logo


ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ธันวาคม 2551

วันที่ กิจกรรม
29 ธ.ค. 51 ทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. M.Kikuchi คณบดี Graduate School of Horticulture และคณะผู้แทนจาก มหาวิทยาลัย Chiba ประเทศญี่ปุ่น
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว
24 ธ.ค. 51 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ปี 2552
เวลา 7.30 น. ถวายภัตตาหารเช้าพร้อมถวายปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์ ณ ห้อง K102
เวลา 8.30 น. ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ร่วมงานเลี้ยง ชมการแสดงจากภาควิชาและ หน่วยงานต่างๆ

ภาพข่าว
19 ธ.ค. 51 การบรรยายพิเศษเรื่อง "Science as a basis for bridging between cultures and fostering peace and development" โดย Prof. Roger D. Kornberg 2006 Nobel Laureate in Chemistry
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล และ The International Peace Foundation
เวลา 14.00-15.00 น. ณ ตึกกลม ห้อง L01คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

ภาพข่าว | Press Release
5 ธ.ค. 51 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เวลา 18.00 น. ณ บริเวณลานพระราชบิดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
1 ธ.ค. 51 พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เวลา 8.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ภาพข่าว

พฤศจิกายน 2551

วันที่ กิจกรรม
26 พ.ย. 51 ผู้บริหารให้การต้อนรับ ศ. John Daly คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
24 พ.ย. 51 ปาฐกถา ศ.พรชัย มาตังคสมบัติ ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง "Science, Technology and Business; the Future of Countries"
โดย Prof.Juan Enriquez ผู้เขียนเรื่อง "As the Future Catches You"
ณ โรงแรม อโนมา กรุงเทพฯ

ภาพข่าว
14 พ.ย. 51 พิธีประกาศอภิสดุดีเฉลิมพระสมัญญา "พระกัลยาณมิตราจารย์"
แด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และร่วมถวายความอาลัยพร้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
เวลา 8.00 น. ณ บริเวณลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์

ภาพข่าว

ตุลาคม 2551

วันที่ กิจกรรม
23-25 ต.ค. 51 ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
นิสิต นักศึกษา และอาจารย์จากทุกศูนย์ทั่วประเทศ เข้าค่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว
22 ต.ค. 51 ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 16
โดย คุณศิววงศ์ จังคศิริ และ Prof. Ram Sasisekharan จาก MIT สหรัฐอเมริกา
พร้อมทั้งพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น พิธีแสดงความยินดีแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับชาติ และนานาชาติ
เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง L01 อาคารบรรยายรวม คณะวิทยาศาสตร์

ภาพข่าว | รายละเอียดและกำหนดการ
22 ต.ค. 51 พิธีทำบุญเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถวายภัตตาหารเพล ถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดเบญจมบพิตร ดุสิตวราราม ราชวรวิหาร
เวลา 9.45-11.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์

ภาพข่าว
19 ต.ค. 51 รายการพิเศษ ฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 23.00 - 00.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ NBTของกรมประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว
9 ต.ค. 51 การบรรยายพิเศษเรื่อง "Degradation of Environmental Pollutants at Extreme Temperature"
โดย Professor Dr.Rudolf Muller จาก Tecnical University Hamburg-Harburg ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี
จัดโดย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์

ภาพข่าว

 

กันยายน 2551

วันที่ กิจกรรม
24 ก.ย. 51 งาน "Health Festival มหิดลเครือข่ายพญาไท ร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพ"
ชมนิทรรศการ และกิจกรรมแนะแนวการศึกษา "สู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล 52"
เวลา 9.00-16.30 น. ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

ภาพข่าว
24 ก.ย. 51 พิธีมหากุศล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และนำปััจจัยไทยธรรม ถวายแด่พระสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เวลา 7.30-8.45 น. ณ บริเวณสนามหญ้าข้างตึกเคมี

