ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ธันวาคม 2556

วันที่ กิจกรรม
25 ธ.ค. 56 ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กำจร มนุญปิจุ
ณ ศาลา 1 วัดตรีทศเทพวรวิหาร แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ภาพข่าว
25 ธ.ค. 56 งานทำบุญวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25 ธ.ค. 56 มหิดลวิทยานุสรณ์มอบกระเช้าปีใหม่
ณ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา
ภาพข่าว
25 ธ.ค. 56 คณบดีคณะวิทย์ฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เวลา 8.00-9.30 น. ณ สำนักงานอธิการบดี ศาลายา
ภาพข่าว
17 ธ.ค. 56 คณะวิทย์ฯ ร่วมมอบทุนการศึกษาในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์
ณ ห้อง LA-SC1-133 อาคารทำการชั่วคราวคณะศิลปศาสตร์
ภาพข่าว
16 ธ.ค. 56 MUSC Research Forum: Grant Hunting
เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
16 ธ.ค. 56 นักศึกษาคณิตศาสตร์ประกันภัย รับทุนซัมซุง ประกันชีวิต
ณ บริษัทไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อาคารชาญอิสสระ 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
12 ธ.ค. 56 การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2557
เวลา 10.15 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
5 ธ.ค. 56 พิธีถวายจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
เวลา 18.00 น. ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
3 ธ.ค. 56 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2556
เวลา 08.45 น. ณ โถงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว

พฤศจิกายน 2556

วันที่ กิจกรรม
23 พ.ย. 56 พิธีเลี้ยงอำลาผู้แทนจาก Kunming Medical University ในการฝึกอบรมหลักสูตร Pedagogy in Advances Biomedical Sciences and Preclinical Sciences
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
22-23 พ.ย. 56 วิทยาศาสตร์ มหิดล รักษ์ผืนป่าพัฒนาเยาวชน
ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว
ภาพข่าว
20 พ.ย. 56 MUSC Research Forum: Metabolomics
เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 พ.ย. 56 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมจัดกิจกรรม "แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล 2557"
เวลา 9.30 น. ณ ห้องสังขละบุรี 1-2 โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ภาพข่าว
18-20 พ.ย. 56 Yogyakarta State University ประเทศอินโดนิเซีย เข้าเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือ
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
13 พ.ย. 56 Special Lecture : FIRST COSPAR Symposium "We are The Martians"
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
13 พ.ย. 56 คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมแนะแนวการวางแผนด้านการเงินให้บุคลากร
เวลา 13.30 น. ณ ลานกิจกรรม ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4-5 พ.ย. 56 State University of New York - College of Environmental Science and Forestry, ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 พ.ย. 56 Welcome the participants from Kunming Medical University
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

ตุลาคม 2556

วันที่ กิจกรรม
31 ต.ค. 56 การเจรจาในการสร้างความร่วมมือระหว่าง Jichi Medical University, ประเทศญี่ปุ่น Japan and Faculty of Science, Mahidol University
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
28 ต.ค. 56 การบรรยาย เรื่อง "หัวใจ EdPEx"
เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25-26 ต.ค. 56 คณะวิทย์ มหิดล ร่วมค่ายบัณฑิตทุนเรียนดีวิทย์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ภาพข่าว
21 ต.ค. 56 วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวาระครบรอบ 55 ปี
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 ต.ค. 56 พิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันเทคโนโลยีของไทย" ประจำปี 2556
เวลา 07.30 น. - 09.30. ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่หก กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
10 ต.ค. 56 MUSC Research Forum: โจทย์วิจัยจากภาคเอกชน
เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 ต.ค. 56 Mu Work Points: Implementation
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารสตางค์ มลคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
7 ต.ค. 56 อาจารย์ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Liverpool John Moores เจรจาความร่วมมือกับ คณะวิทย์ฯ มหิดล
เวลา 13.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
1 ต.ค. 56 ร่วมแสดงความยินดี วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล ครบรอบ 17 ปี
ณ อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต
ภาพข่าว

