ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ธันวาคม 2559

วันที่ กิจกรรม
23 ธ.ค. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมมอบความรู้เตรียมน้องสู่มหาวิทยาลัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุร
ภาพข่าว
23 ธ.ค. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จังหวัดกาญจนบุร
ภาพข่าว
20 ธ.ค. 59 MUSC Research Forum : Computational Materials Physics
เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
20 ธ.ค. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาทางคณิตศาสตร์ Mathematics and Its Applications
เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
17-19 ธ.ค. 59 พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICMA-MU 2016
ณ The Royal River Hotel กรุงเทพมหานคร
ภาพข่าว
9 และ 15 ธ.ค. 59 ตรวจรับการประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 ธ.ค. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) กับบริษัท MICHELIN ROH
เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 ธ.ค. 59 วิทยาศาสตร์ มหิดล พร้อมใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พ่อของแผ่นดิน
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

พฤศจิกายน 2559

วันที่ กิจกรรม
30 พ.ย. 59 กิจกรรมงานพบปะสังสรรค์ ชมรม Super SC
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
30 พ.ย. 59 พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
29 พ.ย. 59 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ณ อาคารสตางค์มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25 พ.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดกิจกรรม "แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล"
ณ จังหวัดกาญจนบุรี
ภาพข่าว
23-24 พ.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมช่วยเหลือชาวนาไทยจำหน่ายข้าวสาร
ณ บริเวณใต้ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
22 พ.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และรวมพลังรำลึก ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89
เวลา 09.09 น. ณ บริเวณโถงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
21 พ.ย. 59 การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลง การปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม K101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
15 พ.ย. 59 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา "แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล"จังหวัดนครสวรรค์
เวลา 08:30–15:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ภาพข่าว
11 พ.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559
เวลา 13.30 น. ณ วัดเสนหา พระอารามหลวง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ภาพข่าว
10-11 พ.ย. 59 งานแสดงผลงานวิชาการวันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2559
ณ หอสมุดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
ภาพข่าว
8 พ.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Academia Sinica, Taiwan
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
7 พ.ย. 59 กิจกรรม "ธ สถิต ในใจชาวมหิดล จักมุ่งผลเป็นพลังแห่งแผ่นดิน" น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ. นครปฐม
ภาพข่าว
4-5 พ.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์ ในงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2559
ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 3 (SC3) และ 4 (SC4) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
2 พ.ย. 59 Tips & Tricks to get high score in IELTS
ณ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
1 พ.ย. 59 Annual Symposium of TRF Research Team Building Grant (Senior Scholar) "EnZymes, Systems Biocatalysis and Biorefinery"
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

ตุลาคม 2559

วันที่ กิจกรรม
28 ต.ค. 59 การประชุมหลังตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
27 ต.ค. 59 ชาวมหิดลพร้อมใจ น้อมถวายความอาลัย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เวลา 07.00 – 09.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
26 ต.ค. 59 กิจกรรม Business Talk Series by BDU เรื่อง Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เวลา 13.30-15.30น. ณ ห้องประชุม PR201 ชั้น 2 ตึก PR คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
20 ต.ค. 59 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 ต.ค. 59 พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
เวลา 08:00 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 ต.ค. 59 พิธีถวายพานพุ่มและเทิดพระเกียรติ เนื่องใน "วันเทคโนโลยีของไทย" ประจำปี 2559
ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
14 ต.ค. 59 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีถวายความอาลัย
เวลา 12:00 น. ณ บริเวณโถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
14 ต.ค. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตกลงความร่วมมือกับ Niigata University
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
13 ต.ค. 59 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
7 ต.ค. 59 การประชุมรายงานผลการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

 

