logo


ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ธันวาคม 2554

วันที่ กิจกรรม
28 ธ.ค. 54 สโมสรข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล มอบเงิน "ปลอบขวัญ ผู้ประสบภัย ปลอบใจ หลังภัยน้ำท่วม"
ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
28 ธ.ค. 54 กิจกรรมจิตอาสา " น้ำลด ไม่หมดรัก ร่วม clean up ศาลายา "
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
28 ธ.ค. 54 ศ.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ นำทีมผู้บริหารเข้าเยี่ยมอวยพร ศ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2555
เวลา 08.30 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
27 ธ.ค. 54 มอบเงินปีใหม่ให้กับผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน
เวลา 09.30 ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
23 ธ.ค. 54 การสัมภาษณ์ผ่านรายการ "สถานีสีเขียว" ทางช่องThai PBS
เวลา 14.00 น. ณ ห้องทดลอง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 ธ.ค. 54 งาน Meet the Dean ประจำปี 2554
เวลา 10.00-14.30 น. ณ อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
21 ธ.ค. 54 งานทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
เวลา 07.30 - 09.00 น. ณ ห้อง K102 และบริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ภาพข่าว
17-19 ธ.ค. 54 International Conference in Mathematics and Applications (ICMA-MU 2011)
ณ โรงแรม The Twin Towers กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
16 ธ.ค. 54 งานแถลงข่าว (Press Conference) ในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงวิชาการ "2th Asia-Oceania Algae Innivation Summit"
เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง Spirit ปตท. สำนักงานใหญ่
ภาพข่าว
2 ธ.ค. 54 กิจกรรมจิตอาสา "พาลูกน้ำกลับบ้าน (เก่า)"
เวลา 10.00 น. ณ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
2 ธ.ค. 54 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดินและร่วมลงนามถวายพระพร ประจำปี 2554
เวลา 8.30 น. ณ บริเวณลานอาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว

พฤศจิกายน 2554

วันที่ กิจกรรม
23 พ.ย. 54 ศาสตราจารย์ ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยได้รับโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพข่าว
18 พ.ย. 54 กิจกรรมจิตอาสา "พาลูกน้ำกลับบ้าน(เก่า)"
การเตรียมผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญในน้ำเน่าขัง และจุลินทรีย์ควบคุมลูกน้ำยุงลายในน้ำตุ่มประสิทธิภาพสูง
เวลา 10.00 น. ณ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ภาพข่าว

ตุลาคม 2554

วันที่ กิจกรรม
21 ต.ค. 54 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
เวลา 14.30 น. ณ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ถ. วิภาวดีรังสิต
ภาพข่าว
21 ต.ค. 54 วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวาระครบรอบ 53 ปี
เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
11 ต.ค. 54 งานเลี้ยงขอบคุณ และพิธีมอบธง วทท ให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าภาพ วทท 38 ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 37
เวลา 18.00 น.ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
11 ต.ค. 54 ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 19 เรื่อง ปัญหาของวัณโรค : คำตอบจะมาจากไหน?
เวลา 10.00-12.00 น.ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
10 ต.ค. 54 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 (วทท 37)
เวลา 09.00-17.00 น.ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
9-12 ต.ค. 54 ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 7
เวลา 08.30-16.30 น.ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ภาพข่าว

 

กันยายน 2554

วันที่ กิจกรรม
26 ก.ย. 54 งานแถลงข่าว การจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 (วทท 37) ภายใต้แนวคิด "วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ เพื่อสรรค์สร้างอนาคต" ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2554
เวลา 14.00 น. ณ ห้องโลตัสสวีท 5-6 เซ็นทรัลเวิลด์
ภาพข่าว
24 ก.ย. 54 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
เวลา 7.00- 10.30 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะสาธารณสุขศาสตร์
ภาพข่าว
21-22 ก.ย. 54 อบรมผู้นำทางหนีไฟ และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2554 ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในอาคารต่างๆ
เวลา 09.30-16.00 น.ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 ก.ย. 54 Science Café จัดเสวนาพิเศษเรื่อง " เรบีส์ โรคพิษสุนัขบ้า รักษาไม่หาย แต่ป้องกันได้ "
เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
16 ก.ย. 54 คณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทสนับสนุนศึกษาดูงานที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 09.00-12.00 น.ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพข่าว
7 ก.ย. 54 พิธีกตัญญุตา คารวะ ขอบคุณ และอำลา อาลัย แด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2554
เวลา 13.30-15.00 น.ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
6 ก.ย. 54 " 4 ปี กับการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ "
เวลา 14.15-16.00 น. ณ ห้อง L01 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

