รู้ลึกรอบด้านเทคนิคผลิตวัคซีนต้าน COVID-19

ทั่วโลกมีการพัฒนาวัคซีนต้าน COVID-19 เพื่อหวังสร้างภูมิคุ้มกันหมู่หยุดยั้งการระบาดของ COVID-19 ให้ได้ในเร็ววัน และในขณะนี้มีบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนโดยภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 9 แห่งทั่วโลก  คิดค้นวัคซีนต้าน COVID-19 ได้สำเร็จและผ่านการรับรองจากหน่วยงานควบคุมกำกับด้านคุณภาพและความปลอดภัยของแต่ละประเทศ หรือได้รับการรับรองเป็นกรณีฉุกเฉินโดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) เรียบร้อยแล้ว โดยแต่ละบริษัทก็มีการพัฒนาวัคซีนที่แตกต่างกัน และนอกจากวิธีการที่ต่างกันแล้วราคาก็ยังต่างกันอีกด้วย ซึ่งนานาประเทศทั่วโลกก็เร่งดำเนินการสั่งซื้อกันอย่างเร่งด่วน

มารู้จักวัคซีนต้าน COVID-19 แบบเจาะลึกและรอบด้านกับ รองศาสตราจารย์ พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้าน COVID-19 ใน Simple Science ตอน รู้ลึกรอบด้านเทคนิคผลิตวัคซีนต้าน COVID-19

01:36 การพัฒนาวัคซีนต้าน COVID-19 ในปัจจุบันมีกี่ประเภท แต่ละวิธีมีจุดเด่นอย่างไร ใช้เวลาในการพัฒนาเท่าไหร่

รองศาสตราจารย์ พญ.อรุณี อธิบายถึงประเภทของการพัฒนาวัคซีนต้าน COVID-19 ที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน พร้อมให้รายละเอียดจุดเด่นของแต่ละวิธี รวมถึงเวลาในการพัฒนาวัคซีน และสิ่งที่ทำให้การทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนในประชากรกลุ่มใหญ่ ระยะที่ 3 (Phase 3) เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

17:11 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนต้าน COVID-19

รองศาสตราจารย์ พญ.อรุณี กล่าวถึงความปลอดภัยของวัคซีนต้าน COVID-19 ผลข้างเคียง และการปิดช่องว่างด้านความปลอดภัยของวัคซีน ด้วยเทคนิคการพัฒนาวัคซีนต้าน COVID-19 แบบอื่นที่น่าจับตามอง

29:49 ราคาของวัคซีนแต่ละประเภททำไมถึงแตกต่างกัน

รองศาสตราจารย์ พญ.อรุณี เผยถึงสิ่งที่ทำให้วัคซีนแต่ละประเภทมีราคาแตกต่างกัน

31:33 ว่าด้วยเรื่องของโครงการ COVAX

รองศาสตราจารย์ พญ.อรุณี กล่าวถึงโครงการ COVAX ซึ่งเป็นทำข้อตกลงกับกลุ่มวิจัยวัคซีนที่มีแนวโน้มประสบความสำเร็จและจะกระจายวัคซีนให้ประเทศที่เข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง

33:08 ในส่วนของวัคซีนต้าน COVID-19 ที่ประเทศไทยกำลังพัฒนาอยู่เป็นวัคซีนประเภทไหน? อีกนานไหมกว่าจะได้ใช้วัคซีนต้าน COVID-19 ฝีมือคนไทย

รองศาสตราจารย์ พญ.อรุณี เล่าถึงความหวังที่ประเทศไทยจะมีวัคซีนต้าน COVID-19 ฝีมือกลุ่มนักวิจัยไทย ในฐานะที่อาจารย์ดูแลห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา ตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับที่ 3 (Bio Safety Level 3; BSL-3) ซึ่งได้มีส่วนช่วยทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนให้กับทีมวิจัยวัคซีนแนวหน้าของไทยถึง 3 กลุ่ม