กันยายน 2559

วันที่ กิจกรรม
30 ก.ย. 59 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2559
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
28-30 ก.ย. 59 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัล Young Asian Biotechnologist Prize 2016 ณ ประเทศญี่ปุ่น
ณ เมืองโทะยามะ ประเทศญี่ปุ่น
ภาพข่าว
28 ก.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 "วิทยากษีณานุสรณ์ 59"
เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
26 ก.ย. 59 โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 3/2559
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
24 ก.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงาน “วันมหิดล” ประจำปี 2559
ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะสาธารณสุขศาสตร์
ภาพข่าว
21 ก.ย. 59 บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 ก.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนวัดอินทาราม และสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวัดอินทาราม
เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
20 ก.ย. 59 งานวิจัยแคลเซียมและกระดูก ในยุคประเทศไทย 4.0
ณ ห้องประชุมกมลพร โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
17 ก.ย. 59 พิธีมอบทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ภาพข่าว
16-18 ก.ย. 59 การประชุม-อภิปราย-ร่างแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560-2564
ณ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ภาพข่าว
15 ก.ย. 59 พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
15 ก.ย. 59 พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
14 ก.ย. 59 มหาวิทยาลัยสุขภาพ สปป.ลาว เข้าศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
14 ก.ย. 59 คณะนิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและดูงานอาคารภายในคณะวิทยาศาสตร์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
12 ก.ย. 59 มหาวิทยาลัยสุขภาพ สปป.ลาว เข้าศึกษาดูงาน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ณ ห้อง AN 300 อาคารAN คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 ก.ย. 59 พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) และมหาวิทยาลัย 15 มหาวิทยาลัย
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวันสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ภาพข่าว
9 ก.ย. 59 จากป่าสู่เมือง : บทเรียนอพยพสัตว์ป่าที่เขื่อนเชี่ยวหลาน (รำลึก 26 ปี สืบ นาคะเสถียร)
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน
ภาพข่าว
7 ก.ย. 59 พี่พบน้องและปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
เวลา 11:30 – 16:45 น. ณ ห้อง L01 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 ก.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ผู้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558
เวลา 18.30 น. ณ ห้องอาหารไชน่าเพลส ถนนพระราม 6
ภาพข่าว
5 ก.ย. 59 MUSC Research Forum: Special Seminar in Chemistry
เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
1 ก.ย. 59 พิธีทำบุญอาคารสัตว์ทดลอง และอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

สิงหาคม 2559

วันที่ กิจกรรม
31 ส.ค. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558
เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
31 ส.ค. 59 ประชุม Super SC
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
30 ส.ค. 59 บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด จัดบรรยายและเสวนาเพื่อแนะแนวนักศึกษา ในงาน Agilent After School
เวลา 13:30 น. ณ ห้องบรรยาย L-03 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
28 ส.ค. 59 ปัจฉิมนิเทศมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
26 ส.ค. 59 ประชุมหลังการตรวจประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25 ส.ค. 59 ประชุมหารือ กับ University of Sussex
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
24 ส.ค. 59 งานปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ห้อง L2-101คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
23 ส.ค. 59 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงประชุมชี้แจงการกรอก CHE QA-Online
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
23 ส.ค. 59 MU-CU Joint Symposium on Imaging Sciences
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
22 ส.ค. 59 งานแถลงข่าวประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49
ณ กระทรวงศึกษาธิการ
ภาพข่าว
22 ส.ค. 59 อาจารย์คณะวิทยศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม ชิ้นแรกของโลก
ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 17 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 ส.ค. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีเปิด และจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ภาพข่าว
18 ส.ค. 59 งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
18 ส.ค. 59 พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
เวลา 07.30 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร
ภาพข่าว
17 ส.ค. 59 ประชุมหลังการตรวจเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
11 ส.ค. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายสดุดี เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เวลา 08:00 ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
8 ส.ค. 59 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
8 ส.ค. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องบรรยาย L02 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
ภาพข่าว
8 ส.ค. 59 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
1 ส.ค. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการ และแสดงความยินดีแก่บุคลากร ในงานมหิดล-วันแม่ ประจำปี 2559
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว

กรกฎาคม 2559

วันที่ กิจกรรม
29 ก.ค. 59 พิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปี 2558
ณ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค
ภาพข่าว
28-29 ก.ค. 59 ค่ายปฐมนิเทศบัณฑิตทุนเรียนดีวิทย์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
28-29 ก.ค. 59 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2558
ณ P114 อาคารฟิสิกส์ และ K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
28-29 ก.ค. 59 ทีมผู้บริหารหารือความร่วมมืองานวิจัย ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น
Institute of Materials Structure Science, High Energy Accelerator Research Organization (KEK) เมือง Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น
ภาพข่าว
26-27 ก.ค. 59 ทีมผู้บริหารหารือความร่วมมืองานวิจัย ณ Photon Factory และ Greenhouse Horticulture & Plant Factory Exhibition/Conference
Institute of Materials Structure Science, High Energy Accelerator Research Organization (KEK) เมือง Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น
ภาพข่าว
27 ก.ค. 59 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับรางวัลรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559
เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
25-27 ก.ค. 59 งานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 วิวัฒนาการจีโนมของโรคติดต่อสำคัญ Genome Evolution of Important Infectious Diseases 2016
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25 ก.ค. 59 ประชุมประกันความเสี่ยง
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25 ก.ค. 59 ทีมผู้บริหารหารือความร่วมมือการเรียนการสอนและงานวิจัย ณ National Institute for Materials Science (NIMS) Tsukuba Science City
เวลา 9:00 น. ณ National Institute for Materials Science (NIMS) Tsukuba Science City เมืองTsukuba ประเทศญี่ปุ่น
ภาพข่าว
23-25 ก.ค. 59 Thailand Stem Festival 2016
ภาพข่าว
23 ก.ค. 59 แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นพ. ดร.บุญเสริม วิทยชำนาญกุล
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
23 ก.ค. 59 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บริจาคร่างเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ห้อง L 01 อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
15 ก.ค. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญรำลึก 97 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
เวลา 09.45 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
13 ก.ค. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถวายเทียนพรรษา
เวลา 14.30-16.00 น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
12 ก.ค. 59 หน่วยศิลปกรรม งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ดูงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ณ สถานเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภาพข่าว
11 ก.ค. 59 โครงการ Talent Mobility
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9-13 ก.ค. 59 ค่ายเสริมสร้างวิชาการ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2559
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
8 ก.ค. 59 "3 หน่วยงานประสานความร่วมมือ เปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา" หรือ "Excellent Center for Drug Discovery: ECDD"
เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 ก.ค. 59 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการจัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
5 ก.ค. 59 ชมนิทรรศการการแสดงผลงานของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 6)
ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภาพข่าว
5 ก.ค. 59 คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับคณะผู้บริหาร University of Sussex, UK
ณ ประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
1-3 ก.ค. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เสริมศักยภาพการทำงานเป็นทีม"
ณ ตำนานป่า รีสอร์ท จังหวัดระยอง
ภาพข่าว

มิถุนายน 2559

วันที่ กิจกรรม
24-25 มิ.ย. 59 พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ฌาปนสถาน กองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
22 มิ.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาการเขียนตำรา หนังสือ บทความทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
20 มิ.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร และประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 มิ.ย. 59 Tech Plan Demo Day in Thailand
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ภาพข่าว
19 มิ.ย. 59 งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นาวาตรี ดร. กำจร มนุญปิจุ
ณ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
17-19 มิ.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนสำหรับการพัฒนาและส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบห้องเรียนพิเศษ
เวลา 8.30- 21.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
16-17 มิ.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
เวลา 8.30- 15.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
15-16 มิ.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัด งานนิทรรศการ "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20"
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาพข่าว
13 มิ.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เวลา 08.45 น. ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
10-11 มิ.ย. 59 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
8 มิ.ย. 59 โครงการอบรมผู้เยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559
ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
7 มิ.ย. 59 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ณ ห้อง K416 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
5 มิ.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม เดิน - วิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ MUSC Bogie 99 5K Running Challenge
เวลา 05.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
3 มิ.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายเพื่อการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 5
ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 มิ.ย. 59 เสวนา Science Café เรื่อง "Superbugs are coming" เชื้อดื้อยา มันมาแล้ว
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
1 มิ.ย. 59 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับทุนการศึกษา จากบริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด (AIA)
เวลา 10:00-11:00 น. ณ บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด (AIA) เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก ห้องประชุมชั้น 9 ห้อง 9.2 เอไอเอทาวเวอร์ 2
ภาพข่าว
1 มิ.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมหารือกับ University Of East Anglia (UEA)
เวลา 10:30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

พฤษภาคม 2559

วันที่ กิจกรรม
30 พ.ค. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมงานแถลงข่าว เปิดตัวโครงการงานเทศกาล The World Biotech Tour
เวลา 13:00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพข่าว
30 พ.ค. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานพิธีถวายมหาสังฆทาน
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา
ภาพข่าว
27 พ.ค. 59 นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17 "The 17th Science Project Exhibition" ประจำปี 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 09.00 ณ ห้องบรรยาย L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25 พ.ค. 59 โครงการอบรมหลักสูตร ดับเพลิงเพื้องต้น ประจำปี 2559
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
23 พ.ค. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ University Of Bristol ประเทศอังกฤษ
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
22 พ.ค. 59 งาน Sc7 50 Year Reunion
ณ โรงแรมรอแยล รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
19 พ.ค. 59 งานสังสรรค์ SuperSC
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 พ.ค. 59 โครงการอบรมผู้เยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
15 พ.ค. 59 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จัดพิธีบรรจุและอำลาร่างอาจารย์ใหญ่
เวลา 09:00 น. ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ตึก AN1 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 พ.ค. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร การเฝ้าระวังอาชญากรรมด้วยตนเอง : แนวคิดและการปฏิบัติ
เวลา 13:30-16:30 น. ณ ห้องประชุม L02 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
3 พ.ค. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด (SCG)
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 พ.ค. 59 นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าว การทำหมันยุงลายลดไข้เลือดออก และโรคอื่นๆ ที่นำโดยยุงลาย
เวลา 12:00 น. ณ ห้อง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว

