe เรื่อง "ไขความจริงทางวิทยาศาสตร์ ของ ไข้เลือดออก"
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
12 พ.ย. 58 งานแถลงข่าวโครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย "เพื่อสตรี ในงานวิทยาศาสตร์"
ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรม JW Marriot กรุงเทพมหานคร
ภาพข่าว
11 พ.ย. 58 อบรมหลักสูตรสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
9 พ.ย. 58 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแนะแนวสู่รั้วมหิดล จ.นครสวรรค์
ณ ห้องเทพธิดา โรงแรมพิมาน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ภาพข่าว
6-7 พ.ย. 58 เปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์ MUSC Open House ในงานมหิดลวิชาการ 2558
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
6 พ.ย. 58 รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2558
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ภาพข่าว
4 พ.ย. 58 กิจกรรมชมรมนักพัฒนาคุณภาพ การบรรยายหัวข้อ "งานดี...ไม่มีเสี่ยง"
เวลา 10:30 – 12:30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
2 พ.ย. 58 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นเจ้าภาพ ในพิธีสวดพระอภิธรรม นายวินัย บุญเปลื้อง
ณ ศาลา 5 วัดเครือวัลย์ ถนนอรุณอัมรินทร์ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว

ตุลาคม 2559

วันที่ กิจกรรม
30 ต.ค. 58 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา หน่วยพัฒนาหลักสูตร งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา ที่โรงเรียนสองภาษาจังหวัดระยอง
ณ โรงเรียนสองภาษาระยอง
ภาพข่าว
21 ต.ค. 58 วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวาระครบรอบ 57 ปี
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
20 ต.ค. 58 กิจกรรม เรียนรู้วิธีการจัดดอกไม้ Flower & Decor และร่วมเป็นอาสาสมัครจัดดอกไม้ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
19 ต.ค. 58 Annual Symposium of TRF Research Team Building Grant (Senior Scholar) " Enzyme Catalysis "
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
19 ต.ค. 58 พิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันเทคโนโลยีของไทย" ประจำปี 2558
เวลา 07.30 น.-08.30 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
9 ต.ค. 58 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สวช.)
เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
8 ต.ค. 58 เสวนา Science Cafe เรื่อง "Avermectin และ Artemisinin สำคัญอย่างไร จึงได้โนเบล"
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
7 ต.ค. 58 โครงการฟังธรรมนำสุข
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
7 ต.ค. 58 โครงการเสวนาวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ "New Teaching Technique : Teach Less, Learn More"
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
6 ต.ค. 58 เสวนาพิเศษเรื่อง ลิขสิทธิ์สำหรับการเรียนการสอน และ Social media
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
1 ต.ค. 58 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 19 ปี
ณ อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ ถนนวิภาวดีรังสิต
ภาพข่าว

 

กันยายน 2558

วันที่ กิจกรรม
30 ก.ย. 58 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ให้สัมภาษณ์ "ผลกระทบจากสารพิษขยะพลาสติก"
ณ ห้องปฏิบัติการทางเคมี 558 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
29 ก.ย. 58 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
28 ก.ย. 58 บรรยายเรื่อง "การสร้างศักยภาพตนเอง เพื่อเตรียมรับ AEC"
เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
26-27 ก.ย. 58 ค่ายปฐมนิเทศบัณฑิตทุนเรียนดีวิทย์ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2558
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
24 ก.ย. 58 คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ " คณะวิทยาศาสตร์กับการประกันคุณภาพ AUN-QA "
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
24 ก.ย. 58 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก ในงาน "วันมหิดล" ประจำปี 2558
ณ ลานสมเด็จพระราชบิดา อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, ลานเอนกประสงค์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ และลานสมเด็จพระราชบิดา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภาพข่าว
23 ก.ย. 58 งานเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงาน "มุทิตาวิทยา 58" ประจำปี 2558
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 ก.ย. 58 โครงการบัณฑิตศึกษานิติวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม "โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด พญาไท
ภาพข่าว
18 ก.ย. 58 คณะผู้แทนจาก USAID เข้าเยี่ยมชม MUSC เพื่อสร้างโอกาสในการร่วมมือกันอย่างมีศักยภาพ
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
17 ก.ย. 58 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย Brawijaya
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
16 ก.ย. 58 งานประชุมวิชาการด้านแคลเซียมและกระดูก โดยศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกมลพร โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
10 ก.ย. 58 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
เวลา 14.00 น. ณ ห้อง L01 อาคารบรรยายเรียนรวมตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
1 ก.ย. 58 พิธีเปิดอาคารสัตว์ทดลองและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด พญาไท
ภาพข่าว