ภาพข่าว
17 ก.ย. 51 "งานคารวะ-อำลา-อาลัย ผู้เกษียณอายุ ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี 2551" และร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการต่ออายุการทำงาน
เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง L01 อาคารบรรยายรวม คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว
2-3 ก.ย. 51 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "LC-MS/MS & Nano-LC-MS/MS Workshop"
จัดโดย หน่วยพัฒนาธุรกิจ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
1 ก.ย. 51 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ กับ สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว

สิงหาคม 2551

วันที่ กิจกรรม
28-29 ส.ค. 51 "Third Annual Symposium Protein Society of Thailand : Frontier in Protein Research"
จัดโดย ชมรมวิจัยโปรตีนแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัย จุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดี-รังสิต กทม.

ภาพข่าว
26 ส.ค. 51 ให้การต้อนรับ Prof. Iain S. Hunter คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จาก University of Strathclyde ประเทศสหราชอาณาจักรฯ
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว
21 ส.ค. 51 ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจาก University Teknologi Malaysia
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว
20 ส.ค. 51 เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2551 (Open House ครั้งที่ 16)
ชมการทำวิจัย พร้อมนิทรรศการหลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรี-เอก และการเสวนาพิเศษเรื่อง พลังงานทางเลือกแก้วิกฤตโลกร้อน โดยวิทยากรรับเชิญ
เวลา 8.00-16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ภาพข่าว

กรกฎาคม 2551

วันที่ กิจกรรม
29 ก.ค. 51 การบรรยายพิเศษเรื่อง "การศึกษาวิจัยพฤติกรรมและการอนุรักษ์นกเงือก"
โดย ศ.ดร. พิไล พูลสวัสดิ์ สำหรับคณะนักเรียน อาจารย์ และคณะกรรมการเครื่อข่ายผู้ปกครองช่วงชั้นมัธยมต้น จากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์

ภาพข่าว
27 ก.ค. 51 การบรรยายพิเศษเรื่อง "Thai scientist and Thai society: a lot to learn from each other"
โดย ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลควีนสปาร์ค
ภาพข่าว | เอกสารประกอบการบรรยาย
23 ก.ค. 51 การบรรยายเรื่อง "จริยธรรม คุณธรรม สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-3"
โดย รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ (อาจารย์แม่) ณ ห้อง L01 เวลา 13.00-15.30 น.
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพข่าว
21 ก.ค. 51 พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง Kyushu Institute of Technology, Graduate School of Life Science and System Engineering กับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว
16 ก.ค. 51 คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานในการจัดงานเลี้ยง พร้อมมอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีและเป็นเกียรติแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ๒ ท่าน
ภาพข่าว
15 ก.ค. 51 พิธีทำบุญครบรอบ 89 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว
14 ก.ค. 51 งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2550
เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง L01 และลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
14 ก.ค. 51 การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Historical aspects, present and future of natural rubber. On some significant examples of the Thai-French research cooperation on polymers"
โดย Prof. Jean-Claude Brosse วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโพลิเมอร์ ม.มหิดล ประจำปี 2550
ภาพข่าว

มิถุนายน 2551

วันที่ กิจกรรม
30 มิ.ย. 51 ผู้บริหารให้การต้อนรับนักศึกษาจาก "KEI-Intel Science Talent Project" โครงการร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ กับวิทยาลัยนานาชาติ
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว
26 มิ.ย. 51 ผู้บริหารให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจาก School of Chemical & Life Sciences (LS), Nanyang Polytechnic Delegation ประเทศสิงคโปร์ พร้อมเยี่ยมชมภาควิชาและหน่วยวิจัย
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว | หมายกำหนดการ
25-27 มิ.ย. 51 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเตรียมโครโมโซมพืช"
จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง N203, N300, N305 คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
25 มิ.ย. 51 การบรรยายพิเศษ Science Cafe' ในหัวข้อเรื่อง "The Unsolved Cases Version II"
โดย แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์