นักไวรัสวิทยายืนยันล้างมือถูกวิธีช่วยป้องกันโควิด 19 ได้อย่างมีนัยสำคัญ พร้อมแนะวิธีการล้างมือป้องกันโรค

ช่วงเวลานี้การแพร่กระจายของโควิด 19 ในประเทศไทยกลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้ง ทางภาครัฐก็ได้เร่งสอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที่ ประกาศมาตรการป้องกันโรคที่เดิมเคยณรงค์ออกมาหลายประการไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การสวมใส่หน้ากากอนามัย รวมถึง “การล้างมือ” อีกด้วย

ทำไม “การล้างมือ” ถึงมีส่วนในการควบคุมโรค การล้างมือมีความสำคัญอย่างไร ต้องทำแบบไหน และมีส่วนช่วยในการป้องกันโควิด 19 อย่างไร ค้นหาคำตอบไปกับ อาจารย์ ดร.อัมพา สุขสาธุ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสและหนึ่งในทีมวิจัยเรื่องโควิด 19 ใน Podcast Simple Science

00:59 การล้างมือสำคัญอย่างไร ทำไมเราถึงต้องล้างมือ

อาจารย์ ดร.อัมพา สุขสาธุ ได้อธิบายถึงเหตุผล และความสำคัญของการล้างมือที่ส่งผลต่อสุขภาพของเรา

02:12 วิธีการล้างมืออย่างถูกต้องทำอย่างไร นานเท่าไหร่ ต้องล้างบ่อยไหม

อาจารย์ ดร.อัมพา สุขสาธุ บอกถึงหัวใจสำคัญของล้างมือให้ถูกวิธี พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการระยะเวลา และความบ่อยครั้งในการล้างมือที่เหมาะสมที่จำได้ง่าย ๆ

08:33 การล้างมือกับการป้องกันโควิด 19

การล้างมือกับการป้องกันโควิดมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร อาจารย์ ดร.อัมพา สุขสาธุ ได้เผยถึงสิ่งที่ทำให้การล้างมือเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันโควิด

10:58 สิ่งที่อยากฝากทิ้งท้าย

อาจารย์ ดร.อัมพา สุขสาธุ ได้เน้นย้ำการปฏิบัติตนในการป้องกันโควิด 19 รวมถึงวิธีการสังเกตอาการของตนเองหากป่วยว่าเข้าข่ายอาการของโควิด 19 หรือไม่ และคำแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานอาหารทะเลในช่วงนี้ด้วย

นักซิสเทมาติกส์ ผู้พิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก

บนโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตอยู่มากมายหลายล้านชนิด ในการค้นพบชนิดพันธุ์ใหม่ ๆ ผู้ที่ค้นพบจะต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ และรู้จักสิ่งมีชีวิตทุกสายพันธุ์หรือไม่ ที่สำคัญคือรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่ค้นพบเป็นชนิดพันธุ์ใหม่อย่างแท้จริง การรายงานการค้นพบนั้นเกี่ยวข้องกับการรายงานชนิดพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเชื่อมโยงกับความอยู่รอดของมนุษย์อย่างไร

ณัฐพล นพพรเจริญกุล หรือ บูม นักซิสเทมาติกส์ ด้านความหลากหลายทางพันธุกรรมและชนิดพันธุ์พืช นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพฤกษศาสตร์ ได้บอกเล่าเกี่ยวกับงานของนักซิสเทมาติกส์ ด้านความหลากหลายทางพันธุกรรมและชนิดพันธุ์พืช กับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก แรงบันดาลใจและความท้าทาย รวมถึงความสำคัญของการศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์พืช ใน Podcast Simple Science ตอน นักซิสเทมาติกส์ ผู้พิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก พร้อมเผยเตรียมพบรายละเอียดดอกดินชนิดใหม่ของโลกต้นปี 2564 นี้

