ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ธันวาคม 2558

วันที่ กิจกรรม
30 ธ.ค. 58 ร่วมชื่นชมกับผลงานภาพถ่ายของ นายเทพทัต คุ้มสังข์ ที่ได้ส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่ายกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 'Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่'
ณ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
30 ธ.ค. 58 คณะวิทย์ มหิดล มอบกระเช้าสุขภาพอวยพรปีใหม่ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ณ ตึกอำนวยการชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
29 ธ.ค. 58 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบกระเช้าสุขภาพอวยพรปีใหม่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
ภาพข่าว
29 ธ.ค. 58 คณะวิทย์ มหิดล มอบกระเช้าสุขภาพอวยพรปีใหม่ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาพข่าว
29 ธ.ค. 58 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มอบเงินรางวัลปีใหม่แก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
28 ธ.ค. 58 คณะวิทย์ มหิดล มอบกระเช้าสุขภาพอวยพรปีใหม่ท่านอธิการบดี
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
24 ธ.ค. 58 โครงการอบรมการเรียนการสอน เรื่อง Interactive Lecture : Why and How?
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
23 ธ.ค. 58 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559
เวลา 18.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
23 ธ.ค. 58 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี
ณ บริเวณสนามหญ้าข้างตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
23 ธ.ค. 58 งานทำบุญวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
23 ธ.ค. 58 มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 8.00-9.30 น. ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
20 ธ.ค. 58 กิจกรรมเตรียมน้องสู่มหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนร่วมเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
ณ โรงเรียนร่วมเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
ภาพข่าว
19 ธ.ค. 58 ประชุมวิชาการ เรื่อง การสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ดำเนินการเกี่ยวกับอาหารหมักจากถั่วเหลือง
เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องการ์เด้นท์ 3-4 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
18-20 ธ.ค. 58 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร และการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว
ภาพข่าว
16 ธ.ค. 58 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับโล่ฯ รับรองมาตรฐาน มคกส.
เวลา 09.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
ภาพข่าว
11 ธ.ค. 58 ชาวคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมใจ Bike for Dad 11 ธันวาคม 2558
ณ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
6-11 ธ.ค. 58 อาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาพฤกษศาสตร์เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Botanical Research in Tropical Asia
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ภาพข่าว
5 ธ.ค. 58 คณะวิทย์ มหิดล เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา
เวลา 19.19 น. ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
4 ธ.ค. 58 คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายพระพร ประจำปี 2558
เวลา 09.09 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
3 ธ.ค. 58 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน
เวลา 09.09 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
2 ธ.ค. 58 นักศึกษาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2558
ณ ห้อง L2-101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว

พฤศจิกายน 2558

วันที่ กิจกรรม
30 พ.ย. 58 Meet the Dean(s)
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
28 พ.ย. 58 งานมุทิตาจิตปิยาจารย์ งานคืนสู่เหย้า และมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ เวลา 15.00 น ณ ห้อง L01 ตึกกลม และลานอนุสรณ์สถานศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
27 พ.ย. 58 การบรรยายเพื่อรายงานผลการวิจัยองค์กร
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25 พ.ย. 58 งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2558
ณ L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25 พ.ย. 58 ชมรม Super Sc ผู้เกษียณงานจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมพบปะสังสรรค์
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
24 พ.ย. 58 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา หน่วยพัฒนาหลักสูตร งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต
เวลา 13:30 – 16:00 น. ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ภาพข่าว
24 พ.ย. 58 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา หน่วยพัฒนาหลักสูตร งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา ที่โรงแรมริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี
เวลา 08:30 น. ณ โรงแรมริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี
ภาพข่าว
21 พ.ย. 58 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบเข็มทองคำเชิดชูเกียรติฯ นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี 2558
เวลา 11.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
18-19 พ.ย. 58 การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 Joint International Symposium on Animal Cell Technology for Asian Network ในหัวข้อ "Biologics and Foods: Trend in technology, regulation and safety"
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 พ.ย. 58 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล ทะกุจิ
เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
16 พ.ย. 58 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เจรจาความร่วมมือ ณ University of Surabaya ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ณ University of Surabaya ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ภาพข่าว
14-25 พ.ย. 58 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558 (National Science and Technology Fair 2015)
เวลา 9.00 น.-20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็คเมืองทองธานี