เมษายน 2559

วันที่ กิจกรรม
29 เม.ย. 59 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรีจากการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืชและพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาพข่าว
28-29 เม.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำผลงานวิจัยด้านเคมี ไปให้บริการสังคมเพื่อสาธารณะประโยชน์
เวลา 9.00 น – 17.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ภาพข่าว
28 เม.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม เทคนิคและวิธีการเขียนงานวิเคราะห์เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
27-29 เม.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอนุภาคน้อย 2016
เวลา 8.30-9.30 น. ณ ห้อง L04 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
27 เม.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Special talk "The Life Signature"
เวลา 8.30-9.30 น. ณ ห้อง L04 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
27 เม.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
ภาพข่าว
26 เม.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 เม.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน จากงานประจำ เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
เวลา 09.00 - 16.00 ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 เม.ย. 59 แนะนำทุนวิจัย Newton Fund จากสหราชอาณาจักร
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
11 เม.ย. 59 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรคเขตร้อน
เวลา 15.00 ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถ
ภาพข่าว
7 เม.ย. 59 พิธีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
5 เม.ย. 59 บรรยายพิเศษ เรื่อง World University Ranking by Subject 2016
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
1 เม.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ TOEIC
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

มีนาคม 2559

วันที่ กิจกรรม
31 มี.ค. 59 ชมรมพัฒนาคุณภาพ ให้ความรู้ เรื่อง แนวคิดการผลิตแบบลีนเพื่อมุ่งสู่ลีน Lean Manufacturing
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
31 มี.ค. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขานรับนโยบายรัฐ และมหาวิทยาลัยมหิดล กับการร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเปิดส่วนต่อขยายศูนย์นวัตกรรม และโรงงานต้นแบบ และพิธีลงนามความร่วมมือผลิตบัณฑิตเพื่อภาคอุตสาหกรรม
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
30 มี.ค. 59 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ประจำปี 2559 ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้มีโอกาสเข้าเฝ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ภาพข่าว
30 มี.ค. 59 Meet the Dean : คณบดีพบประชาคม ครั้งที่ 1/2559
ณ L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
29 มี.ค. 59 งานบริหารฯ สำนักคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
29 มี.ค. 59 เสวนาพิเศษ Business Talk Series ในหัวข้อ Tech Planter in Thailand
เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
23 มี.ค. 59 อาจารย์คณะวิทย์ มหิดล ร่วมกิจกรรม Quantum in C major "the 2nd harmonic"
ณ L-03 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
22 มี.ค. 59 คณะวิทย์ มหิดล จัดโครงการ ไขความลับอัลฟ่าโกะ..  การเรียนรู้แบบเชิงลึก และอนาคตของปัญญาประดิษฐ์
เวลา 16.30-19.00 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 มี.ค. 59 อาจารย์คณะวิทย์ มหิดล ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 15.30-17.30 ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธนบุรี
ภาพข่าว
19 มี.ค. 59 รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสารดับเพลิงไพโรเจน ในรายการ เจาะเรื่องเด่น 29 Insight ตอน ไขปมเหตุไพโรเจนอาคารเอสซีบี ปาร์ค
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 มี.ค. 59 การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2559
ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
16 มี.ค. 59 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ไพโรเจน ในรายการ ปากโป้ง ตอน ระบบไพโรเจน ดับไฟหรือดับชีวิต
ณ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
16 มี.ค. 59 คณาจารย์ นักศึกษา หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) ร่วมพิธี เปิดศูนย์ฝึกอบรมการเป็นผู้นำรุ่นใหม่
เวลา 10.00-12.30 ณ ห้อง ออดิทอเรียม ศูนย์ฝึกอบรมเอไอเอ ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ ชั้น 3 อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้
ภาพข่าว
14 มี.ค. 59 คณะครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
14 มี.ค. 59 ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดงาน "มหัศจรรย์วันพาย"
เวลา 12.00-13.30 ณ ห้อง N101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
9-11 มี.ค. 59 คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 มี.ค. 59 "ชมสุริยุปราคาที่ คณะวิทย์ มหิดล"
เวลา 06.00 - 08.00  น. ณ ชั้น 6 ตึก R คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
8 มี.ค. 59 การประชุมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ของคณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
7 มี.ค. 59 แนวปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการ : มาตรฐานการวิจัยตามนโยบายการให้ทุนของแหล่งทุนในประเทศ ESPReL Checklist
เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม k102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
3 มี.ค. 59 กิจกรรม MUSC Business Talk Series by BDU เรื่อง Open Innovation : Call for Technology
เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
3 มี.ค. 59 เทคนิคเขียนจดหมายราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง k102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 มี.ค. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน 47 ปี วันพระราชทานนาม 128 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
1 มี.ค. 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 ระดับ Top TRF Index 6 สาขา
เวลา 13.00– 16.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
ภาพข่าว

