ที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้อง P103 ตึกฟิสิกส์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Work Time

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

MONDAY - FRIDAY
08:30 - 16:30
SATURDAY - SUNDAY
Closed

ห้อง P103 ตึกฟิสิกส์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

MUSC is Awesome

Contact Us