ที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้อง P103 อาคารฟิสิกส์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Work Time

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

MONDAY - FRIDAY
08:30 - 16:30
SATURDAY - SUNDAY
Closed

อาคาร

ห้อง P103 อาคารฟิสิกส์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

MUSC is Awesome

แผนที่

alumni-map.jpg
© 2017 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.

Webmaster : Sujja Nakajud Tel : 084-0902305