ภาพกิจกรรมปี 2563

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุุธที่ 4 มีนาคม 2563

ณ ห้องประชุม L03 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ พรชัย  มาตังคสมบัติ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล.
  • Gallery2
  • Gallery1
  • Gallery3
  • Gallery7
© 2017 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.

Webmaster : Sujja Nakajud Tel : 084-0902305