Ozone Aging Tester  
  • การทดสอบประกอบด้วย 2 แบบ คือ
  1. ทดสอบดึงยืดแบบอยู่นิ่ง (static) สามารถดึงยืดชิ้นทดสอบ 0-100%)
  2. ทดสอบดึงยืดขึ้นลง (dynamic) สามารถดึงชิ้นทดสอบขึ้นลงด้วย ความเร็ว 30 ครั้ง/นาที
  • ความเร็วในการหมุน: 2 รอบ/นาที
  • ความเข้มโอโซน: 20-250 pphm
  • อุณหภูมิที่ทดสอบได้ตั้งแต่อุณหภูมิห้องจนถึง 83 องศาเซลเซียส
  • สามารถทดสอบความทนต่อโอโซนตามมาตรฐาน JIS K6259, ISO1431, ASTM D1149, ASTM D1171
 
Yasuda/187-A