สิงหาคม 2558

วันที่ กิจกรรม
30 ส.ค. 58 พิธีปัจฉิมนิเทศมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด พญาไท
ภาพข่าว
21 ส.ค. 58 นักเรียนโครงการพิเศษโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ อาคาร AN1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด พญาไท
ภาพข่าว
19 ส.ค. 58 ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย นานาชาติ
เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด พญาไท
ภาพข่าว
18 ส.ค. 58 งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2558
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
18 ส.ค. 58 ถวายพานพุ่มสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
17-18 ส.ค. 58 คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ภาพข่าว
11 ส.ค. 58 คณะวิทยาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง L02 อาคารบรรยายเรียนรวม ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด พญาไท
ภาพข่าว
11 ส.ค. 58 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 ส.ค. 58 อาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557
ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
7 ส.ค. 58 กิจกรรม MUSC Fit & Well ชาวคณะวิทย์ ฟิตปั๋ง
ณ อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
7 ส.ค. 58 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการ และแสดงความยินดีแก่บุคลากร ในงานมหิดล-วันแม่ ประจำปี 2558
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี ศาลายา
ภาพข่าว
4 ส.ค. 58 นักศึกษาแททย์ชั้นปีที่ 2 จัดพิธีไหว้อาจารย์ใหญ่ก่อนเริ่มการศึกษา
เวลา 13.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 ส.ค. 58 นักคณิตศาสตร์รางวัลโนเบลด้านคณิตศาตร์ บรรยายพิเศษ เรื่อง Computer Proof Assistants – the future of mathematics
เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

กรกฎาคม 2558

วันที่ กิจกรรม
29 ก.ค. 58 นักศึกษาคณิตศาสตร์ประกันภัย ม.มหิดล รับทุนจากสมาคมประกันชีวิตไทย
ณ ห้อง Ballroom A-B โรงแรมนายเลิศ ปาร์ค ถนนวิทยุ กรุงเทพ
ภาพข่าว
29 ก.ค. 58 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2558
ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
22 ก.ค. 58 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
ภาพข่าว
16 ก.ค. 58 อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว เรื่องดาวพลูโต
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
15 ก.ค. 58 พิธีทำบุญ ครบ 8 รอบ (96 ปี) ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข
เวลา 09.45-13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

มิถุนายน 2558

วันที่ กิจกรรม
27-29 มิ.ย. 58 สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมศักยภาพการทำงานเป็นทีม (Team Building) ประจำปี 2558
ณ จังหวัดกาญจนบุรี
ภาพข่าว
19-20 มิ.ย. 58 คณะวิทย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงานวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 10
ณ อาคารทวี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาพข่าว
12-13 มิ.ย. 58 พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
เวลา 8.00 - 10.30 น. ณ ฌาปนสถาน ทอ. วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร บางเขน กทม. (ศาลาทักษิณาประดิษฐ์, เมร1)
ภาพข่าว
12 มิ.ย. 58 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 10.00 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 มิ.ย. 58 เสวนาพิเศษ Science Cafe ตอน "Weight Management ไม่อ้วนเอาเท่าไร?"
เวลา 14.00-16.00 ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

พฤษภาคม 2558

วันที่ กิจกรรม
26 พ.ค. 58 นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 (Science Project Exhibition : SciEx2015)
ณ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 พ.ค. 58 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการ สกอ.
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
15 พ.ค. 58 กิจกรรม "From Thailand to Nepal you've got Friends"
เวลา 10.00-14.00 น. ณ ลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
12 พ.ค. 58 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นเจ้าภาพ ในพิธีสวดพระอภิธรรม คุณหญิงระเบียบ ภูมิรัตน
ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
ภาพข่าว
7 พ.ค. 58 โครงการตักบาตรพระ
ณ บริเวณตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 พ.ค. 58 ยุวรามา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 9.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 พ.ค. 58 โครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2558
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไทพญาไท
ภาพข่าว

