ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ธันวาคม 2557

วันที่ กิจกรรม
30 ธ.ค. 57 กิจกรรมแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
ภาพข่าว
24 ธ.ค. 57 งานทำบุญวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 ธ.ค. 57 พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ "คน ค้น ฅน อวอร์ด ครั้งที่ 6" ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พิไล พูลสวัสดิ์
เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ สวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
ภาพข่าว
17 ธ.ค. 57 คณะวิทย์ฯ ร่วมมอบทุนการศึกษาในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์
เวลา 10.00 น. ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
9 ธ.ค. 57 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือทียูเอฟ เปิดศูนย์นวัตกรรมแห่งแรกของโลก ทุ่มงบวิจัยพัฒนากว่า 100 ล้านบาท มุ่งใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม ที่เน้นคุณภาพแบบยั่งยืน
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
5 ธ.ค. 57 พิธีถวายจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
4 ธ.ค. 57 คณะวิทย์ มหิดล จัดพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ และจัดกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
1-2 ธ.ค. 57 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงนิทรรศการ MU Research Expo 2014
เวลา 9.00 น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาพข่าว

พฤศจิกายน 2557

วันที่ กิจกรรม
28 พ.ย. 57 Two Year Anniversary and Signing Ceremony Olympus Bioimaging Center
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
26 พ.ย. 57 Meet the Dean ตอน คงความสุขให้เธอ...
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 พ.ย. 57 อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2557
ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
18 พ.ย. 57 คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวทางสู่รั้วมหิดล ประจำปี 2558 ณ จังหวัดนครสวรรค์
ณ โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์
ภาพข่าว
12 พ.ย. 57 กิจกรรมสะพายกล้องท่องกรุง ทัศนารัตนโกสินทร์
ณ นิทรรศการรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน
ภาพข่าว
12 พ.ย. 57 การประชุมหารือเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษา (โปรแกรมภาษาอังกฤษ) และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 3 เพื่อการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โดยระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558
เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
12 พ.ย. 57 นักศึกษาคณะวิทย์ มหิดล ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2557 หัวข้อ มหิดลสิทธาคาร
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
12 พ.ย. 57 คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลการประกวดเว็บไซต์ด้านสิ่งแวดล้อมของส่วนงาน (UI Green website) : รางวัลชมเชยประเภทเว็บไซต์ด้านการจัดการของเสีย
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
7 พ.ย. 57 คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวทางสู่รั้วมหิดล ประจำปี 2558
ณ ห้องสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี
ภาพข่าว
05 พ.ย. 57 งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2557
ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
5 พ.ย. 57 Mahidol University International Week 2014
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 พ.ย. 57 บรรยายพิเศษ Science Café เรื่อง "ธันวา'57 โลกไม่มืดกลางวัน...เพราะ..."
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม k102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

ตุลาคม 2557

วันที่ กิจกรรม
29 ต.ค. - 1 พ.ย. 57 คณะวิทย์ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย
ณ ประเทศมาเลเซีย
ภาพข่าว
22 ต.ค. 57 การบรรยายพิเศษ "การเปลี่ยนแปลงจาก Traditional Classroom สู่ Digital Classroom"
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 ต.ค. 57 วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวาระครบรอบ 56 ปี
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
15 ต.ค. 57 Signing Ceremony between Mahidol University and Yogyakarta State University
ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
14 ต.ค. 57 คณะวิทย์ มหิดล ร่วมถวายพระพร
เวลา 14.30 น. ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
ภาพข่าว
10 ต.ค. 57 Annual Symposium Of TRF Research Team Building Grant (Senior Scholar)
ณ อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 ต.ค. 57 MOU signing ceremony between Mahidol University (MU) and University of Sussex (US)
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
2 ต.ค. 57 การสาธิตระบบบันทึกภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ MU work points
ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
1 ต.ค. 57 ร่วมแสดงความยินดี วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล ครบรอบ 18 ปี
ณ อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต
ภาพข่าว

 

กันยายน 2557

วันที่ กิจกรรม
30 ก.ย. 57 นักศึกษาคณิตศาสตร์ประกันภัย รับทุนซัมซุง ประกันชีวิต
ณ บริษัทไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อาคารชาญอิสสระ 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
25 ก.ย. 57 มหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัลการตัดสินเว็บไซต์ประจำปี 2557
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
24 ก.ย. 57 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก ในงาน "วันมหิดล" ประจำปี 2557
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, คณะสาธารณะสุขศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภาพข่าว
22 ก.ย. 57 R2R Expo 2014
ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
17 ก.ย. 57 งานเกษียณอายุราชการ/อายุงาน "มุทิตาวิทยา 57" ประจำปี 2557
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
15 ก.ย. 57 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ศึกษาดูงานบริหารและจัดการหลักสูตร ภาควิชาพฤกษศาสตร์ และภาควิชาชีววิทยา
ณ ห้องประชุม K 101อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
5 ก.ย. 57 ผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับรางวัล เลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น
ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
ภาพข่าว
3 ก.ย. 57 สะพาย กล้องท่องกรุง
ณ คลองมหาสวัสดิ์ จ. นครปฐม
ภาพข่าว
3 ก.ย. 57 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 ก.ย. 57 การตรวจเยี่ยมของศูนย์ความเป็นเลิศ
ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว

สิงหาคม 2557

วันที่ กิจกรรม
29 ส.ค. 57 2 นักวิจัยคณะวิทย์ มหิดล เป็นหนึ่งในผู้วิจัยที่ สกว.เชิดชูเกียรติรางวัลผลงานเด่น
ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล ถ.เพลินจิต กรุงเทพ
ภาพข่าว
28 ส.ค. 57 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ศึกษาดูงานภาควิชาเคมี คณะวิทย์ มหิดล
เวลา 13.00 น. ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
28 ส.ค. 57 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ห้องบรรยาย L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
27 ส.ค. 57 งาน Open House ประจำปี 2557 เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
20 ส.ค. 57 พิธีเปิดโครงการสร้างสุของค์กร Happy Relax Hour
เวลา 12.00 น. ณ อาคารสตางค์ มงคงสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 ส.ค. 57 บรรยายพิเศษ "Enhancing Your Research Performance Throughout the Entire Research Workflow"
เวลา 13.03-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 ส.ค. 57 ถวายพานพุ่มสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เวลา 07.30 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6
ภาพข่าว
15 ส.ค. 57 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557
เวลา 09.30 น. ณ ห้อง L 01 อาคารเรียนรวม(ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
13 ส.ค. 57 อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ให้บริการวิชาการผ่านสื่อวีดิทัศน์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
13 ส.ค. 57 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ณ อาคารบรรยายเรียนรวม L2-101 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
8 ส.ค. 57 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการ และแสดงความยินดีกับบุคลากรเนื่องในงานมหิดล-วันแม่
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี ศาลายา
ภาพข่าว
8 ส.ค. 57 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เวลา 07.45 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
7 ส.ค. 57 การบรรยายพิเศษจากนักวิทยาศาสตร์ รางวัลโนเบล สาขาเคมี Prof. Ada Yonath
เวลา 14.00 น. ณ ห้อง L 01 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6-8 ส.ค. 57 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน The 7th AOHUPO Congress / 9th PST Symposium
ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม A และ B โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพ
ภาพข่าว
4 ส.ค. 57 บรรยายพิเศษ Science Café เรื่อง "เฝ้าระวัง ไวรัสอีโบลา"
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
1 ส.ค. 57 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานหน่วยเครื่องมือกลาง (CIF)
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

กรกฎาคม 2557

วันที่ กิจกรรม
27 ก.ค. - 1 ส.ค. 57 IUBMB Symposium 18th International Symposium on Flavins and Flavoproteins
ณ โรงแรม Regent Cha-Am Beach Resort จังหวัดเพชรบุรี
ภาพข่าว
24 ก.ค. 57 นักศึกษาต่างชาติโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เยี่ยมชมคณะวิทย์ฯ
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 ก.ค. 57 การบรรยายเพื่อสื่อสารบทบาทและหน้าที่ของ MITI : MITI Roadshow
เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 ก.ค. 57 กิจกรรมสื่อสารมวลชนสัญจร : เยี่ยมชมและศึกษาการดำเนินงาน โครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ จากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
9 ก.ค. 57 พิธีทำบุญครบรอบ 95 ปี ศ.ดร. สตางค์ มงคลสุข
เวลา 09.45 - 13.00 น.  ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
5 ก.ค. 57 พิธีปัจฉิมนิเทศ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
3 ก.ค. 57 อาจารย์คณะวิทย์ฯ รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2556
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 17 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
3 ก.ค. 57 คณะวิทยาศาสตร์จัดงาน Mahidol-Liverpool Symposium 2014
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 ก.ค. 57 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
เวลา 14.45-16.00 น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
ภาพข่าว

มิถุนายน 2557

วันที่ กิจกรรม
27 มิ.ย. 57 คณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวหลักสูตรให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
23 มิ.ย. 57 คณะวิทยาศาสตร์หารือความร่วมมือกับ University of Sussex
ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
23 มิ.ย. 57 แสดงความยินดีอาจารย์รับรางวัลฯ เนื่องในวันนักประดิษฐ์
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ภาพข่าว
11 มิ.ย. 57 บรรยายพิเศษ Science Cafe เรื่อง "เรียนรู้ ... จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมัน"
เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 มิ.ย. 57 คณะวิทย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีคณะทันตฯ ม.มหิดล ครบรอบ 46 ปี
เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
3 มิ.ย. 57 คณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวาระครบรอบ 66 ปี วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์
เวลา 08.00 น. ณ บริเวณพิธี ชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว

พฤษภาคม 2557

วันที่ กิจกรรม
30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 57 คณะวิทย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงานวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ภาพข่าว
29 พ.ค. 57 คณะทำงานพัฒนาห้องสมุด ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ศึกษาดูงานห้องสมุดสตางค์ฯ คณะวิทยาศาสตร์
ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
26 พ.ค. 57 อบรม หัวข้อ"ชีวิตก้าวหน้า งานพัฒนาก้าวไกลด้วย R2R"
ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 พ.ค. 57 ขอแสดงความยินดี อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล ได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
ภาพข่าว
20 พ.ค. 57 เด็กห้องเรียนพิเศษโรงเรียนนวมินฯ บดินทรเดชา เข้าศึกษาดูงานชีววิทยา
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
12 - 13 พ.ค. 57 สัมมนาผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ประจำปี พ.ศ.2557
ณ โรงแรม Garden Sea View Resort Pattaya จังหวัดชลบุรี
ภาพข่าว
12 พ.ค. 57 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล รับรางวัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทุนช่วยเหลือด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมปาร์คนายเลิศ
ภาพข่าว
8 พ.ค. 57 การบรรยายเรื่อง "การทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อมุ่งเน้นผู้เรียน"
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

เมษายน 2557

วันที่ กิจกรรม
30 เม.ย. 57 นักศึกษาแพทย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าศึกษาดูงานคณะวิทย์ฯ
เวลา 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย C309 อาคารเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
30 เม.ย. 57 Welcome Delegates from University College Dublin, Ireland
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25 เม.ย. 57 คณะวิทย์ฯ ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ครบ 126 ปี
เวลา 9.00 น. ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
ภาพข่าว
25 เม.ย. 57 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จังหวัดภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานคณะวิทย์ฯ
เวลา 8.30 น. ณ ห้องบรรยาย SC 203 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
24 เม.ย. 57 เสวนาพิเศษ Science Café เรื่อง "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus Infection (MERS-CoV Infection)"
ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 เม.ย. 57 นักเรียนเคมีโอลิมปิกวิชาการ อบรมภาคปฏิบัติที่คณะวิทย์ฯ มหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 เม.ย. 57 ทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
8 เม.ย. 57 สถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยาเยี่ยมชม Bio Geo Path
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
1 เม.ย. 57 มหิดล โชว์ความสำเร็จ ผลักดัน BS-จุลินทรีย์ ให้เอกชนผลิตในระดับอุตสาหกรรม
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 127 ชั้น 1 อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ภาพข่าว

มีนาคม 2557

วันที่ กิจกรรม
27 มี.ค. 57 สัมมนา MUSC Research Forum ภายใต้หัวข้อ โครงการมหาวิทยาลัยมหิดลก้าวกระโดดสู่ความเป็นผู้นำโลก
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25 มี.ค. 57 MU SC-RA-SI Research Forum: Immunology
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
24 - 25 มี.ค. 57 การอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2557
ณ อาคารเรียนรวม L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 มี.ค. 57 เสวนาพิเศษ Science Café เรื่อง "มหันตภัยจากควันไฟบ่อขยะ"
เวลา 10.00 น. - 11.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 มี.ค. 57 Welcome Delegates from University of Technology Sydney, Australia
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 มี.ค. 57 กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557
เวลา 13.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
17 มี.ค. 57 การปรึกษาช่องทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหิดล กับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มีโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP)
เวลา 13.00 น. ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
17 มี.ค. 57 นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15 (Science Project Exhibition : SciEx2014)
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
11 มี.ค. 57 กิจกรรม Road Show : Google Apps for Education @MUSC
เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม K102  อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 มี.ค. 57 โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในเบื้องต้น เพื่อเตรียมรับการตรวจสอบ สำหรับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน
ณ ห้องประชุม K102  อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

กุมภาพันธ์ 2557

วันที่ กิจกรรม
28 ก.พ. 57 คณะวิทย์ มหิดล ร่วมงาน 45 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 8.00 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
17 ก.พ. 57 งานสวดพระอภิธรรมพระศพ 'พระสังฆราช'
เวลา 16.00 น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร
ภาพข่าว
17 ก.พ. 57 บันทึกเทปรายการ I am ฉัน (จะ)เป็น ตอนอาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
14 ก.พ. 57 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร และการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
ณ จ.สระแก้ว
ภาพข่าว
13 ก.พ. 57 งาน "วันรักนกเงือก" ตอน Hornbill Sweetheart
ณ บริเวณสวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
12 ก.พ. 57 SCG เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
7 ก.พ. 57 MUSC Research Forum : งานวิจัยด้านสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่อุตสาหกรรมต้องการ
เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

มกราคม 2557

วันที่ กิจกรรม
27 - 28 ม.ค. 57 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงนิทรรศการ MU Research Expo 2013
เวลา 9.00 น. ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภาพข่าว
23 ม.ค. 57 นักศึกษาคณิตศาสตร์ คณะวิทย์ฯ รับทุนเอไอเอ
เวลา 11.00 น. ณ ชั้น 16 อาคารเอไอเอทาวเวอร์ 2 บริษัท เอไอเอ จำกัด ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
11 ม.ค. 57 งานวันเด็ก "ถนนสายวิทยาศาสตร์" ประจำปี 2557
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 ม.ค. 57 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556
เวลา 10.00 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ภาพข่าว
8 ม.ค. 57 งานแถลงข่าว ไทย-ไต้หวัน ประสบความสำเร็จ ในการพัฒนาวิธีการตรวจแบคทีเรียสาเหตุกุ้งตายด่วน (EMS)
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง ประจำปี 2544-2550 (Intranet)