สิทธิพิเศษของสมาชิก

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1. สิทธิในการใช้บริการต่างๆของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข รวมทั้งการยืมคืนหนังสือได้

สวนสุขภาพและร่วมกิจกรรมแอโรบิก ที่เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ ได้ฟรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-849-6357-8
© 2017 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.

Webmaster : Sujja Nakajud Tel : 084-0902305