มีปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ทขัดข้อง Computer Service : Call for help 02-201-5814 ...

ยินดีต้อนรับสู่งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี

  งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี ได้กำหนดแนวทางและวางแผนดำเนินการสำรวจและบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสาร อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ ให้สามารถรองรับเทคโนโลยีปัจจุบันและให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา อย่างทั่วถึง รวดเร็ว มีเสถียรภาพ และปลอดภัย..

กิจกรรมการให้บริการในหน่วยงาน

Prev Next

จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านไอที

02-06-2017 No comments

  งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี จัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลีสารสนเทส ให้เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์  ศาลา...

จัดเสวนา Warning! Ransomware Wannacry

01-06-2017 No comments

งานพัฒนาระบบจัดเสวนา  Warning! Ransomware Wannacry วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 โดยมีผู้อำนวยการกอ...

โครงการทบทวนเนื้อหาวิทยาศาสตร์การแพทย์

14-03-2016 1 Comment

คณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้นำในการศึกษาถึงระดับปริญญาเอกทางสาขาวิทยาศาสตร์

"osteoarthritis" (OA Project) มิถุนายน

26-05-2013 1 Comment

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 - 16.00 น.รศ.นพ.นรัตพล เจริญพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิ...

สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาปริญญาเอก

26-05-2013 1 Comment

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น.ภาควิชาพยาธิชีววิทยา ทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา...

"osteoarthritis" (OA Project) พฤษภาคม

26-05-2013 No comments

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 - 16.00 น.รศ.นพ.นรัตพล เจริญพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิ...

Help Desk

  • Help Desk

    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตศาลายา ให้บริการ อาคารวิทยาศาสตร์ 3 ชั้น 2 เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 18.30 น. (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-9816-20 ต่อ 1106
    อรอารี ธนิตพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
  • Help Desk

    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพญาไท ให้บริการ อาคารเคมี ชั้น 1 (ห้อง C111) เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 18.30 น. (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2201-5814
    พิมพ์แพร ดีอาษา เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
Next
Prev

Our Services

Facebook Like Box

Phayathai Address

Address:
ห้อง C111 ตึกเคมี 272 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel:
02-201-5813
Fax:
02-201-5115
Website:
science.mahidol.ac.th/scsosd
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Salaya Address

Address:
อาคารวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Tel:
02-441-9816-20 ต่อ 1106
Fax:
02-441-9322-3
Website:
science.mahidol.ac.th/sosd
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.