logo
logo

แผนที่เส้นทาง การเดิน-วิ่ง

สถานที่จัดงาน  

จุดเริ่มต้น และเส้นชัย บริเวณสระด้านหลังสนามกีฬา ถนนถิ่นวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เส้นทางการแข่งขัน :

เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run) ระยะทาง 5 กิโลเมตร เริ่มต้นจากจุดปล่อยตัวบริเวณหลังสนามกีฬา ถนนถิ่นวิทยาการ มุ่งหน้าไปยังสวนสมุนไพรวิ่งเข้าถนนชนนีประทานอ้อมมหิดลสิทธาคารวนถนนเทิดจักรี ออกถนนผสานเทศไทย จุดรับน้ำที่ 1 ที่บริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์ มุ่งตรงไปถนนกันภัยมหิดลผ่านหน้าสำนักงานอธิการบดีเลี้ยวซ้ายเข้าถนนจิตตสมาน หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านถนนสานสัตยา ผ่านหน้าสถาบันวิจัยโภชนาการ เลี้ยวซ้ายออกถนนพูนผลประชา วิ่งกลับหน้าอาคารสิริวิทยาเลี้ยวซ้ายเข้าถนนมานะมั่นคง เลี้ยวซ้ายถนนดำรงวิจัย
จุดรับน้ำที่ 2 ที่บริเวณหน้าคณะเทคนิคการแพทย์ มุ่งหน้าสู่ถนนปัญญาแผ่นดิน เข้าถนนวิชาชื่นชน จุดรับน้ำจุดที่ 3 ที่บริเวณหน้าสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ออกสู่ถนนวิถีปัญญามุ่งหน้าสู่เส้นชัย ณ บริเวณจุดปล่อยตัว

วิ่งมินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร วิ่งเช่นเดียวกันแต่วน 2 รอบโดยรับริสแบนด์ที่บริเวณหน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในการวิ่งสิ้นสุดรอบที่ 1

จุดจอดรถ