กุมภาพันธ์ 2559

วันที่ กิจกรรม
24 ก.พ. 59 กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 7
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
17 ก.พ. 59 นักศึกษาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2558
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง L2-101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
16 ก.พ. 59 เสวนา Science Cafe เรื่อง "คลื่นความโน้มถ่วง Gravitational Waves"
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
12 ก.พ. 59 งาน "วันรักนกเงือก" ตอน รวมใจให้นกเงือก
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
11 ก.พ. 59 งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10 (วันที่ 4)
ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
10 ก.พ. 59 งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10 (วันที่ 3)
ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
10 ก.พ. 59 นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี 1987 มาบรรยายที่คณะวิทย์ มหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 ก.พ. 59 บริษัท อาซาฮี-ไทยอัลลอย จำกัด บริจาคเงินซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 14.00 น. ณ บริเวณโถงภาควิชาจุลชีววิทยา ชั้น 6 ตึก Preclinic
ภาพข่าว
9 ก.พ. 59 งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10 (วันที่ 2)
ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
8 ก.พ. 59 คณะวิทยาศาตร์ มหิดล แนะนำหลักสูตร ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
ภาพข่าว
8 ก.พ. 59 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ Palmes Académiques ชั้น Commander จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประเทศไทย
ภาพข่าว
8 ก.พ. 59 งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10 (วันที่ 1)
ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
5 ก.พ. 59 งานบริหารฯ สำนักคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดอบรมภาษาอังกฤษ
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 ก.พ. 59 รศ. ดร.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์ ให้สัมภาษณ์รายการ เจาะข่าวเด่น เรื่องทำหมันยุงลาย
ณ ช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถ. พระราม 4 กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
2 ก.พ. 59 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2559
เวลา 13.00 น. ณ Event Hall 102-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
2 ก.พ. 59 อบรมพิเศษ "ACS Professional Skill Development Training @Mahidol University"
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
1 ก.พ. 59 คณบดี Faculty of Science University of Bristol เข้าพบคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

มกราคม 2559

วันที่ กิจกรรม
29 ม.ค. 59 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เข้าพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อปรึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอน
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
27 ม.ค. 59 FameLab and Newton Fund Information
ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
26 ม.ค. 59 กิจกรรม Road Show "MUSC-MUIDS: Special Quota 2016" 
เวลา 13:00-16:00 น. ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS)
ภาพข่าว
25 ม.ค. 59 คณะวิทย์ มหิดล เข้าร่วมงาน 39 ปี วันสถาปนาสถาบันโภชนาการ
ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
23 ม.ค. 59 Biochemistry Open House : Biochemistry for a Better World
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
22 ม.ค. 59 ผู้บริหารชุดปัจจุบัน นำกระเช้าสุขภาพเข้าเยี่ยมคารวะ และขอพรปีใหม่ 2559
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
20 ม.ค. 59 แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
เวลา 14.30 น. - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัดนายโรง
ภาพข่าว
18-20 ม.ค. 59 คณะวิทย์ มหิดล เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร ผ่านหลักสูตรการศึกษาร่วมและการศึกษาข้ามพรมแดน
ณ British Academy Education Curriculum
ภาพข่าว
15 ม.ค. 59 แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
เวลา 06.00 น. – 16.00 น. ณ โรงเรียนวัดเขาภิรตาราม
ภาพข่าว
11 ม.ค. 59 คณะวิทย์ มหิดล เข้าเยี่ยมชม โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
8-9 ม.ค. 59 MUSC Friendship Program
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท และ อ.สามพราน จ.นครปฐม
ภาพข่าว
6 ม.ค. 59 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล ในการประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 15
ณ โรงแรมเดอะริเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
ภาพข่าว
4 ม.ค. 59 กิจกรรมแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จังหวัดสมุทรสาคร
ภาพข่าว
4 ม.ค. 59 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี 8 ปี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง ประจำปี 2544-2550 (Intranet)