ส่องสถิตินักวิ่งลมกรด 100 เมตรในโตเกียวโอลิมปิกเกมส์ 2020

การแข่งขันวิ่งอยู่คู่กับกีฬาโอลิมปิกเกมส์มาตั้งแต่ครั้งยุคโบราณ และโอลิมปิกเกมส์ยุคใหม่ซึ่งเริ่มจัดขึ้นในปี ค.ศ. 1896 จนกระทั่งปัจจุบัน ผ่านมากว่า 125 ปี การแข่งขันวิ่งก็ยังเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของกีฬากรีฑา ที่ผู้คนจับตามองเป็นอย่างมากว่าใครจะถูกจารึกชื่อเป็นมนุษย์ที่เร็วที่สุดในโลก ในการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกส์เกมส์ 2021 ซึ่งได้ทำการแข่งขันประเภทวิ่งทุกรายการเสร็จสิ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2564 นี้

แน่นอนว่า ความตื่นเต้น ระทึกใจ นับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการเชียร์นักวิ่งทุกประเภท โดยเฉพาะการแข่งขันประเภทวิ่งประเภท 100 เมตร ซึ่งนักวิ่งลมกรดทั้งหลายต่างฝึกซ้อมกันนานแรมปี เพื่อเค้นพลังชิงชัยกันในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้น ส่องสถิตินักวิ่ง 100 เมตร ในโตเกียวโอลิมปิกเกมส์ และสถิติวิ่ง 100 เมตร ที่ดีที่สุดของการแข่งโอลิมปิกเกมส์ยุคใหม่ รวมถึงสถิติของนักวิ่งระยะ 100 เมตร ที่ชาวไทยเคยทำไว้ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ไปกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

01:38 การแข่งวิ่งกับโอลิมปิกเกมส์

การแข่งขันโอลิมปิกเกมส์เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ ที่ไหน รองศาสตราจารย์ ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์ เล่าถึงความเป็นมาของการแข่งกีฬากีรฑาทั้งประเภทลาน และประเภทลู่ซึ่งรวมถึงการวิ่ง ที่อยู่คู่กับโอลิมปิกเกมส์มาตั้งแต่ยุคโบราณ จนกระทั่งเปลี่ยนผ่านสู่การโอลิมปิกเกมส์สมัยใหม่ในปี ค.ศ. 1896  รวมถึงผู้ชนะการแข่งขันวิ่ง 100 เมตร ชายและหญิงในโอลิมปิกเกมส์ยุคใหม่ครั้งแรก

04:28 สถิติเวลาของผู้ชนะวิ่ง 100 เมตร ในโตเกียวโอลิมปิกเกมส์

กลับมาที่การแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ครั้งล่าสุดที่โตเกียว รองศาสตราจารย์ ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์ กล่าวถึงผลการแข่งขันวิ่ง 100 เมตร ทั้งประเภทชายและหญิงในโตเกียวโอลิมปิก พร้อมให้ข้อมูลและสถิติเวลาของผู้ชนะอันดับ 1 2 และ 3

06:45 สถิตินักวิ่ง 100 เมตร ที่วิ่งเร็วที่สุดเท่าที่มีมาตั้งแต่จัดการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์

การเป็นอันดับ 1 ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ไม่ได้หมายถึงการเป็นมนุษย์ที่เร็วที่สุดเสมอไป รองศาสตราจารย์ ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์ กล่าวถึงเจ้าของสถิตินักวิ่งที่เร็วทีสุดในโลกคนล่าสุด ก่อนจะเผยถึงสถิติที่ดีที่สุดในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ รวมถึงสถิติที่นักวิ่งลมกรดของไทยเคยทำได้

10:07 คนทั่วไปใช้เวลาวิ่ง 100 เมตร อยู่ที่เท่าไหร่

ในขณะที่นักกีฬาวิ่งใช้เวลาวิ่ง 100 เมตรเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น แล้วคนทั่วไปใช้เวลาในการวิ่ง 100 เมตรกี่วินาที รองศาสตราจารย์ ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์ เล่าถึงเวลาที่นักกีฬาประเภทอื่น ๆ และคนทั่ว ๆ ไปที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอใช้ในการวิ่ง 100 เมตร พร้อมเผยถึงเกณฑ์ความเร็วที่สามารถเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ รวมถึงความน่าสนใจเกี่ยวกับการวัดความเร็วสูงสุดในการวิ่งระยะสั้นอีกด้วย