ร่วมใจบริการ สร้างสรรค์การศึกษา

พัฒนากิจกรรม
 


ทีมมหิดล ได้จัดทำข้อมูล เตรียมซ้อมออนไลน์ ด้วย Online Learning Tool แบบต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเตรียมไว้ให้นักศึกษามาฝึกเรียนรู้กันนะคะ ไม่ยากอย่างที่คิด
ที่มา : https://www.facebook.com/teammahidol/

แบบที่ 1 ใช้ e-mail @student.mahidol.ac.th เพื่อดาวน์โหลด Microsoft Office 365 และเรียนสดออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
แบบที่ 2 สมัครอีเมล @stdent.mahidol.edu เพื่อใช้งาน Google Apps for Education เข้าเรียนใน Google Classroom และเรียนสดออนไลน์ผ่าน Google Hangouts Meet
แบบที่ 3 เรียนสดออนไลน์ผ่านโปรแกรม WebEx
แบบที่ 4 เรียนรู้ด้วยตนเองทั้งรายวิชาที่ได้รับมอบหมายและรายวิชาที่สนใจ ผ่านระบบ MUx

ประกาศที่เกี่ยวข้อง/แนวปฎิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

 

    

    

    

    

     

     

     

     

                                                      


visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143