ข่าวกิจกรรม ปี 2564

วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

29 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิดชู 13 บุคลากร ผู้ทรงคุณค่าในงาน “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ร้อยรัก ใจผูกพัน 13 บุคลากรผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2564 โดยงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการจัดงานครั้งนี้

รูปงาน