logo


ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ธันวาคม 2556

วันที่ กิจกรรม
25 ธ.ค. 56 ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กำจร มนุญปิจุ
ณ ศาลา 1 วัดตรีทศเทพวรวิหาร แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ภาพข่าว
25 ธ.ค. 56 งานทำบุญวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25 ธ.ค. 56 มหิดลวิทยานุสรณ์มอบกระเช้าปีใหม่
ณ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา
ภาพข่าว
25 ธ.ค. 56 คณบดีคณะวิทย์ฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เวลา 8.00-9.30 น. ณ สำนักงานอธิการบดี ศาลายา
ภาพข่าว
17 ธ.ค. 56 คณะวิทย์ฯ ร่วมมอบทุนการศึกษาในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์
ณ ห้อง LA-SC1-133 อาคารทำการชั่วคราวคณะศิลปศาสตร์
ภาพข่าว
16 ธ.ค. 56 MUSC Research Forum: Grant Hunting
เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
16 ธ.ค. 56 นักศึกษาคณิตศาสตร์ประกันภัย รับทุนซัมซุง ประกันชีวิต
ณ บริษัทไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อาคารชาญอิสสระ 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
12 ธ.ค. 56 การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2557
เวลา 10.15 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
5 ธ.ค. 56 พิธีถวายจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
เวลา 18.00 น. ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
3 ธ.ค. 56 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2556
เวลา 08.45 น. ณ โถงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว

พฤศจิกายน 2556

วันที่ กิจกรรม
23 พ.ย. 56 พิธีเลี้ยงอำลาผู้แทนจาก Kunming Medical University ในการฝึกอบรมหลักสูตร Pedagogy in Advances Biomedical Sciences and Preclinical Sciences
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
22-23 พ.ย. 56 วิทยาศาสตร์ มหิดล รักษ์ผืนป่าพัฒนาเยาวชน
ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว
ภาพข่าว
20 พ.ย. 56 MUSC Research Forum: Metabolomics
เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 พ.ย. 56 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมจัดกิจกรรม "แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล 2557"
เวลา 9.30 น. ณ ห้องสังขละบุรี 1-2 โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ภาพข่าว
18-20 พ.ย. 56 Yogyakarta State University ประเทศอินโดนิเซีย เข้าเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือ
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
13 พ.ย. 56 Special Lecture : FIRST COSPAR Symposium "We are The Martians"
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
13 พ.ย. 56 คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมแนะแนวการวางแผนด้านการเงินให้บุคลากร
เวลา 13.30 น. ณ ลานกิจกรรม ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4-5 พ.ย. 56 State University of New York - College of Environmental Science and Forestry, ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 พ.ย. 56 Welcome the participants from Kunming Medical University
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

ตุลาคม 2556

วันที่ กิจกรรม
31 ต.ค. 56 การเจรจาในการสร้างความร่วมมือระหว่าง Jichi Medical University, ประเทศญี่ปุ่น Japan and Faculty of Science, Mahidol University
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
28 ต.ค. 56 การบรรยาย เรื่อง "หัวใจ EdPEx"
เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25-26 ต.ค. 56 คณะวิทย์ มหิดล ร่วมค่ายบัณฑิตทุนเรียนดีวิทย์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ภาพข่าว
21 ต.ค. 56 วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวาระครบรอบ 55 ปี
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 ต.ค. 56 พิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันเทคโนโลยีของไทย" ประจำปี 2556
เวลา 07.30 น. - 09.30. ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่หก กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
10 ต.ค. 56 MUSC Research Forum: โจทย์วิจัยจากภาคเอกชน
เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 ต.ค. 56 Mu Work Points: Implementation
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารสตางค์ มลคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
7 ต.ค. 56 อาจารย์ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Liverpool John Moores เจรจาความร่วมมือกับ คณะวิทย์ฯ มหิดล
เวลา 13.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
1 ต.ค. 56 ร่วมแสดงความยินดี วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล ครบรอบ 17 ปี
ณ อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต
ภาพข่าว

