logo
logo
Responsive image

News & Events

รับเสื้อ/หมายเลขประจำตัว

ผู้สมัครนำหลักฐานการรับสมัครไปรับหมายเลขประจำตัวสำหรับผู้แข่งขัน พร้อมเสื้อที่ระลึก ตามวันเวลาที่กำหนดไว้ในรายละเอียด

แผนที่เส้นทาง การเดิน-วิ่ง

จุดเริ่มต้น และเส้นชัย บริเวณสระด้านหลังสนามกีฬา ถนนถิ่นวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณบดีลงสมัครเข้าร่วมงานวิ่ง

รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ลงสมัครเข้าร่วมงานวิ่ง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณจุดรับสมัคร ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

กำหนดการเปิดรับสมัคร

งานเดิน - วิ่ง ในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2201-5093, 0-2201-5466

http://science.mahidol.ac.th/running

https://www.facebook.com/MUSC60RUN