สถิติและรายงานผลการดำเนินงาน

สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
เดือนตุลาคม-2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์149.39 KB5417-04-2022 DownloadPreview
เดือนพฤศจิกายน-2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์962.26 KB4618-04-2022 DownloadPreview
เดือนธันวาคม-2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์162.04 KB4219-04-2022 DownloadPreview
เดือนมกราคม 2565 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.39 MB4421-04-2022 DownloadPreview
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.43 MB3921-04-2022 DownloadPreview
เดือนมีนาคม 2565 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.32 MB4521-04-2022 DownloadPreview
เดือนเมษายน 2565 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์596.18 KB3122-04-2022 DownloadPreview
เดือนพฤษภาคม 2565 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.46 MB3323-04-2022 DownloadPreview

รายงานจำนวนการใช้บริการ Zoom Meetings ประจำปี 2564-2565

สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
เดือนตุลาคม-2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์450.79 KB4503-03-2021 DownloadPreview
เดือนพฤศจิกายน-2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.03 MB3804-03-2021 DownloadPreview
เดือนธันวาคม-2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์750.33 KB4005-03-2021 DownloadPreview
เดือนมกราคม 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์148.08 KB10203-04-2021 DownloadPreview
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.14 MB9604-04-2021 DownloadPreview
เดือนมีนาคม 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.46 MB9303-05-2021 DownloadPreview
เดือนเมษายน 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.26 MB4621-04-2022 DownloadPreview
เดือนมิถุนายน 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.45 MB4121-04-2022 DownloadPreview
เดือนกรกฎาคม 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์50.30 KB4722-04-2022 DownloadPreview
เดือนสิงหาคม 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์48.71 KB4222-04-2022 DownloadPreview

รายงานจำนวนการใช้บริการ Zoom Meetings ประจำปี 2563-2564

สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
ตุลาคม-2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.40 MB4001-02-2021 DownloadPreview
พฤศจิกายน-2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.44 MB4102-02-2021 DownloadPreview
ธันวาคม-2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.48 MB4203-02-2021 DownloadPreview
เดือนมกราคม-2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์457.97 KB3804-02-2021 DownloadPreview
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์841.69 KB8105-02-2021 DownloadPreview
เดือนมีนาคม 2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์136.10 KB7906-02-2021 DownloadPreview
เดือนมิถุนายน 2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์460.20 KB8511-02-2021 DownloadPreview
เดือนกรกฎาคม 2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์460.21 KB8312-02-2021 DownloadPreview
เดือนสิงหาคม 2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.50 MB8013-02-2021 DownloadPreview
เดือนกันยายน 2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.04 MB8531-03-2021 DownloadPreview

กระบวนการทำงานของหน่วย

การจัดการอบรมการใช้งานระบบและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
ตุลาคม-2561 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.17 MB3801-03-2021 DownloadPreview
พฤศจิกายน-2561 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.35 MB3802-03-2021 DownloadPreview
ธันวาคม-2561 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.15 MB3003-03-2021 DownloadPreview
มกราคม 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.23 MB7103-04-2021 DownloadPreview
กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.26 MB7305-04-2021 DownloadPreview
พฤษภาคม 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.27 MB6730-04-2021 DownloadPreview
เมษายน 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.17 MB7030-04-2021 DownloadPreview
มีนาคม 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.19 MB6530-04-2021 DownloadPreview
กันยายน 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.53 MB7430-04-2021 DownloadPreview
มิถุนายน 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.24 MB7230-04-2021 DownloadPreview
กรกฎาคม 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.23 MB7230-04-2021 DownloadPreview
สิงหาคม 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.18 MB6830-04-2021 DownloadPreview

ปีงบประมาณ 2561

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
มกราคม 2561 191.92 KB7130-04-2021 DownloadPreview
กุมภาพันธ์ 2561 356.67 KB6830-04-2021 DownloadPreview
มีนาคม 2561 105.69 KB7130-04-2021 DownloadPreview
เมษายน 2561 102.14 KB7130-04-2021 DownloadPreview
พฤษภาคม 2561 107.85 KB6530-04-2021 DownloadPreview
มิถุนายน 2561 114.97 KB5830-04-2021 DownloadPreview
กรกฎาคม 2561 113.92 KB5530-04-2021 DownloadPreview
สิงหาคม 2561 96.16 KB5630-04-2021 DownloadPreview
กันยายน 2561 103.91 KB4830-04-2021 DownloadPreview

SIPOC

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
SIPOC-sosd-P6 การพัฒนาระบบ IT เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลัก และระบบ WebServer190.78 KB7103-05-2021 DownloadPreview
SIPOC-sosd-software-62 กระบวนการทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ/โปรแกรมประยุกต์ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานภายในหน่วยงาน176.54 KB5803-05-2021 DownloadPreview