990.00 ฿

ผู้แต่ง ศศิวิมล แสวงผล, จามร สมณะ และ สมรรถชัย ฉัตราคม
ภาพถ่าย ศศิวิมล แสวงผล, จามร สมณะ, สมรรถชัย ฉัตราคม, วีระชัย ณ นคร, จตุพร เสือวรรณศรี, สมควรสุกเอี่ยม, วิศาล น้ำค้าง และช่างภาพนิตยสารดิฉัน
ภาพลายเส้น ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี และพจนา เกียรติประไพ
จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ 1 (2552)
267 หน้า ปกแข็ง สี่สีทั้งเล่ม ขนาด 31×22 ซม
ราคา 990 บาท ส่งฟรีทั่วประเทศ

Buy product

Category:

#๑๐๘_พันธุ์กล้วยไทย
กล้วยที่พบในเมืองไทยมีความหลากหลายมาก กล้วยที่พบตามธรรมชาติเป็นกล้วยชนิดป่า (wild species) ซึ่งกระจายพันธุ์ด้วยเมล็ด ส่วนกล้วยพันธุ์ปลูก (cultivar) ตามบ้านเรือนทั่วไปเกือบทั้งหมดเป็นกล้วยลูกผสมข้ามระหว่างกล้วย 2 ชนิด และการกลายทางพันธุกรรม ทำให้ได้กล้วยไม่มีเมล็ดที่ผู้คนคัดเลือกไว้ ความแตกต่างระหว่างพันธุ์ปลูกแสดงด้วยสัญลักษณ์ของจีโนมกล้วย 2 ชนิดคือ A และ B เช่น กล้วยไข่และกล้วยเล็บมือนางเป็น AA กล้วยหอมและกล้วยนากเป็น AAA กล้วยกล้ายเป็น AAB กล้วยน้ำว้าและกล้วยหักมุกเป็น ABB นอกเหนือไปจากนี้ ยังมีพันธุ์กล้วยชื่อแปลกอีกมากมาย เช่น กล้วยนิ้วจรเข้ กล้วยทองกำปั่น กล้วยแส้ม้า กล้วยทิพรส
หนังสือ “๑๐๘ พันธุ์กล้วยไทย” รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาและสำรวจพันธุ์กล้วยทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จามร สมณะ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณสมรรถชัย ฉัตราคม ผู้เชี่ยวชาญจากชมรมรักษ์กล้วย เป็นหนังสือปกแข็ง บรรยายลักษณะเด่นของกล้วยในเมืองไทย 12 ชนิดและ 96 พันธุ์ ตามหลักพฤกษศาสตร์อย่างถูกต้อง บอกเล่าประวัติความเป็นมาและสืบค้นถิ่นกำเนิด พร้อมภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม และภาพวาดลายเส้นแสดงลักษณะกอ ใบ ปลี ผล อย่างละเอียด หนังสือ “๑๐๘ พันธุ์กล้วยไทย” จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552

Additional information

Dimensions 267 × 31 × 22 cm