ภาพกิจกรรมปี 2561

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
งาน “คืนสู่เหย้า 60 ปีคณะวิทยาศาสตร์” ในชื่องาน “Time Machine SC ย้อนเวลาสู่วันวาน”

ปี พ.ศ. 2561 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มีอายุครบ 60 ปี สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดงาน “คืนสู่เหย้า 60 ปีคณะวิทยาศาสตร์” ในชื่องาน “Time Machine SC ย้อนเวลาสู่วันวาน” ซึ่งจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00-20.00 น. ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญดังกล่าว ทั้งยังเป็นโอกาสให้ศิษย์เก่าได้กลับมาเยี่ยมเยือนสถาบันการศึกษา ได้พบปะคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่ารุ่นพี่-รุ่นน้อง-เพื่อนร่วมรุ่น ตลอดจนบุคลากรที่เกษียณอายุได้พบปะกับบุคลากรปัจจุบัน พร้อมกันนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ การแสดงดนตรีสดจากศิษย์รุ่นปัจจุบัน กิจกรรมตอบคำถามผ่านการเล่าเรื่องราวการกำเนิดคณะวิทยาศาสตร์ การจับฉลากผู้โชคดีเพื่อได้รับของรางวัลใหญ่ การถ่ายภาพร่วมกันภายในงาน และลิ้มรสกับร้านอาหารเจ้าดังมากมายที่นำมาจัดเลี้ยง
 • Image 1
 • Image 2
 • Image 3
 • Image 4
 • Image 5
 • Image 6
 • Image 7
 • Image 8
 • Image 9
 • Image 10
 • Image 11
 • Image 12
 • Image 13
 • Image 14
งานปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

งานปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี รศ.ดร.ชุีวัลย์ ราษฎร์วิฬุห์กิจ เป็นผู้แทนสมาคมกล่าวให้โอวาทและต้อนรับแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
 • Gallery2
 • Gallery1
 • Gallery5
 • Gallery6
 • Gallery7
งานปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

งานปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และมอบของที่ระลึกเสื้อแจ็คเก็ตรุ่น 60 โดยสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท โดยมี อาจารย์ ดร. วิทูร ชื่นวชิรศิริ เป็นผู้แทยสมาคม กล่าวต้อนรับและยินดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2
 • Gallery2
 • Gallery1
 • Gallery5
 • Gallery6
 • Gallery7
 • Gallery8
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ อุปนายก และ รศ.ดร.ชุลีวัลย์ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้ แทนของสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ในโครงการ "ด้วยรักและผูกพัน สานฝันนักวิทยาศาสตร์".
 • Gallery2
 • Gallery1
 • Gallery5
 • Gallery6
 • Gallery7
 • Gallery8
 • Gallery9
 • Gallery10
 • Galley11
 • Gallery12
 • Gallery13
 • Gallery14
 • Gallery15
พิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่น 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560

เเมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ L-01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วม พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกในพิธี โดยมี รศ.ดร.ชุลีวัลย์ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้แทนกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาและต้อนรับเข้าสู่สมาคมศิษย์เก่าฯ ในงานพิธีมีกราบลาครู มอบของที่ระลึก ซึ่งเป็นกรอบรูปถ่ายตึกกลม และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เสร็จจากพิธีการมีงานเลี้ยงสังสรรค์บริเวณใต้ตึกกลม
 • Gallery10
 • Gallery2
 • Gallery1
 • Gallery5
 • Gallery6
 • Gallery7
 • Gallery8
 • Gallery9
 • Galley11
 • Gallery12
 • Gallery13
 • Gallery14