สิงหาคม 2554

วันที่ กิจกรรม
27-29 ส.ค. 54 สัมมนาผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทสนับสนุน ประจำปี 2554
ณ Holiday Inn Resort Regent Beach Cha-Am จังหวัดเพชรบุรี
ภาพข่าว
18 ส.ค. 54 คุณประสาท สุธีวงศ์ ประธานบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลปราณบุรี จำกัด มอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาทให้กับคณะวิทยาศาสตร์
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 ส.ค. 54 ถวายพานพุ่มสักการะพระบรมรูปพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว
17 ส.ค. 54 งาน Open House ประจำปี 2554 ครั้งที่ 19 เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
เวลา 09.00น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
11 ส.ค. 54 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

กรกฎาคม 2554

วันที่ กิจกรรม
28 ก.ค. 54 สัมภาษณ์และบันทึกเทปข่าวโทรทัศน์ ศาสตราจารย์ ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เรื่อง "โครงการ INtel Science Talent Search"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
27-31 ก.ค. 54 ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (37 คน) ศึกษาดูงาน Curtin University, Perth ประเทศออสเตรเลีย
ณ ประเทศออสเตรเลีย
ภาพข่าว
27 ก.ค. 54 Science Café จัดเสวนาพิเศษเรื่อง " วัคซีน ความหวังของมนุษยชาติ "
เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง N101 อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25 ก.ค. 54 เยาวชนหัวกะทิ จากโรงเรียนมัธยมปลาย ในสหรัฐอเมริกา ผู้เข้าร่วมโครงการ Intel Science Talent Search เลือกทำวิจัยที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องประชุม N101 อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
23-30 ก.ค. 54 นายสมธนึก โชติช่วงฉัตรชัย นักศึกษาหลักสูตรร่วมคณะวิทยาศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ได้นำเสนอผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ในงาน The XVIII International Botanical Congress
ณ เมือง Melbourne ประเทศออสเตรเลีย
ภาพข่าว
20 ก.ค. 54 อบรมด้านป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2554
เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ตึกกลม L01 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
14 ก.ค. 54 ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมทำบุญในงานตักบาตรหนังสือดีครั้งที่ 10 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พ.ศ. 2554
เวลา 07.00 - 09.00 น. ณ ลานหน้าอมรินทร์พลาซ่า
ภาพข่าว
11 ก.ค. 54 สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานรางวัลแก่นักเรียน
เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
ภาพข่าว
1 ก.ค. 54 พิธีปัจฉิมนิเทศ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต และบรรยากาศการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 13.50 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

มิถุนายน 2554

วันที่ กิจกรรม
29 มิ.ย. 54 Mahidol University International Week 2011 Phayathai Campus
เวลา 13.00-16.30 น. ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
28 มิ.ย. 54 วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. ครั้งที่ 5 ประจำปี 2554 และ ปาฐกถาพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 2 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข
ณ ห้อง Conference ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี ม.อ.หาดใหญ่
ภาพข่าว
28 มิ.ย. 54 A Series of Mahidol University International Week 2011@Faculty of Science, Mahidol University
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
22 มิ.ย. 54 เสวนา Science Café เรื่อง " วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ เพื่อพลังสะอาดและพลังทางเลือก "
เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 มิ.ย. 54 การบรรยายพิเศษ เรื่อง " Materials and Technology for Energy Efficient Lighting "
เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ห้อง K101,K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
14 มิ.ย. 54 การบรรยายพิเศษ " วิทยาศาสตร์สู่ความยุติธรรม : พิสูจน์หลักฐานตำรวจ "
เวลา 13.30 น. ณ ห้อง N101 อาคารชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

พฤษภาคม 2554

วันที่ กิจกรรม
31 พ.ค. 54 สัมมนาวิชาการ "ภัยจาการละเมิด พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์"
เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25 พ.ค. 54 เสวนา Science Café เรื่อง "วิทยาศาสตร์แห่งอนาคต เพื่อสิ่งแวดล้อม...ที่ดีกว่า" ในหัวข้อ Bio-Plastic และ Nanodevices for Environment
เวลา 13.30 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
12 พ.ค. 54 พิธีเปิดร้านหนังสือนายอินทร์
เวลา 14.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
1 พ.ค. 54 พิธีปิดงานการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8
ณ ศาลายาพาวิลเลียน นครปฐม
ภาพข่าว

