สถิติและรายงานผลการดำเนินงาน

สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
เดือนตุลาคม-2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์149.39 KB3917-04-2022 DownloadPreview
เดือนพฤศจิกายน-2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์962.26 KB3818-04-2022 DownloadPreview
เดือนธันวาคม-2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์162.04 KB3519-04-2022 DownloadPreview
เดือนมกราคม 2565 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.39 MB3721-04-2022 DownloadPreview
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.43 MB3621-04-2022 DownloadPreview
เดือนมีนาคม 2565 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.32 MB3821-04-2022 DownloadPreview
เดือนเมษายน 2565 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์596.18 KB2222-04-2022 DownloadPreview
เดือนพฤษภาคม 2565 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.46 MB2223-04-2022 DownloadPreview

รายงานจำนวนการใช้บริการ Zoom Meetings ประจำปี 2564-2565

สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
เดือนตุลาคม-2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์450.79 KB3203-03-2021 DownloadPreview
เดือนพฤศจิกายน-2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.03 MB3004-03-2021 DownloadPreview
เดือนธันวาคม-2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์750.33 KB2905-03-2021 DownloadPreview
เดือนมกราคม 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์148.08 KB9203-04-2021 DownloadPreview
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.14 MB9004-04-2021 DownloadPreview
เดือนมีนาคม 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.46 MB8003-05-2021 DownloadPreview
เดือนเมษายน 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.26 MB3521-04-2022 DownloadPreview
เดือนมิถุนายน 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.45 MB3421-04-2022 DownloadPreview
เดือนกรกฎาคม 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์50.30 KB3722-04-2022 DownloadPreview
เดือนสิงหาคม 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์48.71 KB3422-04-2022 DownloadPreview

รายงานจำนวนการใช้บริการ Zoom Meetings ประจำปี 2563-2564

สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
ตุลาคม-2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.40 MB3301-02-2021 DownloadPreview
พฤศจิกายน-2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.44 MB3402-02-2021 DownloadPreview
ธันวาคม-2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.48 MB3103-02-2021 DownloadPreview
เดือนมกราคม-2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์457.97 KB2904-02-2021 DownloadPreview
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์841.69 KB7505-02-2021 DownloadPreview
เดือนมีนาคม 2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์136.10 KB7106-02-2021 DownloadPreview
เดือนมิถุนายน 2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์460.20 KB7811-02-2021 DownloadPreview
เดือนกรกฎาคม 2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์460.21 KB7612-02-2021 DownloadPreview
เดือนสิงหาคม 2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.50 MB7413-02-2021 DownloadPreview
เดือนกันยายน 2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.04 MB7731-03-2021 DownloadPreview

กระบวนการทำงานของหน่วย

การจัดการอบรมการใช้งานระบบและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
ตุลาคม-2561 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.17 MB3001-03-2021 DownloadPreview
พฤศจิกายน-2561 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.35 MB3002-03-2021 DownloadPreview
ธันวาคม-2561 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.15 MB2403-03-2021 DownloadPreview
มกราคม 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.23 MB6603-04-2021 DownloadPreview
กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.26 MB6705-04-2021 DownloadPreview
พฤษภาคม 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.27 MB6030-04-2021 DownloadPreview
เมษายน 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.17 MB6230-04-2021 DownloadPreview
มีนาคม 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.19 MB5830-04-2021 DownloadPreview
กันยายน 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.53 MB6430-04-2021 DownloadPreview
มิถุนายน 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.24 MB6430-04-2021 DownloadPreview
กรกฎาคม 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.23 MB6430-04-2021 DownloadPreview
สิงหาคม 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.18 MB6030-04-2021 DownloadPreview

ปีงบประมาณ 2561

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
มกราคม 2561 191.92 KB6330-04-2021 DownloadPreview
กุมภาพันธ์ 2561 356.67 KB6030-04-2021 DownloadPreview
มีนาคม 2561 105.69 KB6230-04-2021 DownloadPreview
เมษายน 2561 102.14 KB6530-04-2021 DownloadPreview
พฤษภาคม 2561 107.85 KB5530-04-2021 DownloadPreview
มิถุนายน 2561 114.97 KB5030-04-2021 DownloadPreview
กรกฎาคม 2561 113.92 KB4630-04-2021 DownloadPreview
สิงหาคม 2561 96.16 KB4930-04-2021 DownloadPreview
กันยายน 2561 103.91 KB4030-04-2021 DownloadPreview

SIPOC

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
SIPOC-sosd-P6 การพัฒนาระบบ IT เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลัก และระบบ WebServer190.78 KB5303-05-2021 DownloadPreview
SIPOC-sosd-software-62 กระบวนการทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ/โปรแกรมประยุกต์ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานภายในหน่วยงาน176.54 KB4803-05-2021 DownloadPreview