00:55 รู้จักนักซิสเทมาติกส์ ความหลากหลายทางพันธุกรรม และชนิดพันธุ์พืช

บูม ได้ให้ความกระจ่างถึงการทำงานของนักซิสเทมาติกส์ ซึ่งเป็นรากฐานของการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม ชนิดพันธุ์พืช และผลพลอยได้ที่ล้ำค่า

05:26 แรงบันดาลใจและความท้าทายในการทำงานด้านการศึกษาความหลายหลากทางพันธุกรรมและชนิดพันธุ์พืช

บูม เล่าถึงแรงบันดาลใจในการทำงานด้านการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและชนิดพันธุ์ของ “ดอกดินสกุลเปราะ” และสารพัดเรื่องราวในการทำงานภาคสนามสุดท้าทาย

11:50 ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ และความหลากหลายที่กำลังหายไปอย่างเงียบเชียบ

“ของมันต้องมี” คำนี้ส่งผลกับความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไร ท่ามกลางพืชที่มีอยู่เป็นล้าน ๆ ชนิด การหายไปของพืชชนิดหนึ่งในธรรมชาติจะเกิดผลกระทบกับเราไหม ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ และการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร บูม ได้อธิบายให้เห็นภาพความเชื่อมโยงที่ซ่อนอยู่อย่างชัดเจน

22:45 New normal ของการทำงานด้านการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและชนิดพันธุ์พืช วิกฤติ COVID-19 ที่ผ่านมาส่งกระทบกับการทำงานมากน้อยแค่ไหน แล้วเรารับมืออย่างไร

ช่วงที่ผ่านมาการระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งทำให้ทั้งโลกต้องปรับตัว เพื่อลดการแพร่ระบาดของโลก บูม เล่าถึงการปรับวิถีชีวิต และการทำงาน ในช่วงที่เกิดการระบาดของโรค COVID-19 และ New normal ของการทำงานด้านการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและชนิดพันธุ์พืช

25:31 การค้นพบในอนาคต

บูม เผยว่าเมื่อไม่นานมานี้ ได้สำรวจพบและทำการยืนยัน “ดอกดินชนิดใหม่ของโลก” รายละเอียดการค้นพบเป็นอย่างไรสามารถติดตามได้ต้นปี 2564 นี้!!

How to ทำยาทากันยุงแบบ D.I.Y.

สภาพอากาศในเดือนตุลาคม 2563 นี้ บางพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องด้วยอิทธิพลของร่องความกดอากาศและพายุ แน่นอนว่าช่วงเวลาที่ฝนตกชุกนั้น นอกจากโควิด 19 ที่ทุกคนจะต้องเฝ้าระวัง การ์ดอย่าตกกันแล้ว เราก็ควรให้ความสำคัญกับโรคภัยไข้เจ็บยอดฮิตในพื้นที่เขตร้อนอย่างประเทศไทย เช่น โรคไข้เลือดออก และโรคอื่น ๆ ทีมียุงเป็นพาหะของโรคด้วยเช่นกัน ซึ่งหนึ่งในการป้องกันโรคคือการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนยุงกัด ที่สามารถทำได้ด้วยการใช้ยากันยุงในรูปแบบต่าง ๆ

เราสามารถสกัด “ยาทากันยุง” เองได้หรือไม่ และเทคนิคพื้นฐานในการทำยาทากันยุง ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยคืออะไร ดร.จินรภา โพธิกสิกร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ภาควิชาจุลชีววิทยา มีคำตอบ

01:07 ยาทากันยุง เกราะป้องกันสารพัดโรคเขตร้อน

ดร.จินรภา โพธิกสิกร อธิบายถึงโรคเขตร้อนที่มียุงเป็นพาหะโรคไหนบ้างที่เราสามารถป้องกันการติดต่อได้ง่าย ๆ ด้วยการทายาทากันยุง

01:53 อะไรเป็นเทคนิคพื้นฐานที่สำคัญในการทำยาทากันยุง

ดร.จินรภา โพธิกสิกร เล่าถึงพื้นฐานที่สำคัญในการทำยาทากันยุงที่มีประสิทธิภาพ

02:43 How to ทำยาทากันยุงแบบ D.I.Y.