 

กันยายน 2556

วันที่ กิจกรรม
26 ก.ย. 56 งาน R2R EXPo'13
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
24 ก.ย. 56 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก ในงาน "วันมหิดล" ประจำปี 2556
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภาพข่าว
19 ก.ย. 56 โครงการพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพและการจัดการ
ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 ก.ย. 56 งานเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2556
ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
17 ก.ย. 56 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน "เสวนาเพื่อนครูมหิดล"
เวลา 13.30 -16.00 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
16 ก.ย. 56 การบรรยาย "6.2 Operational Effectiveness : Supply Chain-Management"
ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
10 ก.ย. 56 คณาจารย์และนักศึกษาอินโดนีเซีย ศึกษาเยี่ยมชมคณะวิทย์ฯ มหิดล
เวลา 14.00 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 ก.ย. 56 MUSC Research Forum: Systems Biology
เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 ก.ย. 56 แพทย์และสาธารณสุขบังคลาเทศ ศึกษาดูงานหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทย์ฯ มหิดล
เวลา 10.00 น. ณ ห้อง N 200 อาคารชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 ก.ย. 56 งานปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ ประจำปี 2556
เวลา 10.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

สิงหาคม 2556

วันที่ กิจกรรม
29 ส.ค. 56 ร่วมแสดงความยินดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ครบรอบ 23 ปี
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
23-24 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานมหิดลวิชาการ ประจำปี 2556
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
22-27 ส.ค. 56 คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น
ณ ประเทศญี่ปุ่น
ภาพข่าว
22 ส.ค. 56 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระดำเนิน ทรงฟังสวดพระอภิธรรมศพและทรงร่วมพิธีศพ นางยุพิน มงคลสุข
มารดา ศ. ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

ณ วัดธาตุทอง
ภาพข่าว
21 ส.ค. 56 งาน Open House ประจำปี 2556 เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 ส.ค. 56 ถวายพานพุ่มสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เวลา 07.30 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6
ภาพข่าว
18 ส.ค. 56 งานเลี้ยงแสดงความยินดี แก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2556
เวลา 18.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ลอลรูม โรงแรมเดอะ สุโกศล ถ.ศรีอยุธยา
ภาพข่าว
14 ส.ค. 56 งาน Meet the Dean ตอน "Missions (Not) Impossible"
เวลา 13.30 น. ณ อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 ส.ค. 56 คณะวิทย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานมหิดล-วันแม่ ประจำปี ๒๕๕๖
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
9 ส.ค. 56 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
8 ส.ค. 56 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) รับทุนการศึกษาจาก บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด
เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมฟิวเจอร์ 1 บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด ชั้น 15 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
6-21 ส.ค. 56 คณะวิทย์ มหิดล ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2556
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพ
ภาพข่าว
6 ส.ค. 56 The delegates from the University of Liverpool, United Kingdom Visited Faculty of Science, Mahidol University
เวลา 09.00 น. ณ ห้อง N 416 ตึกชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 ส.ค. 56 คณะนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าศึกษาดูงานภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 09.00-11.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 ส.ค. 56 ศิษย์เก่าและอาจารย์ คณะวิทย์ มหิดล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2556
ณ โรงแรม แลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
ภาพข่าว

