แผนที่เดินทาง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

SC Map

 

แผนที่ภายในคณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

SC Map