วิธีการสกัดยาทากันยุงอย่างง่าย ด้วยอุปกรณ์ที่หาได้ภายในห้องครัว

 • สมุนไพรไล่ยุง เช่น ตะไคร้หอม ขมิ้นชัน ยูคาลิปตัส
 • หม้อสเตนเลสทรงลึกใบใหญ่ 1 ใบ
 • หม้อสเตนเลสทรงลึกใบเล็ก 1 ใบ
 • กระทะทรงลึก 1 ใบ
 • เตาแก๊ส
 • น้ำแข็ง
 • ผ้าขนหนูชุบน้ำ
 • กระบอกฉีดยา (Syringe)
 • นำเอาสมุนไพรใส่หม้อทรงลึกใบใหญ่ และใส่น้ำจนท่วม ตั้งบนเตาแก๊ส
 • วางหม้อสเตนเลสทรงลึกใบเล็กลงไปในหม้อใบใหญ่
 • วางกระทะปิดปากหม้อใบใหญ่
 • คาดผ้าขนหนูชุบน้ำรอบ ๆ ปากหม้อใบใหญ่
 • ใส่น้ำแข็งลงในกระทะ
 • เปิดแก๊สไฟแรงปานกลาง ต้มสมุนไพรนาน 15 – 30 นาที คอยเติมน้ำแข็งเรื่อย ๆ อย่าขาดช่วง
 • เทน้ำที่ได้จากการสกัดลงในแก้วใส
 • ใช้กระบอกฉีดยาดูดเอาน้ำมันที่แยกชั้นอยู่บนน้ำอย่างชัดเจนออกมา
 • นำน้ำมันที่ได้บรรจุลงในขวดสเปรย์สำหรับใช้งาน

06:10 ยาทากันยุงต้องทาเยอะแค่ไหน แล้วมีฤทธิ์ไล่ยุงได้นานกี่ชั่วโมง

ดร.จินรภา โพธิกสิกร แนะนำถึงการใช้ยาทากันยุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

07:19 เกี่ยวกับการวิจัยเรื่องยาทากันยุง

ดร.จินรภา โพธิกสิกร เผยถึงแผนการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพยาทากันยุงโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

Inspired by scientists Ep.2 : นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์

มองอดีต เข้าใจปัจจุบัน ไปจนถึงอนาคตไปกับ ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ จากฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลนักแปลแห่งชาติ สุรินทราชา ปี 2563 จากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย เจ้าของผลงานแปลหนังสือชุดของ ยูวัล โนอาห์ แฮรารี (Yuval Noah Harari) ที่โด่งดังไปทั่วโลก อย่างประวัติย่อมนุษยชาติ (Sapiens: A Brief History of Humankind), 21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 (21 Lessons for the 21st Century), โฮโมดีอุส ประวัติย่อของวันพรุ่งนี้ (Homo Deus: A Brief History of Tomorrow) และหนังสือคุณภาพอีกหลายเล่ม เช่น Britannica Concise Encyclopedia ภาคภาษาไทย (ส่วนพันธุศาสตร์), กำเนิดสปีชีส์ (The Origin of Species), นามานุกรม นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ และนักคิด รวมถึงสร้างสรรค์งานเขียนดี ๆ อีกมากมาย

01:15 แรงบันดาลใจและความเชื่อในการทำงานที่เกิดประโยชน์กับสังคม

07:37 จากการแปลหนังสือ  มี learning อะไร ที่ส่งผลกระทบในแง่ดีกับผู้แปลบ้าง

09:56 ตกผลึกความคิดในชีวิต ณ ปัจจุบัน ที่จะเป็นประโยชน์กับเยาวชนคนรุ่นใหม่

16:26 ถ้าย้อนเวลากลับไปหาตัวเองตอนเป็นวัยรุ่นได้ อยากจะบอกอะไร

21:20 ในอีก 10 ปี หรืออีก 20 ปี ข้างหน้า ฝันอยากจะทำอะไร และอยากเห็นสังคมเปลี่ยนไปอย่างไร