เมษายน 2554

วันที่ กิจกรรม
30 เม.ย. 54 พิธีเลี้ยงอำลา การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
27 เม.ย. 54 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8
เวลา 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
21 เม.ย. 54 เสวนา Science Café " การคำนวณเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง และภาวะล่อแหลมของการแปรปรวนทางภูมิอากาศ
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 เม.ย. 54 งานแถลงข่าวการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37
เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
7 เม.ย. 54 พิธีทำบุญวันสงกรานต์คณะวิทยาศาสตร์ และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
5-6 เม.ย. 54 งานมหกรรมการศึกษา
ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ภาพข่าว

มีนาคม 2554

วันที่ กิจกรรม
28 มี.ค. 54 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล
ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25 มี.ค. 54 เสวนา Science Café " โลกยุคพิบัติภัยธรรมชาติ เราจะเตรียมรับมืออย่างไร "
เวลา 13.30 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 มี.ค. 54 บริษัทไบโอเนท-เอเซีย จำกัด มอบทุนการศึกษา มูลค่า 3,122,700 บาท
เวลา 14.00 น. ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18-19 มี.ค. 54 นิทรรศการงาน วทท. ครั้งที่ 6
ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
10 มี.ค. 54 งานปัจฉิมนิเทศและงานเลี้ยงสังสรรค์
เวลา 17.00 น. ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
10 มี.ค. 54 นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 (SciEx2011)
เวลา 08.30 น.-17.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
8 มี.ค. 54 คณะจาก University of New South Wales เดินทางมาพบคณบดีและคณาจารย์
ภาพข่าว
2-4 มี.ค. 54 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยนีกาตะ ประเทศญี่ปุ่นไป เป็นวิทยากร
ภาพข่าว
2 มี.ค. 54 ๔๒ ปี วันพระราชทานนาม ๑๒๓ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 08.00 น.-15.00 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
1 มี.ค. 54 Faculty of Life Science, Kyoto Sangyo University ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาสัมมนา
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว

กุมภาพันธ์ 2554

วันที่ กิจกรรม
28 ก.พ. 54 งานเลี้ยงขอบคุณ คณะละครเวทีเพียงเธอ " You Are The One the Musical "
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
24 ก.พ. 54 สัมมนาพิเศษ "Chlamydomonas as a Model System for Algal Biodiesel Production"
เวลา 11.00 – 15.00 น.
ภาพข่าว
21 ก.พ. 54 ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
เวลา 13.30 – 15.00 น. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
12-14 ก.พ. 54 สัมมนาผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทวิชาการ Mahidol Core Values
ณ รอแยลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท & สปา จ.นครนายก
ภาพข่าว
11 ก.พ. 54 "วันรักนกเงือก"
เวลา 12.00 น. – 19.30 น. ณ บริเวณสวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
7 ก.พ. 54 พิธีมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2553
เวลา 10.30 – 13.00 น. ณ โรงแรมปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
2 ก.พ. 54 การเข้าเยี่ยมชมภาควิชาเคมี และพูดคุยงานวิจัย จาก Kyushu University
เวลา 9.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง K101
ภาพข่าว
1-4 ก.พ. 54 มหิดล – พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 6
เวลา 8.30 – 18.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

มกราคม 2554

วันที่ กิจกรรม
25 ม.ค. 54 The First MUSC Research Talk
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25 ม.ค. 54 พิธีเททองหล่อ พระพุทธมงคลนิมิตวิทยมหิดลญาณ
เวลา 07.30 – 09.00 น. ณ สนามข้างตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
20-21 ม.ค. 54 เยี่ยมสำรวจส่วนงานตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2553
เวลา 08.00 น.-18.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
20 ม.ค. 54 พิธีลงนามความร่วมมือกับ Chungnam National University
ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
19 ม.ค. 54 กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรมหิดล เครือข่ายพญาไท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554
เวลา 13.00 น. ณ สนามหญ้าข้างตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
12 ม.ค. 54 แถลงข่าวละครเวที "เพียงเธอ"
เวลา 19.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร บริเวณแยกปทุมวัน
ภาพข่าว
11 ม.ค. 54 คณาจารย์จาก University of Bristol ร่วมจัดการบรรยายการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาฟิสิกส์
ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
8 ม.ค. 54 ถนนสายวิทยาศาสตร์ ฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2554
เวลา 08.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 ม.ค. 54 แถลงข่าว งานถนนสายวิทยาศาสตร์
เวลา 08.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550
ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547