0.00 ฿

เนื้อหาในเล่ม
• ยางธรรมชาติ
• โครงสร้างของยางธรรมชาติ
• สมบัติของยางธรรมชาติ
• การแพ้ยางธรรมชาติ
• สีและกลิ่นในยางธรรมชาติ
• ยางสกิม

Buy product

Category:

เทคโนโลยียางธรรมชาติ
ความรู้ใหม่เกี่ยวกับยางธรรมชาติ จากโครงสร้างโมเลกุลถึงการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

ยางธรรมชาติเป็นสารประเภทคอลลอยด์ที่มีองค์ประกอบอื่นที่หลากหลายนอกจากซิส-1,4-พอลิไอโซปรีน เช่น โปรตีน ไขมัน เรซิน ไอออนของโลหะเป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโมเลกุลยางระหว่างเก็บน้ำยางหรือยางแห้ง ที่เรียกว่าการเกิดโครงสร้างร่างแหและเจล ซึ่งนำไปสู่ปรากฏการณ์ storage hardening สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอในสมบัติของยางธรรมชาติ นำไปสู่ความยากลำบากในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางให้ได้คุณภาพที่ดี นอกจากนี้เรื่องการการแพ้ยางธรรมชาติและสาเหตุการเกิดสีและกลิ่นในยางธรรมชาติ รวมถึงเรื่องยางสกิมที่ได้จากกระบวนการปั่นน้ำยางข้น ก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องให้ความสนใจ ซึ่งสามารถนำมาใช้ปรับปรุงคุณภาพและควบคุมความแปรผันของยางธรรมชาติได้ และยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาให้ได้ยางธรรมชาติมีสมบัติที่ใกล้เคียงหรือโดดเด่นกว่ายางสังเคราะห์ได้