logo
logo

รายละเอียดการจัดงาน

วัตถุประสงค์

 1.  เฉลิมฉลองวันครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 2. สร้างความรัก ความสามัคคีระหว่าง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 3. เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ขาดแคลน และสนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา 
 4. เพื่อระดมทุนสนับสนุนการสร้างห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สำหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

กำหนดวันจัดงาน  

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 05.00 – 08.00 น.

สถานที่จัดงาน  

จุดเริ่มต้น และเส้นชัย บริเวณสระด้านหลังสนามกีฬา ถนนถิ่นวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ประเภทกิจกรรม

 • วิ่งมินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. แบ่งกลุ่มอายุดังนี้
  ชาย   :  ต่ำกว่า 20 ปี,  20-29 ปี,  30-39 ปี,  40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป
  หญิง  :  ต่ำกว่า 20 ปี,  20-29 ปี,  30-39 ปี,  40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป
 • เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run) ระยะทาง 5 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 06.30  น. ไม่มีการแข่งขัน ไม่แบ่งกลุ่มอายุ

เส้นทางการแข่งขัน :

เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run) ระยะทาง 5 กิโลเมตร เริ่มต้นจากจุดปล่อยตัวบริเวณหลังสนามกีฬา ถนนถิ่นวิทยาการ มุ่งหน้าไปยังสวนสมุนไพรวิ่งเข้าถนนชนนีประทานอ้อมมหิดลสิทธาคารวนถนนเทิดจักรี ออกถนนผสานเทศไทย จุดรับน้ำที่ 1 ที่บริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์ มุ่งตรงไปถนนกันภัยมหิดลผ่านหน้าสำนักงานอธิการบดีเลี้ยวซ้ายเข้าถนนจิตตสมาน หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านถนนสานสัตยา ผ่านหน้าสถาบันวิจัยโภชนาการ เลี้ยวซ้ายออกถนนพูนผลประชา วิ่งกลับหน้าอาคารสิริวิทยาเลี้ยวซ้ายเข้าถนนมานะมั่นคง เลี้ยวซ้ายถนนดำรงวิจัย
จุดรับน้ำที่ 2 ที่บริเวณหน้าคณะเทคนิคการแพทย์ มุ่งหน้าสู่ถนนปัญญาแผ่นดิน เข้าถนนวิชาชื่นชน จุดรับน้ำจุดที่ 3 ที่บริเวณหน้าสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ออกสู่ถนนวิถีปัญญามุ่งหน้าสู่เส้นชัย ณ บริเวณจุดปล่อยตัว

วิ่งมินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร วิ่งเช่นเดียวกันแต่วน 2 รอบโดยรับริสแบนด์ที่บริเวณหน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในการวิ่งสิ้นสุดรอบที่ 1

อัตราค่าสมัคร

 •   วิ่งมินิมาราธอน (Mini Marathon)  500  บาท
 •   เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run)  500  บาท

  (ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวนที่กำหนดคือ 2,500 คน)

การรับสมัคร

รับสมัคร Walk in
ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 – 15.30 น.
ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 – 15.30 น.
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

รับสมัครทางออนไลน์  http://science.mahidol.ac.th/running
ระหว่างวันที่ 1 – 30  กันยายน 2561  (ปิดระบบลงทะเบียนเมื่อครบจำนวน 2,500 คน)
** ไม่รับสมัครและไม่แจกเสื้อหน้างาน

ข้อมูลสำหรับในการชำระเงินค่าสมัคร

กรณีสมัครโดย Walk in 
ชำระเงิน ณ จุดรับสมัคร
กรณีรับสมัครทางออนไลน์ 
กรุณาชำระเงินภายในวันเดียวกันกับวันที่สมัคร
 • ชำระเงินผ่านบัญชี "งานเดิน-วิ่ง 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 026-467584-1 สามารถทำได้ 3 วิธีคือ
  • ผ่านตู้ ATM ของธนาคาร
  • ผ่าน SCB Easy App
  • ผ่านระบบ Internet Banking
 • ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Inbox Facebook Fanpage MUSC 60 Run www.facebook.com/MUSC60RUN หรือทางอีเมล muscrun@gmail.com ภายใน 3 ชั่วโมง หลังการชำระ พร้อมระบุ
  • ชื่อ-นามสกุล
  • หลักฐานสลิปการโอนเงิน (พร้อมเวลาที่โอน กรณีที่สลิปไม่มีเวลาบอก)
 • หลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงินจากท่าน ทีมงานจะยืนยันตอบกลับ การลงทะเบียนถือเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

รางวัล และของที่ระลึก

 • ผู้เข้าเส้นชัย 1-3 ท่านแรกทุกกลุ่มอายุ (ประเภทวิ่งมินิมาราธอน Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร) ได้รับถ้วยรางวัล และเหรียญผู้พิชิต
 • ผู้เข้าเส้นชัย 5 ท่านแรก (แต่งกายแฟนซี) ได้รับของที่ระลึก
 • ผู้สมัครทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเหรีญผู้พิชิต และเสื้อที่ระลึก MUSC 60 RUN ท่านละ 1 ตัว

การรับเบอร์วิ่ง –เสื้อที่ระลึก

ผู้สมัครใช้หลักฐานการรับสมัคร และ/หรือสำเนาบัตรประชาชน ไปรับหมายเลขประจำตัวสำหรับผู้แข่งขัน พร้อมเสื้อที่ระลึก โดย

 • สมัครโดย Walk in ยื่นหลักฐานการรับสมัคร และ/หรือบัตรประชาชน
 • สมัครทางออนไลน์ ยื่นบัตรประชาชน หรือสำเนา
 • กรณีรับแทน ผู้รับแทนยื่นบัตรประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
 • รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 15.30 น.
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
 • รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 15.30 น.
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กติกาการแข่งขัน :

ใช้กฎกติกาสากลของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF) คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ให้ถือเป็นเด็ดขาด

กำหนดการ

05.15 น.  พิธีเปิดการแข่งขัน

05.30 น.  เต้นแอโรบิก อบอุ่นร่างกาย

05.45 น.  รายงานตัวนักวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร เข้าจุดสตาร์ท

06.00 น.  ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร

06.15 น.  รายงานตัวนักเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Fun Run 5 กิโลเมตร เข้าจุดสตาร์ท

06.30 น.  ปล่อยตัวนักเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Fun Run 5 กิโลเมตร

07.30 น.  พิธีปิดการแข่งขันแจกถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน มอบของที่ระลึก

08.00 น.   รับประทานอาหารว่างและปิดการแข่งขัน