***นักศึกษาต้องเข้าระบบด้วย E-mail @student.mahidol.edu ของ gmail ก่อนและถึงคลิ๊กที่ลิงค์ตารางเรียนและรหัสเข้าชั้นเรียน หากไม่ใช้ E-mail @student.mahidol.edu จะไม่สามารถเข้าดูตารางเรียนและรหัสเข้าชั้นเรียนได้ และไม่อนุญาตให้ขอใช้สิทธิ์การเข้าถึงด้วย E-mail อื่น***