กรกฎาคม 2556

วันที่ กิจกรรม
31 ก.ค. 56 MUSC-RA Research Forum 3/2556
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)
ภาพข่าว
31 ก.ค. 56 เสวนาพิเศษ Science Café เรื่อง "นักวิทย์ มหิดล กับทางออกของวิกฤติน้ำมันรั่วในอ่าวไทย"
เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม N101 อาคารชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)
ภาพข่าว
30 ก.ค. 56 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์รับทุนการศึกษาจากสมาคมประกันชีวิตไทย และจาก Oriental Life Insurance Cultural Development Center (OLIVD Center)
เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Ballroom A-B โรงแรมนายเลิศ ปาร์ค ถ.วิทยุ กรุงเทพ
ภาพข่าว
17 ก.ค. 56 พิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำพรรษากาล 2556
เวลา 9.45 น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ภาพข่าว
10 ก.ค. 56 พิธีทำบุญรำลึก 94 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
เวลา 09.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)
ภาพข่าว
8 ก.ค. 56 คณะวิทย์ฯ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีอาจารย์ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเข็มศิลปวิทยา
เวลา 18.00 น. ณ ห้องอาหารไชน่า เพลส ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
3 ก.ค. 56 แสดงความยินดี ศ.ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ และ ศ.ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เวลา 14.30 น. ณ ห้องโพธิ์สามต้น ชั้น 3 อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ
ภาพข่าว
2 ก.ค. 56 พิธีปัจฉิมนิเทศ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555
เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว

มิถุนายน 2556

วันที่ กิจกรรม
28 มิ.ย. 56 ปฐมนิเทศ มอบทุนการศึกษา หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย นานาชาติ
เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
28 มิ.ย. 56 คณะวิทย์ฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์
เวลา 09.40 น. ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ มหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
27 มิ.ย. 56 MU-CU SC Research Forum 1/2556
เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
27 มิ.ย. 56 เบื้องหลังถ่ายทำ MU Link แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
27 มิ.ย. 56 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมคณะวิทย์ฯ
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
26 มิ.ย. 56 โครงการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก กิจกรรม "MUSC : Read for Life" (Book Talk : พบกับทีมนักเขียนผู้ประพันธ์นวนิยายชุด "สุภาพบุรุษจุฑาเทพ")
ณ ลานกิจกรรม ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
24 มิ.ย. 56 รศ.ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล ให้สัมภาษณ์ รายการข่าวสามมิติ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3
เวลา 12.00 ณ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
20 มิ.ย. 56 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเลย ศึกษาดูงานภาควิชาคณิตศาสตร์
เวลา 09.00 น. ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 มิ.ย. 56 อาจารย์คณะวิทย์ฯ รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2555
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 มิ.ย. 56 How to write a great research paper, and get it accepted by a high impact journal โดย Dr. Teng-Broug, Valerie M.
เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
14, 17-18 มิ.ย. 56 การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2555
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
13 มิ.ย. 56 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
เวลา 13.30-15.30 ณ อาคารเรียนรวม L01 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
12 มิ.ย. 56 การฟังธรรมะบรรยาย เรื่อง ความสามัคคีสร้างสุขในองค์กร
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
10 มิ.ย. 56 คณะวิทย์ฯ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
เวลา 15.30 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
ภาพข่าว
8 มิ.ย. 56 ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทย์ จัดโครงการ "สรีรวิทยารวมใจ ให้บริการชุมชน"
เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในชุมชน วัดไผ่ตัน เขตพญาไท กท
ภาพข่าว
7 มิ.ย. 56 คณะวิทย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ครบรอบ 45 ปี
เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว

พฤษภาคม 2556

วันที่ กิจกรรม
31 พ.ค. 56 นักศึกษาต่างชาติโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เยี่ยมชมคณะวิทย์ฯ
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
31 พ.ค. 56 คณะวิทย์ มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงทางด้านธรณีฟิสิกส์ กับ บริษัท ปตท.สผ.
เวลา 12.30 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
30 พ.ค. 56 MU RA-SC Research Forum 2/2556
เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 810 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาพข่าว
29-30 พ.ค. 56 คณะวิทย์ฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "บทบาทของภาควิชาคณิตศาสตร์กับการเปิดเสรีสู่อาเซียน"
ณ โรงแรม Kantary bay Rayong
ภาพข่าว
29 พ.ค. 56 ชมรมอยู่ดีมีสุข จัดการบรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการถ่ายภาพให้สวย"
เวลา 11.30 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
17 พ.ค. 56 ชมรมวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่คณะวิทย์ฯ
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ภาพข่าว
3 พ.ค. 56 คณะวิทย์ฯ มอบของที่ระลึกเนื่องในวันครบรอบ 80 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซ.อารีสัมพันธ์
ภาพข่าว
1 พ.ค. 56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล ให้สัมภาษณ์ รายการ "ตำนานลี้ลับ"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

