สิทธิพิเศษของสมาชิก

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1. สิทธิในการใช้บริการต่างๆของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข รวมทั้งการยืมคืนหนังสือได้

2. สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม/ การอบรม/ สัมนา และฟังบรรยายวิชาการต่างๆของคณะฯ

3. ได้รับข่าวสารกิจกรรมต่างๆของคณะฯ อย่างสม่ำเสมอ

4. สิทธิในการเข้าใช้บริการห้องออกกำลังกายและสนามกีฬา ณ อาคารสตางค์ มงคลสุข ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในอัตราพิเศษ

5. ไ้ด้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมป์

สวนสุขภาพและร่วมกิจกรรมแอโรบิก ที่เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ ได้ฟรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-849-6357-8