สถิติและรายงานผลการดำเนินงาน

สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
เดือนตุลาคม-2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์149.39 KB2617-04-2022 DownloadPreview
เดือนพฤศจิกายน-2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์962.26 KB2618-04-2022 DownloadPreview
เดือนธันวาคม-2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์162.04 KB2619-04-2022 DownloadPreview
เดือนมกราคม 2565 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.39 MB2521-04-2022 DownloadPreview
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.43 MB2721-04-2022 DownloadPreview
เดือนมีนาคม 2565 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.32 MB2721-04-2022 DownloadPreview
เดือนเมษายน 2565 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์596.18 KB922-04-2022 DownloadPreview
เดือนพฤษภาคม 2565 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.46 MB823-04-2022 DownloadPreview

รายงานจำนวนการใช้บริการ Zoom Meetings ประจำปี 2564-2565

สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
เดือนตุลาคม-2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์450.79 KB2003-03-2021 DownloadPreview
เดือนพฤศจิกายน-2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.03 MB1704-03-2021 DownloadPreview
เดือนธันวาคม-2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์750.33 KB1805-03-2021 DownloadPreview
เดือนมกราคม 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์148.08 KB7803-04-2021 DownloadPreview
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.14 MB7104-04-2021 DownloadPreview
เดือนมีนาคม 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.46 MB6603-05-2021 DownloadPreview
เดือนเมษายน 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.26 MB2321-04-2022 DownloadPreview
เดือนมิถุนายน 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.45 MB2321-04-2022 DownloadPreview
เดือนกรกฎาคม 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์50.30 KB2522-04-2022 DownloadPreview
เดือนสิงหาคม 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์48.71 KB2322-04-2022 DownloadPreview

รายงานจำนวนการใช้บริการ Zoom Meetings ประจำปี 2563-2564

สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
ตุลาคม-2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.40 MB2101-02-2021 DownloadPreview
พฤศจิกายน-2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.44 MB2102-02-2021 DownloadPreview
ธันวาคม-2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.48 MB1803-02-2021 DownloadPreview
เดือนมกราคม-2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์457.97 KB1604-02-2021 DownloadPreview
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์841.69 KB5905-02-2021 DownloadPreview
เดือนมีนาคม 2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์136.10 KB5806-02-2021 DownloadPreview
เดือนมิถุนายน 2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์460.20 KB6111-02-2021 DownloadPreview
เดือนกรกฎาคม 2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์460.21 KB6112-02-2021 DownloadPreview
เดือนสิงหาคม 2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.50 MB6113-02-2021 DownloadPreview
เดือนกันยายน 2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.04 MB6431-03-2021 DownloadPreview

กระบวนการทำงานของหน่วย

การจัดการอบรมการใช้งานระบบและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
ตุลาคม-2561 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.17 MB1801-03-2021 DownloadPreview
พฤศจิกายน-2561 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.35 MB1802-03-2021 DownloadPreview
ธันวาคม-2561 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.15 MB1303-03-2021 DownloadPreview
มกราคม 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.23 MB5103-04-2021 DownloadPreview
กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.26 MB5605-04-2021 DownloadPreview
พฤษภาคม 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.27 MB5030-04-2021 DownloadPreview
เมษายน 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.17 MB4830-04-2021 DownloadPreview
มีนาคม 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.19 MB4730-04-2021 DownloadPreview
กันยายน 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.53 MB5130-04-2021 DownloadPreview
มิถุนายน 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.24 MB5130-04-2021 DownloadPreview
กรกฎาคม 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.23 MB5330-04-2021 DownloadPreview
สิงหาคม 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.18 MB4930-04-2021 DownloadPreview

ปีงบประมาณ 2561

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
มกราคม 2561 191.92 KB5230-04-2021 DownloadPreview
กุมภาพันธ์ 2561 356.67 KB4830-04-2021 DownloadPreview
มีนาคม 2561 105.69 KB5230-04-2021 DownloadPreview
เมษายน 2561 102.14 KB5130-04-2021 DownloadPreview
พฤษภาคม 2561 107.85 KB4530-04-2021 DownloadPreview
มิถุนายน 2561 114.97 KB3630-04-2021 DownloadPreview
กรกฎาคม 2561 113.92 KB3630-04-2021 DownloadPreview
สิงหาคม 2561 96.16 KB3130-04-2021 DownloadPreview
กันยายน 2561 103.91 KB2830-04-2021 DownloadPreview

SIPOC

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
SIPOC-sosd-P6 การพัฒนาระบบ IT เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลัก และระบบ WebServer190.78 KB4203-05-2021 DownloadPreview
SIPOC-sosd-software-62 กระบวนการทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ/โปรแกรมประยุกต์ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานภายในหน่วยงาน176.54 KB3503-05-2021 DownloadPreview