เมษายน 2558

วันที่ กิจกรรม
30 เม.ย. 58 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเยี่ยมเยือนส่วนงาน
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
29 เม.ย. 58 คณะวิทย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ณ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต
ภาพข่าว
27 เม.ย. 58 คณะวิทย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
เวลา 9.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
25 เม.ย. 58 คณะวิทย์เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ภาพข่าว
23 เม.ย. 58 คณะวิทย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ภาพข่าว
22 เม.ย. 58 MUSC Young Scientist Forum 2015: Health and Wellness
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 เม.ย. 58 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
ณ ประเทศญี่ปุ่น
ภาพข่าว
10 เม.ย. 58 คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ "ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น"
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
ภาพข่าว
8 เม.ย. 58 ทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 เม.ย. 58 ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
1 เม.ย. 58 MUSC Young Scientist Forum 2015 : Sustainable Society
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

มีนาคม 2558

วันที่ กิจกรรม
27 มี.ค. 58 แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2557
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
ภาพข่าว
25 มี.ค. 58 แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พลังพล คงเสรี ภาควิชาเคมี คณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ DMSc Award ประจำปี 2558
เวลา 10.00 น. ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี
ภาพข่าว
21 มี.ค. 58 อาจารย์และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย
ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
19 มี.ค. 58 MUSC Research Forum : Grant Hunting
เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
9 มี.ค. 58 พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างฐานที่ตั้งรูปหล่อ ศ.ดร. สตางค์ มงคลสุข
ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 มี.ค. 58 คณะวิทย์ มหิดล ร่วมงาน 46 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว

กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ กิจกรรม
25 ก.พ. 58 กิจกรรมสะพายกล้องท่องกรุง "มิวเซียมสยาม"
ณ มิวเซียมสยาม ถนนสนามไชย แขวงพระราบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
25 ก.พ. 58 MUSC Young Scientist Forum 2015 : for cleaner environment
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 ก.พ. 58 MUSC Young Scientist Forum : for better health
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
15 ก.พ. 58 วิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2557
ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ภาพข่าว
13 ก.พ. 58 งาน "วันรักนกเงือก" ตอน Hornbill Sweetheart
ณ บริเวณสวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  พญาไท
ภาพข่าว
10 ก.พ. 58 ผู้บริหารคณะวิทย์ มหิดล มอบกระเช้าผักและผลไม้ปลอดสารพิษ แสดงความยินดี แด่คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เวลา 11.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภาพข่าว
6 ก.พ. 58 มหาวิทยาลัยโอซาก้า เข้าเยี่ยมเยียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 ก.พ. 58 งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 และเสวนาพิเศษ ธรรมะ ... ทำเงิน โดย ดร. อัจฉรา โยมสินธุ์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
5 ก.พ. 58 งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 และเสวนาพิเศษ Science Idol โดย ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 ก.พ. 58 งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 และเสวนาพิเศษ เมื่อนักวิทย์...คิดจะเขียน โดย ดร.ป๋วย อุ่นใจ และ ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
3 ก.พ. 58 พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 และเสวนาพิเศษ "ดราม่า ข่าว ลือ... กับคน Gen Me" โดย คุณวิญญู วงศ์สุรวัฒน์ (จอห์น วิญญู) และ คุณณัฐพงศ์ เทียนดี (พ่อหมอ) สองผู้ดำเนินรายการจาก SpokeDark TV
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 ก.พ. 58 พิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี
ภาพข่าว

มกราคม 2558

วันที่ กิจกรรม
30 ม.ค. 58 MUSC Young Scientist Forum 2015: Ideas for Perfect Presentation
เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
29-30 ม.ค. 58 คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาพข่าว
29 ม.ค. 58 โครงการฟังธรรมนำสุข เรื่อง คนสำราญ งานสำเร็จ ด้วยหลักธรรม
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
29 ม.ค. 58 คณะวิทย์ มหิดล ให้การต้อนรับคณะวิทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
14 ม.ค. 58 กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ประจำปี 2558
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
10 ม.ค. 58 งานวันเด็ก ถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6-8 ม.ค. 58 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร และการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
ณ จังหวัดสระแก้ว
ภาพข่าว
6 ม.ค. 58 คณะวิทย์ มหิดล มอบกระเช้ากล้วยไม้อวยพรปีใหม่ท่านอธิการบดี
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
ภาพข่าว
5 ม.ค. 58 งานแถลงข่าว งานวันเด็ก "ถนนสายวิทยาศาสตร์" ประจำปี 2558
ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์
ภาพข่าว

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550
ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547