DAY 1 : วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558
ภาพข่าว

DAY 2 : วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558
ภาพข่าว

DAY 3 : วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558
ภาพข่าว

DAY 4 : วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558
ภาพข่าว

DAY 5 : วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558
ภาพข่าว

DAY 6 : วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558
ภาพข่าว

DAY 7 : วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558
ภาพข่าว

DAY 8 : วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558
ภาพข่าว

DAY 9 : วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558
ภาพข่าว

DAY 10 : วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558
ภาพข่าว

DAY 11 : วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558
ภาพข่าว

DAY 12 : วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ภาพข่าว

13 พ.ย. 58 เสวนา Science Cafe เรื่อง "ไขความจริงทางวิทยาศาสตร์ ของ ไข้เลือดออก"
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
12 พ.ย. 58 งานแถลงข่าวโครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย "เพื่อสตรี ในงานวิทยาศาสตร์"
ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรม JW Marriot กรุงเทพมหานคร
ภาพข่าว
11 พ.ย. 58 อบรมหลักสูตรสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
9 พ.ย. 58 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแนะแนวสู่รั้วมหิดล จ.นครสวรรค์
ณ ห้องเทพธิดา โรงแรมพิมาน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ภาพข่าว
6-7 พ.ย. 58 เปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์ MUSC Open House ในงานมหิดลวิชาการ 2558
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
6 พ.ย. 58 รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2558
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ภาพข่าว
4 พ.ย. 58 กิจกรรมชมรมนักพัฒนาคุณภาพ การบรรยายหัวข้อ "งานดี...ไม่มีเสี่ยง"
เวลา 10:30 – 12:30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
2 พ.ย. 58 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นเจ้าภาพ ในพิธีสวดพระอภิธรรม นายวินัย บุญเปลื้อง
ณ ศาลา 5 วัดเครือวัลย์ ถนนอรุณอัมรินทร์ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว

ตุลาคม 2559

วันที่ กิจกรรม
30 ต.ค. 58 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา หน่วยพัฒนาหลักสูตร งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา ที่โรงเรียนสองภาษาจังหวัดระยอง
ณ โรงเรียนสองภาษาระยอง
ภาพข่าว
21 ต.ค. 58 วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวาระครบรอบ 57 ปี
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
20 ต.ค. 58 กิจกรรม เรียนรู้วิธีการจัดดอกไม้ Flower & Decor และร่วมเป็นอาสาสมัครจัดดอกไม้ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
19 ต.ค. 58 Annual Symposium of TRF Research Team Building Grant (Senior Scholar) " Enzyme Catalysis "
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
19 ต.ค. 58 พิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันเทคโนโลยีของไทย" ประจำปี 2558
เวลา 07.30 น.-08.30 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
9 ต.ค. 58 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สวช.)
เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
8 ต.ค. 58 เสวนา Science Cafe เรื่อง "Avermectin และ Artemisinin สำคัญอย่างไร จึงได้โนเบล"
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
7 ต.ค. 58 โครงการฟังธรรมนำสุข
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
7 ต.ค. 58 โครงการเสวนาวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ "New Teaching Technique : Teach Less, Learn More"
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
6 ต.ค. 58 เสวนาพิเศษเรื่อง ลิขสิทธิ์สำหรับการเรียนการสอน และ Social media
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
1 ต.ค. 58 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 19 ปี
ณ อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ ถนนวิภาวดีรังสิต
ภาพข่าว

 

กันยายน 2558

วันที่ กิจกรรม
30 ก.ย. 58 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ให้สัมภาษณ์ "ผลกระทบจากสารพิษขยะพลาสติก"
ณ ห้องปฏิบัติการทางเคมี 558 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
29 ก.ย. 58 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
28 ก.ย. 58 บรรยายเรื่อง "การสร้างศักยภาพตนเอง เพื่อเตรียมรับ AEC"
เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
26-27 ก.ย. 58 ค่ายปฐมนิเทศบัณฑิตทุนเรียนดีวิทย์ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2558
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
24 ก.ย. 58 คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ " คณะวิทยาศาสตร์กับการประกันคุณภาพ AUN-QA "
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
24 ก.ย. 58 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก ในงาน "วันมหิดล" ประจำปี 2558
ณ ลานสมเด็จพระราชบิดา อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, ลานเอนกประสงค์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ และลานสมเด็จพระราชบิดา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภาพข่าว
23 ก.ย. 58 งานเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงาน "มุทิตาวิทยา 58" ประจำปี 2558
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 ก.ย. 58 โครงการบัณฑิตศึกษานิติวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม "โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด พญาไท
ภาพข่าว
18 ก.ย. 58 คณะผู้แทนจาก USAID เข้าเยี่ยมชม MUSC เพื่อสร้างโอกาสในการร่วมมือกันอย่างมีศักยภาพ
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
17 ก.ย. 58 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย Brawijaya
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
16 ก.ย. 58 งานประชุมวิชาการด้านแคลเซียมและกระดูก โดยศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกมลพร โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
10 ก.ย. 58 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
เวลา 14.00 น. ณ ห้อง L01 อาคารบรรยายเรียนรวมตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
1 ก.ย. 58 พิธีเปิดอาคารสัตว์ทดลองและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด พญาไท
ภาพข่าว