24:21 เกี่ยวกับผลงานเล่มใหม่ล่าสุด

Inspired by scientists Ep.1 : แพทย์นักวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท์

พบกับหนึ่งในอาจารย์ที่ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างของสตรีแห่งปี รองศาสตราจารย์ พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหนึ่งในสตรีที่ได้รับทุนพิเศษเพื่องานวิจัย COVID – 19 จากโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ในปี 2563 นี้ กว่าจะมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ในวันนี้ อาจารย์มีมุมมองและแนวคิดอย่างไรบ้างจึงประสบความสำเร็จและมาถึงจุดนี้ได้

01:04 เกี่ยวกับการทำงานวิจัย COVID-19

03:00 หลักการและวิธีการจัดการในการดำเนินงานวิจัยอย่างรวดเร็ว

08:28 ฝากถึงนักศึกษาที่เรียน หรือสนใจด้านวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยวิจัยรุ่นใหม่

เปิดประตูสู่การสร้างนวัตกรรมวัสดุใหม่ เจาะลึกเบื้องหลัง 2 นักวิจัยไทย ผู้คิดค้นเทคนิคการทำโซลาร์เซลล์แบบใหม่ของโลก

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพลังงานเป็นสิ่งที่สำคัญ และจำเป็นกับการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก พลังงานผลิตได้จากหลายแหล่ง ทั้งพลังงานจากฟอสซิล เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ที่เรารู้จักกันดี และพลังงานทดแทนอย่างพลังงานจากลม น้ำ หรือ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ที่เป็นพลังงานสะอาดซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินมนุษย์น้อยที่สุด

เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการแถลงข่าวที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับกระบวนการสร้างโซลาร์เซลล์แบบใหม่ โดยสามารถควบคุมการสร้าง perovskite ซึ่งเป็นชั้นดูดซับกักเก็บและเปลี่ยนพลังงาน แบบหลายชั้นต่อกันได้เป็นครั้งแรกของโลก คิดค้นโดย 2 นักวิจัยไทย กช อามระดิษฐ์ บัณฑิตสาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน และอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศกร กาญจนบุษย์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ

การคิดค้นนวัตกรรมดี ๆ ให้สำเร็จได้นั้น ก็เหมือนกับการคลำทางออกในห้องมืด ต้องอาศัยทั้งความขยันและตั้งใจของนักศึกษา วิสัยทัศน์ของอาจารย์ที่ปรึกษา ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ และที่สำคัญคือทำการวิจัยอย่างมีเป้าหมาย โดยมีหลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นโคมไฟส่องแสงสว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศกร กาญจนบุษย์ กล่าว

01:39 เทคนิคการทำโซลาร์เซลล์แบบใหม่ของโลก ความใหม่ที่ว่านี้คืออะไร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศกร กาญจนบุษย์ และ กช อามระดิษฐ์ เล่าถึงความพิเศษของเทคนิคการทำโซลาร์เซลล์แบบใหม่ สิ่งที่แตกต่างจากเทคนิคการทำโซลาร์เซลล์แบบเดิม

06:28 ต้องรู้อะไรบ้างในการคิดค้นเทคนิคการสร้างโซลาร์เซลล์แบบใหม่

นักวิจัยทั้้งสองเผยถึงองค์ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาเทคนิคนี้ และข้อมูลที่น่าใจของวัสดุศาสตร์กับความต้องการในตลาดแรงงาน

10:21 เทคนิคนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศกร เล่าถึงประโยชน์และการประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างโซลาร์เซลล์แบบใหม่