 

กันยายน 2556

วันที่ กิจกรรม
26 ก.ย. 56 งาน R2R EXPo'13
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
24 ก.ย. 56 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก ในงาน "วันมหิดล" ประจำปี 2556
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภาพข่าว
19 ก.ย. 56 โครงการพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพและการจัดการ
ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 ก.ย. 56 งานเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2556
ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
17 ก.ย. 56 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน "เสวนาเพื่อนครูมหิดล"
เวลา 13.30 -16.00 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
16 ก.ย. 56 การบรรยาย "6.2 Operational Effectiveness : Supply Chain-Management"
ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
10 ก.ย. 56 คณาจารย์และนักศึกษาอินโดนีเซีย ศึกษาเยี่ยมชมคณะวิทย์ฯ มหิดล
เวลา 14.00 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 ก.ย. 56 MUSC Research Forum: Systems Biology
เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 ก.ย. 56 แพทย์และสาธารณสุขบังคลาเทศ ศึกษาดูงานหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทย์ฯ มหิดล
เวลา 10.00 น. ณ ห้อง N 200 อาคารชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 ก.ย. 56 งานปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ ประจำปี 2556
เวลา 10.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

สิงหาคม 2556

วันที่ กิจกรรม
29 ส.ค. 56 ร่วมแสดงความยินดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ครบรอบ 23 ปี
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
23-24 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานมหิดลวิชาการ ประจำปี 2556
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
22-27 ส.ค. 56 คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น
ณ ประเทศญี่ปุ่น
ภาพข่าว
22 ส.ค. 56 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระดำเนิน ทรงฟังสวดพระอภิธรรมศพและทรงร่วมพิธีศพ นางยุพิน มงคลสุข
มารดา ศ. ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

ณ วัดธาตุทอง
ภาพข่าว
21 ส.ค. 56 งาน Open House ประจำปี 2556 เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 ส.ค. 56 ถวายพานพุ่มสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เวลา 07.30 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6
ภาพข่าว
18 ส.ค. 56 งานเลี้ยงแสดงความยินดี แก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2556
เวลา 18.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ลอลรูม โรงแรมเดอะ สุโกศล ถ.ศรีอยุธยา
ภาพข่าว
14 ส.ค. 56 งาน Meet the Dean ตอน "Missions (Not) Impossible"
เวลา 13.30 น. ณ อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 ส.ค. 56 คณะวิทย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานมหิดล-วันแม่ ประจำปี ๒๕๕๖
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
9 ส.ค. 56 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
8 ส.ค. 56 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) รับทุนการศึกษาจาก บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด
เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมฟิวเจอร์ 1 บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด ชั้น 15 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
6-21 ส.ค. 56 คณะวิทย์ มหิดล ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2556
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพ
ภาพข่าว
6 ส.ค. 56 The delegates from the University of Liverpool, United Kingdom Visited Faculty of Science, Mahidol University
เวลา 09.00 น. ณ ห้อง N 416 ตึกชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 ส.ค. 56 คณะนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าศึกษาดูงานภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 09.00-11.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 ส.ค. 56 ศิษย์เก่าและอาจารย์ คณะวิทย์ มหิดล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2556
ณ โรงแรม แลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
ภาพข่าว

