logo


ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ธันวาคม 2553

วันที่ กิจกรรม
29 ธ.ค. 53 พิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่า 2553 และกิจกรรมกีฬาภายในคณะฯ
เวลา 7.00 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
20 ธ.ค. 53 ดร.ปราณี เผอิญโชค บริจาคเงิน 100,000 บาท ร่วมสนับสนุนทุกการศึกษาฯ
เวลา เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
15 ธ.ค. 53 งาน Meet the Dean ประจำปี 2553
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยายรวม L01 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว
15 ธ.ค. 53 SCG เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว
11 ธ.ค. 53 คุณมานะ – คุณทองดี กิจแก้ว บริจาคเงิน 100,000 บาท สนับสนุนการศึกษาฯ
เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
8 ธ.ค. 53 เทศน์มหาชาติ 2553
เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
3 ธ.ค. 53 งานถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน
เวลา 08.15 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว

พฤศจิกายน 2553

วันที่ กิจกรรม
24 พ.ย. 53 ม.มหิดล แสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น คณะวิทยาศาสตร์
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
23-27 พ.ย. 53 Salaya Green Festival สัปดาห์ไม้ดอกไม้ประดับและตลาดนัดเพื่อสุขภาพ
ณ บริเวณลานเป็ดขาว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
2 พ.ย. 53 การบรรยายพิเศษเรื่อง "Infection and Inflammation how immune cells recognize and regulate pathogens invasion"
โดย Prof. Paola Castagnoli European Union a prestigious Marie Curie Chair
เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ภาพข่าว

ตุลาคม 2553

วันที่ กิจกรรม
26-27 ต.ค. 53 งาน MUSC Graduate Research Exposition (GradExpo 2010)
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
21 ต.ค. 53 วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553
เวลา 10.00-15.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
19 ต.ค. 53 พิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันเทคโนโลยีของไทย"
เวลา 07.30 น.-09.30 น.ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพข่าว

 

กันยายน 2553

วันที่ กิจกรรม
29 ก.ย. 53 งานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2553
เวลา 12.45-17.00 น. ณ ห้อง L01 ตึกกลมและบริเวณลานใต้ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
28 ก.ย. 53 การอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกดุสิต สถาวร โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ภาพข่าว
24 ก.ย. 53 พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล
เวลา 15.30 น. ณ ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
16 ก.ย. 53 โครงการ "Sharing Festival มหกรรม ม.ปวงชน รวมพลคนทำดี"
เวลา 08.30-16.30 น. ณ บริเวณใต้อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
1 ก.ย. 53 นักศึกษาวิทย์ร่วมรายการ Wake Club
เวลา 15.30 น. ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
1 ก.ย. 53 ศ.ดร.เดวิด รุฟโฟโล นำทีมเสวนาเรื่อง "พายุสุริยะ"
เวลา 14.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพข่าว

สิงหาคม 2553

วันที่ กิจกรรม
31 ส.ค. 53 ขอแสดงความยินดีกับนายสิทธิวุฒิ เจริญสุทธิวรากุล นักศึกษา ภาควิชาเคมี ได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุน Mahidol – Liverpool Stang Mongklosuk Ph.D. Scholarship ประจำปี 2553
ณ The University of Liverpool สหราชอณาจักร
ภาพข่าว | ประวัติ
27 ส.ค. 53 MOECO's Scholarship Ceremony
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
20-22 ส.ค. 53 สัมมนาผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทสนับสนุน ประจำปี 2553
ณ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ทแอนด์กอล์ฟ อ.เมือง จ.ชุมพร
ภาพข่าว
19 ส.ค. 53 นิตยสารเก่าเพื่อน้องที่มองไม่เห็น
ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
ภาพข่าว
18 ส.ค. 53 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพข่าว
18 ส.ค. 53 คนเก่งต้องเรียนวิทยาศาสตร์ หาคำตอบได้ในงาน Open House คณะวิทย์ ม.มหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
18 ส.ค. 53 ปตท. สผ. มอบทุนจัดทำหนังสือนกเงือก
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
17 ส.ค. 53 สัมมนาผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทสนับสนุน ประจำปี 2553
เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
11 ส.ค. 53 การบรรยายเรื่อง "พลังงาน..อนาคต"
เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องบรรยายรวม L02 (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
11 ส.ค. 53 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เวลา 8.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว

กรกฎาคม 2553

วันที่ กิจกรรม
30 ก.ค. 53 ประชุมประจำปีเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ณ ห้องประชุม N101 ตึกชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
30 ก.ค. 53 สัมมนา "Mahidol Stem Cell Club"
จัดโดยภาควิชาชีวเคมี
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ภาพข่าว
29 ก.ค. 53 พิธีมอบทุนการศึกษา Australian Federal Police (AFP) - Australian Embassy
แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2553
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ภาพข่าว
21 ก.ค. 53 พิธีถวายเทียนพรรษา
เวลา 14.30-15.30 น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ภาพข่าว
19 ก.ค. 53 เลี้ยงแสดงความยินดีศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม
เวลา 18.00-21.00 น. ณ ร้านไชน่าเพลส
ภาพข่าว
15 ก.ค. 53 พิธีทำบุญครบรอบ 91 ปี ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข
เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
2 ก.ค. 53 งานปัจฉิมนิเทศ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 และ บัณฑิต (ปริญญาตรี) คณาจารย์ร่วมถ่ายรูปหมู่
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว

มิถุนายน 2553

วันที่ กิจกรรม
28 มิ.ย. 53 Gate Foundation หารือเพื่อดำเนินการจัดตั้ง Regional Resource Base in Nutrition Research
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม K 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
24 มิ.ย. 53 งานแถลงข่าว "เปิดตัวโครงการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Mathematica ครั้งแรกในประเทศไทย"
เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม K 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
22 มิ.ย. 53 ภาควิชาชีวเคมี ให้การต้อนรับครูและนักเรียน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ณ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
17 มิ.ย. 53 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
13 มิ.ย. 53 งานแสดงมุทิตาจิตในวาระครบ 48 ปี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นาวาตรี ดร.กำจร มนุญปิจุ ราชบัณฑิต
เวลา 11.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก(ส่วนกลาง) วิภาวดีรังสิต
ภาพข่าว
11 มิ.ย. 53 ปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่ ปี 2552-2553
เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
9 มิ.ย. 53 5 สาขาวิชาของคณะวิทย์ มหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยระดับ 5 (ดีเยี่ยม)จาก สกว.
ในการประชุมและประกาศผลการประเมินคุณภาพ ผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย
ภาพข่าว

พฤษภาคม 2553

วันที่ กิจกรรม
25 พ.ค. 53 การประชุมเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2553 และการสัมมนาเรื่อง "The Current Status of Social Network for Mahidol-Phayathai Society"
เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม K 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว | ข่าวจากกรุงเทพธุรกิจ 10 มิ.ย. 53
15 พ.ค. 53 พิธีทำบุญ สวดมาติกา บังสุกุล อาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2553
จัดโดย งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา ร่วมกับภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ภาพข่าว

เมษายน 2553

วันที่ กิจกรรม
8 เม.ย. 53 คณะวิทย์..ต้อนรับกรรมการสภาและผู้บริหาร ม.มหิดล…MU Visit
09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
7 เม.ย. 53 พิธีทำบุญตักบาตรงานสงกรานต์ประจำปี 2553
07.30 น. ณ อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
5 เม.ย. 53 องคมนตรี เป็นประธานเปิดอาคารสตางค์ มงคลสุข และเปิดบรรยายพิเศษของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล
เวลา 07.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
1 เม.ย. 53 ประกาศผลภาพถ่ายครอบครัวสุขสันต์ วันครอบครัว
เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม K 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว

มีนาคม 2553

วันที่ กิจกรรม
12 มี.ค. 53 มหิดลเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เวลา 16.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
ภาพข่าว
11 มี.ค. 53 มอบทุนคณิตศาสตร์ประกันภัย(นานาชาติ)
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม K 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
11 มี.ค. 53 นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
10 มี.ค. 53 ศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยจิบะ ประเทศญี่ปุ่น
เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง RF ชั้น 1 ตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 มี.ค. 53 การสัมมนาพิเศษ Special Seminar on Horticultural Science หัวข้อ Crossability gene in common wheat และ Genetic transformation of orchids
เวลา 9.30-10.30 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
8 มี.ค. 53 การประชุมหารือเพื่อขยายความร่วมมือด้านวิจัยกับ Nara Institute of Science and Technology
เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
5 มี.ค. 53 พิธีลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ (ระดับคณะ) กับ Graduate School of Nutritional and Environmental Science และ Graduate School of Pharmaceutical Sciences ของ University of Shizuoka
เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
2 มี.ค. 53 41 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 07.30 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว

กุมภาพันธ์ 2553

วันที่ กิจกรรม
24 ก.พ. 53 ปรึกษาเรื่องวิจัยกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม K 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
22 ก.พ. 53 เจรจาความร่วมมือด้านการวิจัย และการจัด Joint Ph.D. enrollment program กับ Macquarie University ประเทศ Australia
เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม K 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
16 ก.พ. 53 "วันรักนกเงือก" ตอน: รักแท้
เวลา 13.30-17.15 น. ณ ห้องบรรยาย L03 อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
10 ก.พ. 53 ดนตรี – วิทยาฯ สู่สุนทรียะในมุมมองนักวิทย์
เวลา 13.30-17.15 น. ณ ห้องบรรยาย L03 อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 ก.พ. 53 ฯพณฯ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
เวลา 9.00 น. ณ ห้องบรรยาย L01 อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 ก.พ. 53 การสัมมนาร่วม "NAIST - MU - NU" on Bioscience and Biotechnology
เวลา 09.00 –15.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
1-5 ก.พ. 53 มหิดล – พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 5
ณ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

มกราคม 2553

วันที่ กิจกรรม
27 ม.ค. 53 การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรมหิดลเครือข่ายพญาไท ครั้งที่ 2
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
26-27 ม.ค. 53 เยี่ยมสำรวจส่วนงานตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3
เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
25 ม.ค. 53 อาจารย์จากสาธารณรัฐเช็กเข้าพบคณบดี
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
22 ม.ค. 53 สวทช.นำวิทย์ฯ บูรณาการงานวิจัยพันธุกรรมนกเงือกสำเร็จ พร้อมขยายผลสู่โครงการต่าง ๆ / ชุมชนท้องถิ่น หวังอนุรักษ์นกเงือกอย่างยั่งยืน
ณ ห้องโถง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพข่าว
21 ม.ค. 53 คณะอาจารย์จาก Osaka University ประชุมหารือกับคณะวิทย์ฯ
ณ ห้อง K 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
15 ม.ค. 53 รศ.(พิเศษ) เดวิด รูฟโฟโล ให้สัมภาษณ์นักข่าว สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย (Radio Thailand) เชิญชมปรากฏการณ์ "สุริยุปราคา"
เวลา 07.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
12 ม.ค. 53 คณะอาจารย์จาก Niigata University เยี่ยมชมคณะวิทย์ฯ
ณ ห้อง K 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
11 ม.ค. 53 มหาวิทยาลัย ลิเวอร์พูล เซ็น MOU กับมหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม K 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
9 ม.ค. 53 ฉลองวันเด็ก ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์
เวลา 08.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
4 ม.ค. 53 ร่วมแถลงข่าว ถนนสายวิทยาศาสตร์
เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพข่าว

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550
ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547