4 ชุดตรวจสอบสารปรอท ไฮโครควิโนน และความเป็นกรดในเครื่องสำอางฟอกผิวขาว และทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร ให้ผลชัดเจน รวดเร็ว ใช้งานง่ายในขั้นตอนเดียว พัฒนาจากงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ดีกว่าเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ พร้อมระบบวิเคราะห์ยืนยันประมาณโลหะหนักรวมถึงตัวอย่างครีมปรอทมาตรฐาน

High efficiency test kits for food and for cosmetics developed from Mahidol University include mercury, hydroquinone, acidity of whitening creams and formalin in food. They are easy to use in a single-step protocol. Clear and rapid results can be seen readily by naked eye.

More info: m.me/mercurytestkit Line: @mercurytestkit or E-mail: mahidoltestkit@gmail.com Phone: 0-2201-5840

Showing all 2 results