ข่าวกิจกรรม ปี 2564

อบรมการใช้งาน Digital Signature (MU Digital ID)

งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี จัดอบรมการใช้งาน Digital Signature (MU Digital ID) เพื่อรองรับการทำงาน WFH ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.00 เป็นต้นไป ผ่านทาง Webex โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 225 คน

คลิกที่รูปเพื่อขยาย