กรกฎาคม 2556

วันที่ กิจกรรม
31 ก.ค. 56 MUSC-RA Research Forum 3/2556
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)
ภาพข่าว
31 ก.ค. 56 เสวนาพิเศษ Science Café เรื่อง "นักวิทย์ มหิดล กับทางออกของวิกฤติน้ำมันรั่วในอ่าวไทย"
เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม N101 อาคารชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)
ภาพข่าว
30 ก.ค. 56 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์รับทุนการศึกษาจากสมาคมประกันชีวิตไทย และจาก Oriental Life Insurance Cultural Development Center (OLIVD Center)
เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Ballroom A-B โรงแรมนายเลิศ ปาร์ค ถ.วิทยุ กรุงเทพ
ภาพข่าว
17 ก.ค. 56 พิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำพรรษากาล 2556
เวลา 9.45 น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ภาพข่าว
10 ก.ค. 56 พิธีทำบุญรำลึก 94 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
เวลา 09.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)
ภาพข่าว
8 ก.ค. 56 คณะวิทย์ฯ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีอาจารย์ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเข็มศิลปวิทยา
เวลา 18.00 น. ณ ห้องอาหารไชน่า เพลส ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
3 ก.ค. 56 แสดงความยินดี ศ.ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ และ ศ.ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เวลา 14.30 น. ณ ห้องโพธิ์สามต้น ชั้น 3 อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ
ภาพข่าว
2 ก.ค. 56 พิธีปัจฉิมนิเทศ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555
เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว

มิถุนายน 2556

วันที่ กิจกรรม
28 มิ.ย. 56 ปฐมนิเทศ มอบทุนการศึกษา หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย นานาชาติ
เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
28 มิ.ย. 56 คณะวิทย์ฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์
เวลา 09.40 น. ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ มหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
27 มิ.ย. 56 MU-CU SC Research Forum 1/2556
เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
27 มิ.ย. 56 เบื้องหลังถ่ายทำ MU Link แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
27 มิ.ย. 56 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมคณะวิทย์ฯ
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
26 มิ.ย. 56 โครงการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก กิจกรรม "MUSC : Read for Life" (Book Talk : พบกับทีมนักเขียนผู้ประพันธ์นวนิยายชุด "สุภาพบุรุษจุฑาเทพ")
ณ ลานกิจกรรม ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
24 มิ.ย. 56 รศ.ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล ให้สัมภาษณ์ รายการข่าวสามมิติ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3
เวลา 12.00 ณ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
20 มิ.ย. 56 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเลย ศึกษาดูงานภาควิชาคณิตศาสตร์
เวลา 09.00 น. ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 มิ.ย. 56 อาจารย์คณะวิทย์ฯ รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2555
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 มิ.ย. 56 How to write a great research paper, and get it accepted by a high impact journal โดย Dr. Teng-Broug, Valerie M.
เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
14, 17-18 มิ.ย. 56 การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2555
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
13 มิ.ย. 56 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
เวลา 13.30-15.30 ณ อาคารเรียนรวม L01 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
12 มิ.ย. 56 การฟังธรรมะบรรยาย เรื่อง ความสามัคคีสร้างสุขในองค์กร
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
10 มิ.ย. 56 คณะวิทย์ฯ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
เวลา 15.30 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
ภาพข่าว
8 มิ.ย. 56 ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทย์ จัดโครงการ "สรีรวิทยารวมใจ ให้บริการชุมชน"
เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในชุมชน วัดไผ่ตัน เขตพญาไท กท
ภาพข่าว
7 มิ.ย. 56 คณะวิทย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ครบรอบ 45 ปี
เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว

พฤษภาคม 2556

วันที่ กิจกรรม
31 พ.ค. 56 นักศึกษาต่างชาติโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เยี่ยมชมคณะวิทย์ฯ
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
31 พ.ค. 56 คณะวิทย์ มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงทางด้านธรณีฟิสิกส์ กับ บริษัท ปตท.สผ.
เวลา 12.30 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
30 พ.ค. 56 MU RA-SC Research Forum 2/2556
เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 810 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาพข่าว
29-30 พ.ค. 56 คณะวิทย์ฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "บทบาทของภาควิชาคณิตศาสตร์กับการเปิดเสรีสู่อาเซียน"
ณ โรงแรม Kantary bay Rayong
ภาพข่าว
29 พ.ค. 56 ชมรมอยู่ดีมีสุข จัดการบรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการถ่ายภาพให้สวย"
เวลา 11.30 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
17 พ.ค. 56 ชมรมวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่คณะวิทย์ฯ
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
3 พ.ค. 56 คณะวิทย์ฯ มอบของที่ระลึกเนื่องในวันครบรอบ 80 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซ.อารีสัมพันธ์
ภาพข่าว
1 พ.ค. 56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล ให้สัมภาษณ์ รายการ "ตำนานลี้ลับ"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