สิงหาคม 2558

วันที่ กิจกรรม
30 ส.ค. 58 พิธีปัจฉิมนิเทศมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด พญาไท
ภาพข่าว
21 ส.ค. 58 นักเรียนโครงการพิเศษโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ อาคาร AN1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด พญาไท
ภาพข่าว
19 ส.ค. 58 ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย นานาชาติ
เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด พญาไท
ภาพข่าว
18 ส.ค. 58 งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2558
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
18 ส.ค. 58 ถวายพานพุ่มสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
17-18 ส.ค. 58 คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ภาพข่าว
11 ส.ค. 58 คณะวิทยาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง L02 อาคารบรรยายเรียนรวม ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด พญาไท
ภาพข่าว
11 ส.ค. 58 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 ส.ค. 58 อาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557
ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
7 ส.ค. 58 กิจกรรม MUSC Fit & Well ชาวคณะวิทย์ ฟิตปั๋ง
ณ อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
7 ส.ค. 58 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการ และแสดงความยินดีแก่บุคลากร ในงานมหิดล-วันแม่ ประจำปี 2558
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี ศาลายา
ภาพข่าว
4 ส.ค. 58 นักศึกษาแททย์ชั้นปีที่ 2 จัดพิธีไหว้อาจารย์ใหญ่ก่อนเริ่มการศึกษา
เวลา 13.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 ส.ค. 58 นักคณิตศาสตร์รางวัลโนเบลด้านคณิตศาตร์ บรรยายพิเศษ เรื่อง Computer Proof Assistants – the future of mathematics
เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

กรกฎาคม 2558

วันที่ กิจกรรม
29 ก.ค. 58 นักศึกษาคณิตศาสตร์ประกันภัย ม.มหิดล รับทุนจากสมาคมประกันชีวิตไทย
ณ ห้อง Ballroom A-B โรงแรมนายเลิศ ปาร์ค ถนนวิทยุ กรุงเทพ
ภาพข่าว
29 ก.ค. 58 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2558
ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
22 ก.ค. 58 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
ภาพข่าว
16 ก.ค. 58 อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว เรื่องดาวพลูโต
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
15 ก.ค. 58 พิธีทำบุญ ครบ 8 รอบ (96 ปี) ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข
เวลา 09.45-13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

มิถุนายน 2558

วันที่ กิจกรรม
27-29 มิ.ย. 58 สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมศักยภาพการทำงานเป็นทีม (Team Building) ประจำปี 2558
ณ จังหวัดกาญจนบุรี
ภาพข่าว
19-20 มิ.ย. 58 คณะวิทย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงานวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 10
ณ อาคารทวี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาพข่าว
12-13 มิ.ย. 58 พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
เวลา 8.00 - 10.30 น. ณ ฌาปนสถาน ทอ. วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร บางเขน กทม. (ศาลาทักษิณาประดิษฐ์, เมร1)
ภาพข่าว
12 มิ.ย. 58 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 10.00 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 มิ.ย. 58 เสวนาพิเศษ Science Cafe ตอน "Weight Management ไม่อ้วนเอาเท่าไร?"
เวลา 14.00-16.00 ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

พฤษภาคม 2558

วันที่ กิจกรรม
26 พ.ค. 58 นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 (Science Project Exhibition : SciEx2015)
ณ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 พ.ค. 58 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการ สกอ.
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
15 พ.ค. 58 กิจกรรม "From Thailand to Nepal you've got Friends"
เวลา 10.00-14.00 น. ณ ลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
12 พ.ค. 58 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นเจ้าภาพ ในพิธีสวดพระอภิธรรม คุณหญิงระเบียบ ภูมิรัตน
ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
ภาพข่าว
7 พ.ค. 58 โครงการตักบาตรพระ
ณ บริเวณตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 พ.ค. 58 ยุวรามา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 9.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 พ.ค. 58 โครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2558
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไทพญาไท
ภาพข่าว