เมษายน 2556

วันที่ กิจกรรม
30 เม.ย. 56 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบงานวิจัย (Research Design)
เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
24 เม.ย. 56 คณะวิทย์ฯ ร่วมมงานระลึกถึงศาสตราจารย์นายแพทย์ประสพ รัตนากร
ณ สถาบันประสาทวิทยา ถนนพระรามที่ 6
ภาพข่าว
12 เม.ย. 56 นักศึกษาคณะวิทย์ ตั้งวงดนตรีเพื่อสร้างกำลังใจให้เยาวชน
ณ สถานีวิทยุ อส.พระราชวังดุสิต
ภาพข่าว
10 เม.ย. 56 ทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
05 เม.ย. 56 คณะอาจารย์จาก University of Medicine Mandalay, ประเทศพม่า เจรจาความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 9.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง K101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 เม.ย. 56 MUSC Research Forum : เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไร...ให้ได้ทุน วช.
ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 เม.ย. 56 คณะสำนักงานพื้นที่การศึกษา เยี่ยมชม คณะวิทยาศาสตร์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
1 เม.ย. 56 อาจารย์คณะวิทย์ มหิดล ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555
เวลา 10.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
ภาพข่าว

มีนาคม 2556

วันที่ กิจกรรม
29 มี.ค. 56 MUSC-RA Research Forum 1/2556
ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
28 มี.ค. 56 คณะวิทย์ฯ ให้สัมภาษณ์รายการเรื่องเล่าเช้านี้ รับธนัช เด็กอัจฉิยะเข้าทดลองทำวิจัย
ณ ห้องปฏิบัติการ K414 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
26-29 มี.ค. 56 คณะวิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดค่ายนักศึกษาทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2555
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท-ศาลายา และโรงแรมเดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม
ภาพข่าว
25-28 มี.ค. 56 Biosafety Training Course and Workshop 2013
ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25 มี.ค. 56 Thailand Experimental Particle Physics Novice Workshop 2013 การอบรมเชิงปฏิบัติการทฤษฎีและการค้นพบในฟิสิกส์ยุคปัจจุบัน
เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
22-24 มี.ค. 56 พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
ณ ฌาปนสถาน ทอ. วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร บางเขน กทม.
ภาพข่าว
22-23 มี.ค. 56 คณะวิทย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน วิทย์ฯเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 8
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
ภาพข่าว
19 มี.ค. 56 บรรยายพิเศษเรื่อง ระบบการบริหารองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศษสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18-22 มี.ค. 56 โครงการ Big Cleaning Day in Chemistry Laboratory
ณ บริเวณตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 มี.ค. 56 คณะวิทย์ฯ จัดโครงการ"The Oversea Internship Course@ MUSC- 2013"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
14 มี.ค. 56 นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14 (Science Project Exhibition : SciEx2013)
เวลา 09.00 น. ณ ห้องบรรยาย L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
13 มี.ค. 56 การประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2556
เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
ภาพข่าว
12 มี.ค. 56 ประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ประจำปี 2554
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
ภาพข่าว
8 มี.ค. 56 สัมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร และการเสริมสร้งความรับผิดชอบต่อสังคม
ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา และโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครสระแก้ว รัชมังคลาภิเษก จ.สระแก้ว
ภาพข่าว
1 มี.ค. 56 คณะวิทย์ มหิดล ร่วมงาน 44 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 8.00 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว

