• ห้อง P113 และ P115 อาคารฟิสิกส์ ชั้น 1 เลขที่ 272
  ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • 02-201-5813-4
 • 02-201-5115
 • จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.30 น.
 • อาคารวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170.
 • 2-441-9816-20 ต่อ 1106
  Mobile : 0840902305
 • 02-441-9816-20 ต่อ 1106
 • จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. -16.30 น.