เมษายน 2556

วันที่ กิจกรรม
30 เม.ย. 56 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบงานวิจัย (Research Design)
เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
24 เม.ย. 56 คณะวิทย์ฯ ร่วมมงานระลึกถึงศาสตราจารย์นายแพทย์ประสพ รัตนากร
ณ สถาบันประสาทวิทยา ถนนพระรามที่ 6
ภาพข่าว
12 เม.ย. 56 นักศึกษาคณะวิทย์ ตั้งวงดนตรีเพื่อสร้างกำลังใจให้เยาวชน
ณ สถานีวิทยุ อส.พระราชวังดุสิต
ภาพข่าว
10 เม.ย. 56 ทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
05 เม.ย. 56 คณะอาจารย์จาก University of Medicine Mandalay, ประเทศพม่า เจรจาความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 9.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง K101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 เม.ย. 56 MUSC Research Forum : เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไร...ให้ได้ทุน วช.
ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 เม.ย. 56 คณะสำนักงานพื้นที่การศึกษา เยี่ยมชม คณะวิทยาศาสตร์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
1 เม.ย. 56 อาจารย์คณะวิทย์ มหิดล ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555
เวลา 10.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
ภาพข่าว

มีนาคม 2556

วันที่ กิจกรรม
29 มี.ค. 56 MUSC-RA Research Forum 1/2556
ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
28 มี.ค. 56 คณะวิทย์ฯ ให้สัมภาษณ์รายการเรื่องเล่าเช้านี้ รับธนัช เด็กอัจฉิยะเข้าทดลองทำวิจัย
ณ ห้องปฏิบัติการ K414 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
26-29 มี.ค. 56 คณะวิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดค่ายนักศึกษาทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2555
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท-ศาลายา และโรงแรมเดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม
ภาพข่าว
25-28 มี.ค. 56 Biosafety Training Course and Workshop 2013
ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25 มี.ค. 56 Thailand Experimental Particle Physics Novice Workshop 2013 การอบรมเชิงปฏิบัติการทฤษฎีและการค้นพบในฟิสิกส์ยุคปัจจุบัน
เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
22-24 มี.ค. 56 พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
ณ ฌาปนสถาน ทอ. วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร บางเขน กทม.
ภาพข่าว
22-23 มี.ค. 56 คณะวิทย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน วิทย์ฯเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 8
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
ภาพข่าว
19 มี.ค. 56 บรรยายพิเศษเรื่อง ระบบการบริหารองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศษสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18-22 มี.ค. 56 โครงการ Big Cleaning Day in Chemistry Laboratory
ณ บริเวณตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 มี.ค. 56 คณะวิทย์ฯ จัดโครงการ"The Oversea Internship Course@ MUSC- 2013"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
14 มี.ค. 56 นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14 (Science Project Exhibition : SciEx2013)
เวลา 09.00 น. ณ ห้องบรรยาย L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
13 มี.ค. 56 การประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2556
เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
ภาพข่าว
12 มี.ค. 56 ประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ประจำปี 2554
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
ภาพข่าว
8 มี.ค. 56 สัมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร และการเสริมสร้งความรับผิดชอบต่อสังคม
ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา และโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครสระแก้ว รัชมังคลาภิเษก จ.สระแก้ว
ภาพข่าว
1 มี.ค. 56 คณะวิทย์ มหิดล ร่วมงาน 44 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 8.00 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว

กุมภาพันธ์ 2556

วันที่ กิจกรรม
27 ก.พ. 56 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับรางวัลการประกวดเว็บไซต์ "รางวัลชนะเลิศประเภทเว็บไซต์ออกแบบดีเด่น" และ "รางวัลชมเชยประเภทเว็บไซต์ยอดนิยม"
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
15 ก.พ. 56 งานละคอนเสิร์ตการกุศล "รักคุณเข้าอีกแล้ว"
เวลา 17.00 น. ณ ห้อง L01 อาคารบรรยายรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
13 ก.พ. 56 งาน "วันรักนกเงือก" ตอน นกเงือก มรดกไทย มรดกโลก
เวลา 12.00 น. – 19.30 น. ณ บริเวณสวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
8 ก.พ. 56 งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 และเสวนาพิเศษ "คมคิดวิทยาศาสตร์" โดย ผศ.ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์
เวลา 12.00 น. - 13.00 น. ณ ลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
7 ก.พ. 56 งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 และเสวนาพิเศษ “เปลี่ยนมุมคิดกับ...จิตอาสา” โดย คุณดวงธิดา นครสันติภาพ (ด้า)
เวลา 12.00 น. - 13.00 น. ณ ลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 ก.พ. 56 คณะวิทย์ฯ มหิดล และ คณะวิทย์ จุฬาฯ ผนึกกำลังด้านการศึกษาและงานวิจัย
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 ก.พ. 56 งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 และเสวนาพิเศษ “อังกฤษอย่าคิดเยอะ” โดย คุณคณาธิป สุนทรรักษ์ (ครูลูกกอล์ฟ)
เวลา 12.00 น. - 13.00 น. ณ ลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
5 ก.พ. 56 งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 และเสวนาพิเศษ "บันทึก(ไม่)ลับฉบับ เจ้าหญิงไอที" โดย คุณฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ (ซี)
ณ ลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
3 ก.พ. 56 คณะวิทย์ฯ มอบความสุขให้น้องๆ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
เวลา 16.30 น. ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
ภาพข่าว
1-3 ก.พ. 56 คณะวิทย์ มหิดล สร้างเสริมอาจารย์รุ่นใหม่ ก้าวสู่การเป็นนักวิจัยชั้นเลิศ ในโครงการสัมมนา Young Investigators Retreat
ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ และศูนย์เรียนรู้เรื่องนกและระบบนิเวศบ้านปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
ภาพข่าว

มกราคม 2556

วันที่ กิจกรรม
31 ม.ค. 56 การประชุมวิชาการเครือข่ายมหิดลพญาไท ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
31 ม.ค. 56 พิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 111 รูป
เวลา 07.00 น. ณ ศาลาประดิษฐานพระพุทธมงคลนิมิตวิทยมหิดลญาณ (สวนป่าข้างตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
30 ม.ค. 56 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความก้าวหน้าในสายงาน (R2R)
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
29 ม.ค. 56 พิธีสมโภชพระประธาน"พระพุทธมงคลนิมิตวิทยมหิดลญาณ"
เวลา 15.00 น. ณ ศาลาประดิษฐานพระพุทธมงคลนิมิตวิทยมหิดลญาณ (สวนป่าข้างตึกกลม)
ภาพข่าว
28 ม.ค. 56 คณะวิทย์ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม ดูงานจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เวลา 10.00 – 12.00 น ณ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
14 ม.ค. 56 งานแถลงข่าวรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2555
ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ภาพข่าว
12 ม.ค. 56 งานวันเด็ก "ถนนสายวิทยาศาสตร์" ประจำปี 2556
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
11 ม.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทูลเกล้าถวายการ์ดรูปหัวใจ ในโครงการ "ร้อยรักจากหัวใจ ถวายความห่วงใย แด่มิ่งขวัญแห่งแผ่นดิน"
เวลา 9.59 น. ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
ภาพข่าว
9 ม.ค. 56 กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556
ณ สนามหญ้าข้างตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
7 ม.ค. 56 งานแถลงข่าวจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
เวลา 9.30 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพข่าว
3 ม.ค. 56 การทำบุญในโครงการตักบาตรพระทุกต้นเดือน (ประจำเดือนมกราคม)
เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานหน้าตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550
ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547