อัตราค่าบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมพื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์

Free
เครื่องที่คณะวิทยาศาสตร์ซื้อมาใหม่
ไม่คิดค่าบริการ
ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
600 บาท
/ครั้ง/เครื่อง
กรณีอื่นๆ
400 บาท
/ครั้ง/เครื่อง

การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์-ได้แก่ ออกสู่ระบบเครือข่ายไม่ได้, ติดตั้งโปรแกรมถูกลิขสิทธิ์ตามที่ต้องการ, ติดตั้ง driver ของอุปกรณ์ต่างๆ, อื่นๆ ตามดุลพินิจของงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี

เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีเลขทะเบียนของคณะฯ หรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงในด้านการวิจัยกับคณะฯ
200 บาท
/ครั้ง/เครื่อง
Free
การปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์ทางโทรศัพท์และทางออนไลน์
ไม่คิดค่าบริการ
ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
400 บาท
/ครั้ง/เครื่อง
กรณีเครื่องส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงานที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
300 บาท
/ครั้ง/เครื่อง

อัตราค่าบริการทางวิชาการของหน่วยโสตทัศนูปกรณ์งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ่ายภาพนิ่ง ในและนอกสถานที่

ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ/Lab/Lecture พร้อม CD
200 บาท
/ต่องาน
สำเนาภาพลง CD/DVD (พร้อมแผ่น)
20-25 บาท
/ต่อแผ่น
ถ่ายภาพ นอกเวลาราชการ พร้อมแผ่น CD
500 บาท
/ต่องาน

ผลิตสื่อและอัดสำเนา

ถ่ายทำวีดีทัศน์ พร้อมเทปวีดีโอ(DV Mini Master)
250 บาท
/ต่อม้วน
ถ่ายทำวีดีทัศน์(นำเทปต้นฉบับมาเอง)
100 บาท
/ต่อชั่วโมง
ตัดต่อวีดีทัศน์ระบบดิจิตอลพร้อมแปลงสัญญาณเป็น VCD/DVD (พร้อมแผ่น)
400 บาท
/ต่อแผ่น
ผลิตสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย/Presentation
2000 บาท
/10 นาทีต่อเรื่อง
แปลงสัญญาณวีดีทัศน์ เป็น VCD/DVD (พร้อมแผ่น)
150/200 บาท
/ต่อแผ่น
สำเนา VCD/DVD (พร้อมแผ่น)
30/50 บาท
/ต่อแผ่น

ถ่ายภาพนิ่ง ในและนอกสถานที่

ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ/Lab/Lecture พร้อม CD
260 บาท
/ต่องาน
สำเนาภาพลง CD/DVD (พร้อมแผ่น)
25-30 บาท
/ต่อแผ่น
ถ่ายภาพ นอกเวลาราชการ พร้อมแผ่น CD
650 บาท
/ต่องาน

ผลิตสื่อและอัดสำเนา

ถ่ายทำวีดีทัศน์ พร้อมเทปวีดีโอ(DV Mini Master)
325 บาท
/ต่อม้วน
ถ่ายทำวีดีทัศน์(นำเทปต้นฉบับมาเอง)
130 บาท
/ต่อชั่วโมง
ตัดต่อวีดีทัศน์ระบบดิจิตอลพร้อมแปลงสัญญาณเป็น VCD/DVD (พร้อมแผ่น)
520 บาท
/ต่อแผ่น
ผลิตสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย/Presentation
2600 บาท
/10 นาทีต่อเรื่อง
แปลงสัญญาณวีดีทัศน์ เป็น VCD/DVD (พร้อมแผ่น)
260/325 บาท
/ต่อแผ่น
สำเนา VCD/DVD (พร้อมแผ่น)
40/65 บาท
/ต่อแผ่น