12:29 กว่าจะสำเร็จเป็นเทคนิคใหม่ นักวิจัยได้เรียนรู้อะไรระหว่างทางบ้าง

กช เล่าถึงอุปสรรคและสิ่งที่ได้เรียนรู้ระหว่างการค้นคว้าเทคนิคนี้ ว่ากว่าจะสำเร็จระหว่างทางต้องพบเจอกับอะไรบ้าง และมุมมองการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้สำเร็จโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศกร

17:00 การพัฒนาต่อยอดสู่นวัตกรรมในอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศกร กล่าวว่า เทคนิคการทำโซลาร์เซลล์แบบใหม่นี้เป็นการเปิดประตูสู่การสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดอนาคตได้หลากหลายรูปแบบ

18:26 ความสำคัญของวัสดุศาสตร์กับการสร้างนวัตกรรมใหม่สู่สังคม

วัสดุศาสตร์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ก็เหมือนกับการทำอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศกร เปรียบเทียบความสำคัญของวัสดุศาสตร์กับการสร้างนวัตกรรมใหม่สู่สังคมให้เห็นภาพอย่างชัดเจน

ความมหัศจรรย์ของพืชเฉพาะถิ่น (Fantastic endemic plants and how to find them)

พืช มีวิวัฒนาการมากว่าร้อยล้านปี มีความหลากหลายกว่าแสนชนิดกระจายอยู่ทั่วโลก โดยพืชแต่ละชนิดก็มีลักษณะและความพิเศษแตกต่างกันไป ทำให้เราสามารถพบพืชบางชนิดได้เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น พืชเฉพาะถิ่นบางชนิดมีสารออกฤทธิ์ที่สามารถนำไปใช้ทางการแพทย์ได้ บางชนิดใช้เป็นอาหารได้ บางชนิดเป็นไม้ประดับที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ บางชนิดเป็นพืชหายาก และหนึ่งผู้ที่ทำหน้าที่สำรวจเพื่อสืบหาและศึกษาพืชพรรณที่แสนพิเศษ เพื่ออนุรักษ์พืชเหล่านี้ไว้ก็คือนักพฤกษศาสตร์ที่ทำงานด้านอนุกรมวิธานพืชนั่นเอง

การศึกษาด้านอนุกรมวิธานพืชไม่ใช่เพียงการตั้งโจทย์วิจัยแล้วหาคำตอบภายใน 2-3 ปี แต่เป็นการใช้ประสบการณ์ของนักวิจัยร่วมกันสำรวจและศึกษาพืชแต่ละกลุ่มอย่างรอบด้านตามความความเชี่ยวชาญ ก่อนจะนำมารวบรวมเป็นข้อมูลมีความสมบูรณ์ที่สุด เพื่อวางแผนการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 2 นักพฤกษศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทยา เจนจิตติกุล และ ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งล่าสุดได้ตีพิมพ์การค้นพบ “เปราะแมงมุม” พืชเฉพาะถิ่นสีขาวสวย สกุลเปราะ พืชเฉพาะถิ่นชนิดใหม่ของไทยกล่าว

01:18 พืชเฉพาะถิ่นคืออะไร

ทำความเข้าใจกับความหมายของพืชเฉพาะถิ่น และเบื้องหลังการทำงานของนักพฤกษศาสตร์ในการสำรวจเพื่อสืบหาพืชชนิดใหม่ กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทยา เจนจิตติกุล และ ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล

03:30 ความสำคัญของพืชเฉพาะถิ่น โยงใยที่ซ่อนเร้นของพืชกับสิ่งมีชีวิตในพื้นที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทยา เจนจิตติกุล และ ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล กล่าวถึงความสำคัญของพืชเฉพาะถิ่น และโยงใยความสัมพันธ์ที่ซ่อนเร้นของพืชกับสัตว์และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ พร้อมเผยภูมิประเทศที่พบพืชเฉพาะถิ่นมากในประไทย และความเสี่ยงต่อการหายไปของพืชเฉพาะถิ่น

