พลาสติกจิ๋ว “ไมโครพลาสติก&นาโนพลาสติก”

เมื่อไม่นานมานี้ เรือคอนเทนเนอร์สัญชาติสิงคโปร์ เอ็กซ์-เพรส เพิร์ล ซึ่งบรรทุกสารเคมีกับเครื่องสำอาง เกิดเหตุไฟไหม้นอกชายฝั่งเมืองเนกอมโบ ทางตะวันตกของประเทศศรีลังกา ทำให้มีเม็ดพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้านหีบห่อจากตู้คอนเทนเนอร์บนเรืออย่างน้อย 8 ตู้ ตกจากเรือ มีเม็ดพลาสติกจำนวนมหาศาลรั่วไหลลงสู่ทะเล และถูกซัดขึ้นมายังชายหาดเนกอมโบ สถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวและเป็นที่รู้จักกันในชื่อ ศูนย์กลางประมง ซึ่งทางการศรีลังกาได้สั่งปิดพื้นที่และใช้รถแทรกเตอร์ตักเม็ดพลาสติกมารวมกันได้จำนวนมหาศาล

เม็ดพลาสติกขนาดเล็กนั้นมีหลายขนาด แต่ที่ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นวงกว้าง คงจะหนีไม่พ้น “ไมโครพลาสติก และนาโนพลาสติก” ซึ่งกำลังเป็นปัญหาที่น่ากังวลในด้านของผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ในอนาคต

ไมโครพลาสติก และนาโนพลาสติก คืออะไร มาจากไหน หากพลาสติกเหล่านี้รั่วไหลลงสู่สิ่งแวดล้อมแล้วจะเกิดอะไรขึ้น จะสามารถย่อยสลายได้หรือไม่ จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยรอบอย่างไร เราสามารถช่วยลดปริมาณไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติกได้ไหม ไขคำตอบเกี่ยวกับพลาสติกจิ๋ว “ไมโครพลาสติก และนาโนพลาสติก” ไปกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี สิริสิงห อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

01:53 ไมโครพลาสติก และนาโนพลาสติกคืออะไร

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี สิริสิงห อธิบายถึงความหมายของไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติก พร้อมเปรียบเทียบขนาดของไมโครพลาสติกกับสิ่งของรอบตัวให้เห็นภาพขนาดของไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติกชัดเจนยิ่งขึ้น

04:37 ไมโครพลาสติก และนาโนพลาสติกมาจากไหน

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี สิริสิงห เล่าถึงที่มาของไมโครพลาสติก และนาโนพลาสติกอย่างง่าย ซึ่งเกิดได้ 2 รูปแบบด้วยกัน

08:40 ไมโครพลาสติก และนาโนพลาสติกย่อยสลายได้ไหม

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี สิริสิงห กล่าวถึงความแตกต่างของการผุพังของพลาสติกและการย่อยสลาย รวมถึงปัจจัยกำหนดที่สำคัญซึ่งส่งผลถึงความสามารถในการย่อยสลายตัวเองของพลาสติก

11:08 ไมโครพลาสติก และนาโนพลาสติก ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไร

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี สิริสิงห ยกตัวอย่างถึงผลกระทบของไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติกต่อระบบนิเวศทางทะเล และการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติกที่ปนเปื้อนในทะเลบางส่วนด้วยการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์

14:57 เราสามารถช่วยลดปริมาณไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติกได้อย่างไร

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี สิริสิงห แนะนำวิธีการลดปริมาณไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติกอย่างเร่งด่วน รวมถึงวิธีการใช้และจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนซึ่งสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง