ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ธันวาคม 2553

วันที่ กิจกรรม
29 ธ.ค. 53 พิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่า 2553 และกิจกรรมกีฬาภายในคณะฯ
เวลา 7.00 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
20 ธ.ค. 53 ดร.ปราณี เผอิญโชค บริจาคเงิน 100,000 บาท ร่วมสนับสนุนทุกการศึกษาฯ
เวลา เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
15 ธ.ค. 53 งาน Meet the Dean ประจำปี 2553
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยายรวม L01 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว
15 ธ.ค. 53 SCG เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว
11 ธ.ค. 53 คุณมานะ – คุณทองดี กิจแก้ว บริจาคเงิน 100,000 บาท สนับสนุนการศึกษาฯ
เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
8 ธ.ค. 53 เทศน์มหาชาติ 2553
เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
3 ธ.ค. 53 งานถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน
เวลา 08.15 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว

พฤศจิกายน 2553

วันที่ กิจกรรม
24 พ.ย. 53 ม.มหิดล แสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น คณะวิทยาศาสตร์
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
23-27 พ.ย. 53 Salaya Green Festival สัปดาห์ไม้ดอกไม้ประดับและตลาดนัดเพื่อสุขภาพ
ณ บริเวณลานเป็ดขาว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
2 พ.ย. 53 การบรรยายพิเศษเรื่อง "Infection and Inflammation how immune cells recognize and regulate pathogens invasion"
โดย Prof. Paola Castagnoli European Union a prestigious Marie Curie Chair
เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ภาพข่าว

ตุลาคม 2553

วันที่ กิจกรรม
26-27 ต.ค. 53 งาน MUSC Graduate Research Exposition (GradExpo 2010)
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
21 ต.ค. 53 วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553
เวลา 10.00-15.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
19 ต.ค. 53 พิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันเทคโนโลยีของไทย"
เวลา 07.30 น.-09.30 น.ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพข่าว

 

กันยายน 2553

วันที่ กิจกรรม
29 ก.ย. 53 งานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2553
เวลา 12.45-17.00 น. ณ ห้อง L01 ตึกกลมและบริเวณลานใต้ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
28 ก.ย. 53 การอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกดุสิต สถาวร โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ภาพข่าว
24 ก.ย. 53 พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล
เวลา 15.30 น. ณ ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
16 ก.ย. 53 โครงการ "Sharing Festival มหกรรม ม.ปวงชน รวมพลคนทำดี"
เวลา 08.30-16.30 น. ณ บริเวณใต้อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
1 ก.ย. 53 นักศึกษาวิทย์ร่วมรายการ Wake Club
เวลา 15.30 น. ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
1 ก.ย. 53 ศ.ดร.เดวิด รุฟโฟโล นำทีมเสวนาเรื่อง "พายุสุริยะ"
เวลา 14.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพข่าว

สิงหาคม 2553

วันที่ กิจกรรม
31 ส.ค. 53 ขอแสดงความยินดีกับนายสิทธิวุฒิ เจริญสุทธิวรากุล นักศึกษา ภาควิชาเคมี ได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุน Mahidol – Liverpool Stang Mongklosuk Ph.D. Scholarship ประจำปี 2553
ณ The University of Liverpool สหราชอณาจักร
ภาพข่าว | ประวัติ
27 ส.ค. 53 MOECO's Scholarship Ceremony
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
20-22 ส.ค. 53 สัมมนาผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทสนับสนุน ประจำปี 2553
ณ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ทแอนด์กอล์ฟ อ.เมือง จ.ชุมพร
ภาพข่าว
19 ส.ค. 53 นิตยสารเก่าเพื่อน้องที่มองไม่เห็น
ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
ภาพข่าว
18 ส.ค. 53 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพข่าว
18 ส.ค. 53 คนเก่งต้องเรียนวิทยาศาสตร์ หาคำตอบได้ในงาน Open House คณะวิทย์ ม.มหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
18 ส.ค. 53 ปตท. สผ. มอบทุนจัดทำหนังสือนกเงือก
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
17 ส.ค. 53 สัมมนาผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทสนับสนุน ประจำปี 2553
เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
11 ส.ค. 53 การบรรยายเรื่อง "พลังงาน..อนาคต"
เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องบรรยายรวม L02 (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
11 ส.ค. 53 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เวลา 8.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว

กรกฎาคม 2553

วันที่ กิจกรรม
30 ก.ค. 53 ประชุมประจำปีเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ณ ห้องประชุม N101 ตึกชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
30 ก.ค. 53 สัมมนา "Mahidol Stem Cell Club"
จัดโดยภาควิชาชีวเคมี
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ภาพข่าว
29 ก.ค. 53 พิธีมอบทุนการศึกษา Australian Federal Police (AFP) - Australian Embassy
แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2553
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ภาพข่าว
21 ก.ค. 53 พิธีถวายเทียนพรรษา
เวลา 14.30-15.30 น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ภาพข่าว
19 ก.ค. 53 เลี้ยงแสดงความยินดีศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม
เวลา 18.00-21.00 น. ณ ร้านไชน่าเพลส
ภาพข่าว
15 ก.ค. 53 พิธีทำบุญครบรอบ 91 ปี ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข
เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
2 ก.ค. 53 งานปัจฉิมนิเทศ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 และ บัณฑิต (ปริญญาตรี) คณาจารย์ร่วมถ่ายรูปหมู่
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว

มิถุนายน 2553

วันที่ กิจกรรม
28 มิ.ย. 53 Gate Foundation หารือเพื่อดำเนินการจัดตั้ง Regional Resource Base in Nutrition Research
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม K 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
24 มิ.ย. 53 งานแถลงข่าว "เปิดตัวโครงการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Mathematica ครั้งแรกในประเทศไทย"
เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม K 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
22 มิ.ย. 53 ภาควิชาชีวเคมี ให้การต้อนรับครูและนักเรียน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ณ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
17 มิ.ย. 53 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
13 มิ.ย. 53 งานแสดงมุทิตาจิตในวาระครบ 48 ปี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นาวาตรี ดร.กำจร มนุญปิจุ ราชบัณฑิต
เวลา 11.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก(ส่วนกลาง) วิภาวดีรังสิต
ภาพข่าว
11 มิ.ย. 53 ปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่ ปี 2552-2553
เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
9 มิ.ย. 53 5 สาขาวิชาของคณะวิทย์ มหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยระดับ 5 (ดีเยี่ยม)จาก สกว.
ในการประชุมและประกาศผลการประเมินคุณภาพ ผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย
ภาพข่าว

พฤษภาคม 2553

วันที่ กิจกรรม
25 พ.ค. 53 การประชุมเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2553 และการสัมมนาเรื่อง "The Current Status of Social Network for Mahidol-Phayathai Society"
เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม K 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว | ข่าวจากกรุงเทพธุรกิจ 10 มิ.ย. 53
15 พ.ค. 53 พิธีทำบุญ สวดมาติกา บังสุกุล อาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2553
จัดโดย งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา ร่วมกับภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ภาพข่าว

เมษายน 2553

วันที่ กิจกรรม
8 เม.ย. 53 คณะวิทย์..ต้อนรับกรรมการสภาและผู้บริหาร ม.มหิดล…MU Visit
09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
7 เม.ย. 53 พิธีทำบุญตักบาตรงานสงกรานต์ประจำปี 2553
07.30 น. ณ อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
5 เม.ย. 53 องคมนตรี เป็นประธานเปิดอาคารสตางค์ มงคลสุข และเปิดบรรยายพิเศษของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล
เวลา 07.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
1 เม.ย. 53 ประกาศผลภาพถ่ายครอบครัวสุขสันต์ วันครอบครัว
เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม K 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว

มีนาคม 2553

วันที่ กิจกรรม
12 มี.ค. 53 มหิดลเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เวลา 16.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
ภาพข่าว
11 มี.ค. 53 มอบทุนคณิตศาสตร์ประกันภัย(นานาชาติ)
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม K 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
11 มี.ค. 53 นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
10 มี.ค. 53 ศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยจิบะ ประเทศญี่ปุ่น
เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง RF ชั้น 1 ตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 มี.ค. 53 การสัมมนาพิเศษ Special Seminar on Horticultural Science หัวข้อ Crossability gene in common wheat และ Genetic transformation of orchids
เวลา 9.30-10.30 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
8 มี.ค. 53 การประชุมหารือเพื่อขยายความร่วมมือด้านวิจัยกับ Nara Institute of Science and Technology
เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
5 มี.ค. 53 พิธีลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ (ระดับคณะ) กับ Graduate School of Nutritional and Environmental Science และ Graduate School of Pharmaceutical Sciences ของ University of Shizuoka
เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
2 มี.ค. 53 41 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 07.30 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว

กุมภาพันธ์ 2553

วันที่ กิจกรรม
24 ก.พ. 53 ปรึกษาเรื่องวิจัยกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม K 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
22 ก.พ. 53 เจรจาความร่วมมือด้านการวิจัย และการจัด Joint Ph.D. enrollment program กับ Macquarie University ประเทศ Australia
เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม K 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
16 ก.พ. 53 "วันรักนกเงือก" ตอน: รักแท้
เวลา 13.30-17.15 น. ณ ห้องบรรยาย L03 อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
10 ก.พ. 53 ดนตรี – วิทยาฯ สู่สุนทรียะในมุมมองนักวิทย์
เวลา 13.30-17.15 น. ณ ห้องบรรยาย L03 อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 ก.พ. 53 ฯพณฯ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
เวลา 9.00 น. ณ ห้องบรรยาย L01 อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 ก.พ. 53 การสัมมนาร่วม "NAIST - MU - NU" on Bioscience and Biotechnology
เวลา 09.00 –15.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
1-5 ก.พ. 53 มหิดล – พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 5
ณ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

มกราคม 2553

วันที่ กิจกรรม
27 ม.ค. 53 การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรมหิดลเครือข่ายพญาไท ครั้งที่ 2
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
26-27 ม.ค. 53 เยี่ยมสำรวจส่วนงานตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3
เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
25 ม.ค. 53 อาจารย์จากสาธารณรัฐเช็กเข้าพบคณบดี
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
22 ม.ค. 53 สวทช.นำวิทย์ฯ บูรณาการงานวิจัยพันธุกรรมนกเงือกสำเร็จ พร้อมขยายผลสู่โครงการต่าง ๆ / ชุมชนท้องถิ่น หวังอนุรักษ์นกเงือกอย่างยั่งยืน
ณ ห้องโถง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพข่าว
21 ม.ค. 53 คณะอาจารย์จาก Osaka University ประชุมหารือกับคณะวิทย์ฯ
ณ ห้อง K 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
15 ม.ค. 53 รศ.(พิเศษ) เดวิด รูฟโฟโล ให้สัมภาษณ์นักข่าว สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย (Radio Thailand) เชิญชมปรากฏการณ์ "สุริยุปราคา"
เวลา 07.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
12 ม.ค. 53 คณะอาจารย์จาก Niigata University เยี่ยมชมคณะวิทย์ฯ
ณ ห้อง K 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
11 ม.ค. 53 มหาวิทยาลัย ลิเวอร์พูล เซ็น MOU กับมหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม K 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
9 ม.ค. 53 ฉลองวันเด็ก ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์
เวลา 08.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
4 ม.ค. 53 ร่วมแถลงข่าว ถนนสายวิทยาศาสตร์
เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพข่าว

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2552
ปี 2551

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง ประจำปี 2544-2550 (Intranet)