ร่วมใจบริการ สร้างสรรค์การศึกษา

พัฒนากิจกรรม
 

ปฏิทินการศึกษา/ปฏิทินกิจกรรม


ปฏิทินการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1-2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2564
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (ฉบับภาษาไทย)
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (Eng)

ปีการศึกษา 2563
• ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง    เลื่อนเปิดภาคการศึกษาปลายสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2563
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แก้ไขปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี    ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 
ประกาศเพิ่มเติม วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
กำหนดการเปิด-ปิด คณะวิทยาศาสตร์
Undergraduate academic calendar for the academic year 2020

ปีการศึกษา 2562
ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดการเปิด-ปิด คณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2561
ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดการเปิด-ปิด คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศเพิ่มเติม หยุดการเรียนการสอนวันซ้อมใหญ่และวันพระราชทานปริญญาบัตร

ปีการศึกษา 2560
กำหนดการเปิด-ปิด คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติมวันหยุดราชการ 1)
ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย (เพิ่มเติมวันหยุดราชการ 2)


ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

ปีการศึกษา 2563
ปฏิทินกิจกรรม2563 update 17 ส.ค. 63

ปีการศึกษา 2562
ปฏิทินกิจกรรม2562 update 8 ส.ค. 62

ปีการศึกษา 2561
ปฏิทินกิจกรรม2561 update 9 ส.ค. 61

ปีการศึกษา 2560
ปฏิทินกิจกรรม2560 update 8 มค 61

 

    

    

    

    

     

     

     

     

                                                      


visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143