07:52 เปราะแมงมุม พืชเฉพาะถิ่นชนิดใหม่ของไทย

เกี่ยวกับการค้นพบเปราะแมงมุม พืชวงศ์ขิงเฉพาะถิ่นชนิดใหม่ของไทยทั้งถิ่นที่อยู่ การกระจายตัว ลักษณะเฉพาะ ที่มาของชื่อและการค้นพบ การนำไปใช้ประโยชน์ การศึกษาต่อยอดในอนาคต รวมถึงความพิเศษของการศึกษาวิจัยด้านอนุกรมวิธานพืช

18:28 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาพืชเฉพาะถิ่น

การพบพืชเฉพาะถิ่นในพื้นที่หนึ่งบ่งชี้ถึงอะไร เราสามารถอนุรักษ์พืชอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทยา เจนจิตติกุล และ ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล ยกกรณีศึกษา การอนุรักษ์พืชในถิ่นอาศัยด้วยการท่องเที่ยว

เผยการพัฒนาชุดตรวจ COVID-19 จากน้ำลายด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสี ใช้สตาร์ทอัพโมเดลสร้างนวัตกรรม เล็งกระจายชุดตรวจสู่ รพ.ชุมชน

เมื่อไม่นานมานี้ ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ บริษัท เซโนสติกส์ จำกัด บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชีวภาพสัญชาติไทย แถลงข่าวการคัดกรองผู้ติดเชื้อด้วยตัวอย่างน้ำลายและชุดทดสอบแบบเร็วด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย เชื้อวัชรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (CEMB) และคุณกวิน น้าวัฒนไพบูลย์ หัวหน้านักวิจัย และกรรมการผู้จัดการบริษัท เซโนสติกส์ จํากัด บริษัทสตาร์ทอัพภายใต้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยถึงความสำเร็จการพัฒนาชุดตรวจ COVID-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสี ด้วยการใช้สตาร์ทอัพโมเดล

01:16 โครงการพัฒนาชุดทดสอบแบบเร็วเริ่มขึ้นอย่างไร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย เชื้อวัชรินทร์ เผยจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุดตรวจ COVID-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีภายใต้โครงการพัฒนาชุดทดสอบแบบเร็ว

03:40 เทคนิคแลมป์เปลี่ยนสี หรือ RT-LAMP คืออะไร มีข้อดีอย่างไร

รู้จักกับเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสี หรือ RT-LAMP และจุดเด่นที่ทำให้ทีมเลือกใช้เทคนิคนี้มาพัฒนาเป็นชุดตรวจ COVID-19 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย เชื้อวัชรินทร์ และ คุณกวิน น้าวัฒนไพบูลย์

05:53 เบื้องหลังการพัฒนาชุดตรวจ COVID-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสี และการลงพื้นที่นำชุดตรวจไปทดลองใช้จริง

เปิดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในการพัฒนาชุดตรวจ และเบื้องหลังการนำชุดตรวจไปทดลองใช้จริงในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ช่วงล็อคดาวน์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย เชื้อวัชรินทร์ และมุมมองในการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ตอบสนองความต้องการในยุคดิสรัปชั่นอย่างทันท่วงทีโดย คุณกวิน น้าวัฒนไพบูลย์

09:24 สตาร์ทอัพกับความเชี่ยวชาญเฉพาะในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย เชื้อวัชรินทร์ และคุณกวิน น้าวัฒนไพบูลย์ อธิบายถึงข้อได้เปรียบในการดึงสตาร์ทอัพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะมาร่วมพัฒนาชุดตรวจ และปัจจัยสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

12:19 กว่าจะออกมาเป็นชุดตรวจเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสี ทีมนักวิจัยพบกับปัญหาอะไรบ้าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย เชื้อวัชรินทร์ และคุณกวิน น้าวัฒนไพบูลย์ เล่าถึงอุปสรรคในการพัฒนาชุดตรวจ