กุมภาพันธ์ 2556

วันที่ กิจกรรม
27 ก.พ. 56 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับรางวัลการประกวดเว็บไซต์ "รางวัลชนะเลิศประเภทเว็บไซต์ออกแบบดีเด่น" และ "รางวัลชมเชยประเภทเว็บไซต์ยอดนิยม"
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
15 ก.พ. 56 งานละคอนเสิร์ตการกุศล "รักคุณเข้าอีกแล้ว"
เวลา 17.00 น. ณ ห้อง L01 อาคารบรรยายรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
13 ก.พ. 56 งาน "วันรักนกเงือก" ตอน นกเงือก มรดกไทย มรดกโลก
เวลา 12.00 น. – 19.30 น. ณ บริเวณสวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
8 ก.พ. 56 งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 และเสวนาพิเศษ "คมคิดวิทยาศาสตร์" โดย ผศ.ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์
เวลา 12.00 น. - 13.00 น. ณ ลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
7 ก.พ. 56 งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 และเสวนาพิเศษ “เปลี่ยนมุมคิดกับ...จิตอาสา” โดย คุณดวงธิดา นครสันติภาพ (ด้า)
เวลา 12.00 น. - 13.00 น. ณ ลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 ก.พ. 56 คณะวิทย์ฯ มหิดล และ คณะวิทย์ จุฬาฯ ผนึกกำลังด้านการศึกษาและงานวิจัย
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 ก.พ. 56 งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 และเสวนาพิเศษ “อังกฤษอย่าคิดเยอะ” โดย คุณคณาธิป สุนทรรักษ์ (ครูลูกกอล์ฟ)
เวลา 12.00 น. - 13.00 น. ณ ลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
5 ก.พ. 56 งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 และเสวนาพิเศษ "บันทึก(ไม่)ลับฉบับ เจ้าหญิงไอที" โดย คุณฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ (ซี)
ณ ลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
3 ก.พ. 56 คณะวิทย์ฯ มอบความสุขให้น้องๆ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
เวลา 16.30 น. ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
ภาพข่าว
1-3 ก.พ. 56 คณะวิทย์ มหิดล สร้างเสริมอาจารย์รุ่นใหม่ ก้าวสู่การเป็นนักวิจัยชั้นเลิศ ในโครงการสัมมนา Young Investigators Retreat
ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ และศูนย์เรียนรู้เรื่องนกและระบบนิเวศบ้านปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
ภาพข่าว

มกราคม 2556

วันที่ กิจกรรม
31 ม.ค. 56 การประชุมวิชาการเครือข่ายมหิดลพญาไท ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
31 ม.ค. 56 พิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 111 รูป
เวลา 07.00 น. ณ ศาลาประดิษฐานพระพุทธมงคลนิมิตวิทยมหิดลญาณ (สวนป่าข้างตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
30 ม.ค. 56 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความก้าวหน้าในสายงาน (R2R)
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
29 ม.ค. 56 พิธีสมโภชพระประธาน"พระพุทธมงคลนิมิตวิทยมหิดลญาณ"
เวลา 15.00 น. ณ ศาลาประดิษฐานพระพุทธมงคลนิมิตวิทยมหิดลญาณ (สวนป่าข้างตึกกลม)
ภาพข่าว
28 ม.ค. 56 คณะวิทย์ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม ดูงานจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เวลา 10.00 – 12.00 น ณ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
14 ม.ค. 56 งานแถลงข่าวรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2555
ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ภาพข่าว
12 ม.ค. 56 งานวันเด็ก "ถนนสายวิทยาศาสตร์" ประจำปี 2556
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
11 ม.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทูลเกล้าถวายการ์ดรูปหัวใจ ในโครงการ "ร้อยรักจากหัวใจ ถวายความห่วงใย แด่มิ่งขวัญแห่งแผ่นดิน"
เวลา 9.59 น. ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
ภาพข่าว
9 ม.ค. 56 กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556
ณ สนามหญ้าข้างตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
7 ม.ค. 56 งานแถลงข่าวจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
เวลา 9.30 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพข่าว
3 ม.ค. 56 การทำบุญในโครงการตักบาตรพระทุกต้นเดือน (ประจำเดือนมกราคม)
เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานหน้าตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง ประจำปี 2544-2550 (Intranet)