เมษายน 2558

วันที่ กิจกรรม
30 เม.ย. 58 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเยี่ยมเยือนส่วนงาน
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
29 เม.ย. 58 คณะวิทย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ณ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต
ภาพข่าว
27 เม.ย. 58 คณะวิทย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
เวลา 9.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
25 เม.ย. 58 คณะวิทย์เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ภาพข่าว
23 เม.ย. 58 คณะวิทย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ภาพข่าว
22 เม.ย. 58 MUSC Young Scientist Forum 2015: Health and Wellness
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 เม.ย. 58 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
ณ ประเทศญี่ปุ่น
ภาพข่าว
10 เม.ย. 58 คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ "ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น"
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
ภาพข่าว
8 เม.ย. 58 ทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 เม.ย. 58 ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
1 เม.ย. 58 MUSC Young Scientist Forum 2015 : Sustainable Society
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

มีนาคม 2558

วันที่ กิจกรรม
27 มี.ค. 58 แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2557
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
ภาพข่าว
25 มี.ค. 58 แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พลังพล คงเสรี ภาควิชาเคมี คณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ DMSc Award ประจำปี 2558
เวลา 10.00 น. ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี
ภาพข่าว
21 มี.ค. 58 อาจารย์และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย
ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
19 มี.ค. 58 MUSC Research Forum : Grant Hunting
เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
9 มี.ค. 58 พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างฐานที่ตั้งรูปหล่อ ศ.ดร. สตางค์ มงคลสุข
ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 มี.ค. 58 คณะวิทย์ มหิดล ร่วมงาน 46 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว

กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ กิจกรรม
25 ก.พ. 58 กิจกรรมสะพายกล้องท่องกรุง "มิวเซียมสยาม"
ณ มิวเซียมสยาม ถนนสนามไชย แขวงพระราบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
25 ก.พ. 58 MUSC Young Scientist Forum 2015 : for cleaner environment
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 ก.พ. 58 MUSC Young Scientist Forum : for better health
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
15 ก.พ. 58 วิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2557
ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ภาพข่าว
13 ก.พ. 58 งาน "วันรักนกเงือก" ตอน Hornbill Sweetheart
ณ บริเวณสวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  พญาไท
ภาพข่าว
10 ก.พ. 58 ผู้บริหารคณะวิทย์ มหิดล มอบกระเช้าผักและผลไม้ปลอดสารพิษ แสดงความยินดี แด่คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เวลา 11.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภาพข่าว
6 ก.พ. 58 มหาวิทยาลัยโอซาก้า เข้าเยี่ยมเยียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 ก.พ. 58 งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 และเสวนาพิเศษ ธรรมะ ... ทำเงิน โดย ดร. อัจฉรา โยมสินธุ์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
5 ก.พ. 58 งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 และเสวนาพิเศษ Science Idol โดย ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 ก.พ. 58 งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 และเสวนาพิเศษ เมื่อนักวิทย์...คิดจะเขียน โดย ดร.ป๋วย อุ่นใจ และ ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
3 ก.พ. 58 พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 และเสวนาพิเศษ "ดราม่า ข่าว ลือ... กับคน Gen Me" โดย คุณวิญญู วงศ์สุรวัฒน์ (จอห์น วิญญู) และ คุณณัฐพงศ์ เทียนดี (พ่อหมอ) สองผู้ดำเนินรายการจาก SpokeDark TV
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 ก.พ. 58 พิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี
ภาพข่าว

มกราคม 2558

วันที่ กิจกรรม
30 ม.ค. 58 MUSC Young Scientist Forum 2015: Ideas for Perfect Presentation
เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
29-30 ม.ค. 58 คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาพข่าว
29 ม.ค. 58 โครงการฟังธรรมนำสุข เรื่อง คนสำราญ งานสำเร็จ ด้วยหลักธรรม
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
29 ม.ค. 58 คณะวิทย์ มหิดล ให้การต้อนรับคณะวิทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
14 ม.ค. 58 กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ประจำปี 2558
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
10 ม.ค. 58 งานวันเด็ก ถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6-8 ม.ค. 58 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร และการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
ณ จังหวัดสระแก้ว
ภาพข่าว
6 ม.ค. 58 คณะวิทย์ มหิดล มอบกระเช้ากล้วยไม้อวยพรปีใหม่ท่านอธิการบดี
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
ภาพข่าว
5 ม.ค. 58 งานแถลงข่าว งานวันเด็ก "ถนนสายวิทยาศาสตร์" ประจำปี 2558
ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์
ภาพข่าว

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง ประจำปี 2544-2550 (Intranet)