16:07 พัฒนาต่อยอดจากการใช้งานจริง

การพัฒนาต่อยอดต้นแบบชุดตรวจโดยการบูรณาการการวิจัยร่วมกับแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สู่การยกระดับความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ไปอีกขั้น

17:49 สตารท์อัพกับการพัฒนาประเทศ

สตาร์ทอัพกับการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์การแพทย์ และการสาธารณสุขในการตรวจ รักษา บำบัด ช่วยพัฒนาประเทศไทยได้อย่างไร

นักเคมีเผย 4 วิธีการแยกประเภทแอลกอฮอล์อย่างง่ายยังมีจุดอ่อน แนะจะบริจาคให้โรงพยาบาลควรส่งตรวจการปนเปื้อน พร้อมอ่านเอกสารรับรองและ SDS ก่อนใช้งาน

แอลกอฮอล์ สารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคสูง นิยมใช้ในการทำความสะอาดในสถานที่ที่ต้องรักษาความสะอาดมาก ๆ อย่างเช่น โรงพยาบาล หรือห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ซึ่งในสถานการณ์ที่เกิดการระบาดของ COVID-19 ที่มีการรณรงค์การป้องกันการติดเชื้อด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม ร่วมกับการรักษาสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำเปล่าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ทำให้แอลกอฮอล์เป็นที่ต้องการอย่างมากไม่เฉพาะในโรงพยาบาลแต่รวมไปถึงในกลุ่มคนทั่วไปด้วย ทำให้มีผู้ประกอบการบางรายฉวยโอกาสนำเอาสารเคมีอื่น ๆ ซึ่งเป็นพิษต่อร่างกายมาผสมและนำมาจำหน่าย ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งาน จึงเป็นหน้าที่และความท้าทายของนักเคมีที่จะร่วมกันให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นหูเป็นตาให้กับสังคม ดร.ธันฐภัทร์ บุญช่วย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีกล่าว

 01:39 รู้จักแอลกอฮอล์กันก่อน

รู้จักองค์ประกอบหลักและประเภทของแอลกอฮอล์ในเบื้องต้น

02:19 เมทิลแอลกอฮอล์ vs เอทิลแอลกอฮอล์ vs ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ มาจากไหน แบบไหนที่ใช้ในทางการแพทย์

แอลกอฮอล์แบบไหนที่ใช้ในทางการแพทย์ สารชนิดใดมักถูกตรวจพบว่ามักนำมาเจือปนในแอลกอฮอล์ที่นำมาใช้ทางการแพทย์ รวมถึงคุณสมบัติ การผลิต การใช้งาน และอันตรายของแอลกอฮอล์แต่ละประเภท

07:23 รู้ได้อย่างไรแบบไหนคือ เมทิลแอลกอฮอล์ เอทิลแอลกอฮอล์ หรือ ไอโซโพรพลิแอลกอฮอล์

วิธีการที่สามารถจำแนกแอลกอฮอล์ทั้ง 3 ชนิดออกจากกันได้แม่นยำ วิธีการอย่างง่ายซึ่งสามารถทำได้โดยใช้อุปกรณ์ภายในบ้านและข้อจำกัด รวมถึงสิ่งที่ควรทำก่อนจะนำแอลกอฮอล์ไปบริจาคให้กับโรงพยาบาล

20:23 สารเคมีทุกชนิดบนโลก ล้วนมีพิษหากใช้ในปริมาณและความเข้มข้นที่ไม่เหมาะสม

ความเข้มข้นของเอทิลแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมกับการใช้ฆ่าเชื้อโรคและไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ซึ่งใช้ทำความสะอาดพื้นผิวอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ที่เท่าไหร่ เราสามารถศึกษาข้อควรระวังในการใช้งานสารเคมีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการได้รับอันตรายจากสารเคมีได้จากที่ไหน