ข่าวกิจกรรม ปี 2564

อบรมการใช้เครื่องมือ pivot table เบื้องต้น ด้วย MS excel

ตามที่ งานพัฒนาระบบฯ ได้เข้า Digital visit ส่วนงานของสำนักงานคณบดีนั้น พบว่าหลายหน่วยงานยังไม่ทราบเครื่องมือในการช่วยทำข้อมูล ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลออกมาได้ ในการนี้ งานพัฒนาระบบฯ จึงจัดสอนการใช้เครื่องมือ pivot table เบื้องต้น ด้วย MS.excel ในวัน พฤหัสที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผ่าน Cisco webex

คลิกที่รูปเพื่อขยาย