ภาพข่าว
20 มิ.ย. 51 งาน Mahidol University International Day 2008
ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว

พฤษภาคม 2551

วันที่ กิจกรรม
28 พ.ค. 51 พิธีมอบทุนรัฐบาลออสเตรเลียให้กับนักศึกษาหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์
เวลา 15.00-15.50 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
28 พ.ค. 51 การบรรยายพิเศษ แบบสบายๆ สไตล์ Science Cafe' ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในมุมมองของนักธุรกิจ"
โดย คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ Chief Operating Officer, Betagro Group และ ดร.เฉลิมพล เกิดมณี นักวิจัยแห่งศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

ภาพข่าว
28 พ.ค. 51 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2551
เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง L01 ตึกกลม
ภาพข่าว
17 พ.ค. 51 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
จัดโดย งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้อง L01 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

ภาพข่าว

เมษายน 2551

วันที่ กิจกรรม
10 เม.ย. 51 บรรยายพิเศษ เรื่อง "Life and death – Why our proteins have to die so we shall live"
โดย Professor Aaron Ciechanover (นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมี ประจำปี ค.ศ. 2004)
จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ The International Peace Foundation ณ ห้องบรรยาย L01

ภาพข่าว
8 เม.ย. 51 ชาวคณะวิทยาศาสตร์จัดงานประเพณีสงกรานต์ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์์ 9 รูป ทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง รดน้ำดำหัวขอพรจากอาจารย์อาวุโส และสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิริมงคล
ตั้งแต่เวลา 7.30-9.30 น. ณ ห้องประชุม K102 และลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ภาพข่าว
4 เม.ย. 51 การสัมมนาพิเศษหัวข้อ "Mahidol Rangking and Branding Situation"
โดยวิทยากรจาก THES-QS World University Rankings
เวลา 14.30-17.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ภาพข่าว

มีนาคม 2551

วันที่ กิจกรรม
21 มี.ค. 51 ชาวคณะวิทยาศาสตร์ร่วม พิธีเคารพพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เวลา 13.00-15.00 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ภาพข่าว

กุมภาพันธ์ 2551

วันที่ กิจกรรม
22 ก.พ. 51 การประชุมความร่วมมือเครือข่าย มหิดล-พญาไท ครั้งที่ 1/2551 " วาระครบรอบ 2 ปีแห่งความร่วมมือ
ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ เวลา 14.30 น. และงานเลี้ยง เวลา 17.30 น. ณ ห้อง K102
ภาพข่าว
13 ก.พ. 51 วันรักนกเงือก ตอน "สภาวะโลกร้อนกับการอนุรักษ์ และสถานการณ์นกเงือกในปัจจุบัน"
โดย ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว และ ศ. ดร.พิไล พูลสวัสดิ์
ณ ห้อง L01 และบริเวณลานรอบตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ภาพข่าว
12 ก.พ. 51 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนฺลยี ผลิตเสื้อเกราะกันกระสุน สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ-ทหารในพื้นที่ภาคใต้ให้ปลอดภัย
ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว

มกราคม 2551

วันที่ กิจกรรม
26 ม.ค. 51 "ถนนสายวิทยาศาสตร์" กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ภาพข่าว
16 ม.ค. 51 บรรยาย Special Lecture เรื่อง "Kinetics for the Chemistry Biology, Medicine and Agriculture???"
โดย Prof.Gennady E. Zaikov (ศาสตราจารย์เกียรติยศ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข ท่านที่ 2)
ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ เวลา 13.30-15.30 น.

ภาพข่าว
7 ม.ค. 51 การบรรยายพิเศษ เรื่อง "The Coming Revolutions in Fundamental Physics"
โดย Prof. David J. Gross นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ ประจำปี 2004
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ The International Peace Foundation
ณ ห้องบรรยายรวม L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท เวลา 14.00-15.00 น.

ภาพข่าว
4 ม.ค. 51 พิธีถวายพระเกียรติ เพื่อแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ บริเวณลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550
ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547