ผลิตภัณฑ์และบริการวิชาการ

ชุดทดสอบสารหนู (Arsenic Test Kit)

ติดต่อ โทร. 02-201-5129

ชุดตรวจสอบสารปรอท MercUry Test Kit

ติดต่อ โครงการชุดทดสอบทางเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-201-5840, E-mail: mahidoltestkit@gmail.com
fb.com/mercurytestkit, Line@ ID: @mercurytestkit